RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024

« Back

Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2023 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 12.12.2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 24 października 2023 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Patrycjusza Pająka na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Iliany Genew-Puhalewej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Stasieczek-Górnej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „POLONICUM".
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Święckiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „POLONICUM".
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Agaty Chałupnik na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Zuzanny Grębeckiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr. hab. Piotra Morawskiego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr. hab. Jana Potkańskiego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr. hab. Karola Samsela na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Inesy Szulskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Anny Dżabaginy na czas określony w ramach umowy nielimitowanej na ½ etatu na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich (WPL-1210-7/2023) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyboru członków Wydziałowej Komisji Wyborczej.
 16. Sprawy bieżące Wydziału.
 17. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014