RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024

« Back

Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2024 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 16.04.2024 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 20 lutego 2024 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Informacja Pełnomocnika ds. równości o działaniach wzmacniających postawy równościowe na Wydziale Polonistyki UW.
 4. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki z działalności w 2023 roku.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o przyznanie prof. dr hab. Jadwidze Linde-Usiekniewicz statusu profesora zwyczajnego.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Agaty Chałupnik na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Zuzanny Grębeckiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Morawskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Jana Potkańskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Karola Samsela na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Inesy Szulskiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Heleny Balcerek na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Agaty Hąci na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej  i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Alicji Karszni-Sobczak na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Anny Kujawskiej-Kot  na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze ½ etatu na czas określony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Marioli Symonides  na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze ½ etatu na czas określony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Ukrainets na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze ½ etatu na czas określony w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-5/2024) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 19. Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury przeniesienia  dr Pauliny Potasińskiej na stanowisko adiunkta do  grupy pracowników badawczo-dydaktycznych w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców ,,POLONICUM" oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 20. Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury awansu wewnętrznego dr. Wojciecha Kordyzona na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Literatury i Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 21. Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury ponownego zatrudnienia  dr. Marcina Czardybona na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Literatury Polskiej oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 22. Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury ponownego zatrudnienia  dr Barbary Łukaszewicz na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców  ,,POLONICUM" oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 23. Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury ponownego zatrudnienia  dr. Łukasza Żurka na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Literatury Polskiej oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 24. Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury ponownego zatrudnienia  mgr Tanji Petrović na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej  oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.

24A. Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury awansu wewnętrznego mgr Moniki Mikuły          na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.

24B. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-6/2024) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.

24C Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany składu komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej (WPL-1210-3/2024)

24D Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury ponownego zatrudnienia mgr Renaty Świderskiej-Noworyty na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.

 1. Sprawy bieżące Wydziału.
 2. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 


 

 


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014