RADA DYDAKTYCZNA

dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne

w kadencji 2021-2024

Nauczyciele akademiccy

 1. dr Łukasz Książyk – KJD, przewodniczący Rady Dydaktycznej
 2. dr hab. Magdalena Bogusławska, prof. ucz.
 3. dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.
 4. dr Zofia Dworakowska
 5. dr hab. Maciej Falski
 6. mgr Inga Grześczak
 7. dr hab. Monika Kresa, prof. ucz.
 8. dr Marlena Kurowska
 9. dr hab. Jan Kwapisz
 10. dr Paulina Kwiatkowska
 11. dr Marcin Leszczyński
 12. dr Sylwia Łozińska
 13. mgr Monika Mikuła
 14. dr Ewa Modrzejewska
 15. dr hab. Dawid Osiński, prof. ucz.
 16. mgr Teresa Piotrowska-Małek
 17. dr Joanna Tabor-Książyk
 18. dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
 19. mgr Marta Wiślicka
 20. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, prof. ucz.
 21. dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.
 22. dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, prof. ucz.

Studenci

 1. Julia Antosiewicz (filologia bałtycka)
 2. Zuzanna Chruścikowska (filologia polska)
 3. Hanna Maliszewska (logopedia ogólna i kliniczna)
 4. Kinga Stanaszek (slawistyka)
 5. Barbara Tarnowska-Bałabuch (kulturoznawstwo – wiedza o kulturze)
 6. wakat (filologia polskiego języka migowego)
 7. wakat (filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie)
 8. wakat (sztuka pisania)
 9. wakat (sztuki społeczne)

Doktoranci 

 1. mgr Agnieszka Jastrzębska
 2. mgr Katarzyna Muszyńska
 3. mgr Magdalena Romanowska

Sekretarze

 1. mgr Zuzanna Wasiak
 2. mgr Marta Jaworek