RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024

« Back

Posiedzenie w dniu 20 lutego 2024 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 20.02.2024 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 12 grudnia 2023 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Garncarka na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „POLONICUM".
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Wolańskiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Heleny Balcerek na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Alicja Karszni-Sobczak na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Miłoszewskiej-Kiełbiewskiej na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Agaty Hąci na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany składu komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej (WPL-1210-7/2023)
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-1/2024) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej (WPL-1210-2/2024) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej (WPL-1210-3/2024) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej (WPL-1210-4/2024) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Sary Herczyńskiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze ½ etatu na czas określony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej.
 15. Sprawy bieżące Wydziału.
 16. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014