Rada Dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy

 1. dr Łukasz Książyk – KJD, przewodniczący Rady Dydaktycznej
 2. dr hab. Magdalena Bogusławska, prof. ucz.
 3. dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.
 4. dr Zofia Dworakowska
 5. dr Maciej Falski
 6. mgr Inga Grześczak
 7. dr hab. Monika Kresa
 8. dr Marlena Kurowska
 9. dr hab. Jan Kwapisz
 10. dr Paulina Kwiatkowska
 11. dr Marcin Leszczyński
 12. dr Sylwia Łozińska
 13. mgr Monika Mikuła
 14. dr Ewa Modrzejewska
 15. dr hab. Dawid Osiński
 16. mgr Teresa Piotrowska-Małek
 17. dr Joanna Tabor-Książyk
 18. dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
 19. mgr Marta Wiślicka
 20. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, prof. ucz.
 21. dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.
 22. dr hab. Marta Zimniak-Hałajko

Studenci

 1. Maja Brysiak
 2. Zuzanna Chruścikowska
 3. Zofia Kręc
 4. Hanna Maliszewska
 5. Małgorzata Sekuła
 6. Anna Snopkowska
 7. Paulina Zarosińska

Doktoranci 

 1. mgr Adrianna Karbowiak
 2. mgr Katarzyna Muszyńska
 3. mgr Marlena Rycombel

Sekretarze

 1. mgr Zuzanna Wasiak
 2. mgr Marta Jaworek