Przewody doktorskie

mgr MARIA KUC

WYRAŻANIE LATYWNOŚCI (LOKALIZACJI DYNAMICZNEJ) WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU POLSKIM.

mgr MARZENA SZUGIERO

METONIMIE GETTA KULTUROWEGO W SPOŁECZNYM IMAGINARIUM. KRÓLESTWO KONGRESOWE W LATACH 1845-1914.

mgr MARTYNA SABAŁA

LEKSYKA DOTYCZĄCA REALIÓW STAROŻYTNEJ PALESTYNY W XVI-WIECZNYCH PRZEKŁADACH EWANGELII NA JĘZYK POLSKI.

mgr ALEKSANDRA BERKIETA

BRAKUJĄCE SPOIWO. ROLA MOSKIEWSKIEGO KOŁA LINGWISTYCZNEGO W BUDOWANIU NOWOCZESNEJ TEORII LITERATURY.

mgr MARCIN BOGUCKI

SZALEŃSTWO W OPERZE. DZIEJE MOTYWU W EPOCE NOWOCZESNEJ.

mgr JOANNA E. KOZIOŁ

KOMENTOWANA EDYCJA UTWORU LAURENTII CORVINI NOVOFORENSIS „DIALOGUS, CARMINE ET SOLUTA ORATIONE CONFLATUS DE MENTIS SALUBERRIMA PERSUASIONE AD HONESTA INGENUARUM ATRIUM STUDIA ET AD PROPAGANDOS ANIMI FRUCTUS IMMORTALES.

mgr CLARA ZGOŁA

Les identités urbaines des romanciers parisiens de l'après-guerre jusqu'à l'extrême contemporain

mgr JAN BOROWICZ

PERWERSJE HOLOKAUSTOWE. POZYCJA POLSKIEGO ŚWIADKA.

mgr SYLWIA CHUTNIK

CODZIENNOŚĆ WARSZAWY W LATACH 1954-1955. ZMYSŁY, CIAŁO, OBYCZAJE.

mgr AGATA ZBOROWSKA

ŻYCIE RZECZY W POWOJENNEJ POLSCE (1944-1949) – ICH POCHODZENIE, PRAKTYKI, ZNACZENIA W PERSPEKTYWIE KULTUROZNAWCZEJ.

mgr JUSTYNA SCHOLLENBERGER

KONCEPTUALIZACJA GRANICY MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A ZWIERZĘCIEM W WYBRANYCH DZIEŁACH KAROLA DARWINA.

mgr DANIEL CIESIELSKI

KULTURA BARDOWSKA WOBEC LEGENDY ŻYCIA EDWARDA STACHURY I MARCINA ŚWIETLICKIEGO.

mgr MAŁGORZATA GLINICKA

GRECY, ŁACINNICY I MUZUŁMANIE NA CYPRZE LUSIGNANÓW. OBRAZ STOSUNKÓW WYZNANIOWYCH W "KRONICE" LEONCJUSZA MACHIERASA.

mgr ANNA WAJDA

ZAKRESY FUNKCJONALNE GRAMATYKI GRZECZNOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

mgr ŁUKASZ BUKOWIECKI

NIEZREALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA MUZEALNE W WARSZAWIE W XX WIEKU W PERSPEKTYWIE STUDIÓW MIEJSKICH

mgr IGOR BARKOWSKI

JACKA PRZYBYLSKIEGO "MOWA Z OKOLICZNOŚCI UROCZYSTEGO OBCHODU STULETNIEJ PAMIĄTKI ZWYCIĘSTWA JANA III POD WIEDNIEM". WPROWADZENIE I EDYCJA KRYTYCZNA

mgr KATARZYNA WESTERMARK

PRAWO I KULTURA PRAWNA W TWÓRCZOŚCI JULIUSZA SŁOWACKIEGO

mgr MARTA SKURA

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ NIEMCÓW UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – IMPLIKACJE GLOTTODYDAKTYCZNE.

mgr KATARZYNA LESICZ-STANISŁAWSKA

DROGI OD NATURALIZMU. PROZA ADOLFA DYGASIŃSKIEGO.

mgr JOANNA PRĘDOTA

WYBRANE ASPEKTY PSYCHOLINGWISTYCZNE W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

mgr JOANNA ROŚ

ALBERT CAMUS W POLSKIEJ KULTURZE LITERACKIEJ I TEATRALNEJ W LATACH 1945-2000.

mgr ANNA WOTLIŃSKA

PASJA I INTUICJA. PORTRETY KOBIET W PUBLICYSTYCE MARII GROSSEK-KORYCKIEJ.

mgr ROBERT BIRKHOLC

SUBIEKTYWIZACJA ZAPOŚREDNICZONA JAKO FORMA REPREZENTACJI DOŚWIADCZEŃ BOHATERÓW FILMOWYCH.

mgr MILENA WOJTYŃSKA-NOWOTKA

SŁOWNICTWO "ROZPRAW LITERACKICH" MAURYCEGO MOCHNACKIEGO.

mgr ROZALIA SŁODCZYK

EKFRAZA I HYPOTYPOZA. INTERFERENCJE LITERATURY I MALARSTWA W PROZIE WŁOSKIEJ I ESEISTYCE POLSKIEJ XX WIEKU.

mgr ANNA KUROWICKA

POLITICS OF ASEXUALITY. A CRITICAL ANALYSIS OF DISCOURSES ON ASEXUALITIES

mgr ADA ŁOBOŻEWICZ

STAROPOLSKIE KALENDARZE W DZIAŁANIU. SIEDEMNASTOWIECZNE KALENDARZE OSOBISTE BAZYLEGO ŁUSZCZEWSKIEGO I LUDWIKA MIKOŁAJA GRABIAŃSKIEGO.

mgr KAROLINA POŻOGA

DIAGNOZOWANIE I OCENA LOGOPEDYCZNA PRZEBIEGU AFAZJI W OSTREJ FAZIE NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU.

mgr VALERIY  BUTEVYCH

PAN COGITO POMIĘDZY KARTEZJUSZEM A NIETZSCHEM I FREUDEM (POETYCKA ANTROPOLOGIA ZBIGNIEWA HERBERTA W KONTEKŚCIE FILOZOFII PODMIOTU I FILOZOFII PODEJRZENIA).

mgr MAŁGORZATA POPIAŁO

NORMA I UZUS W POLSKIM JĘZYKU URZĘDOWYM NA PRZYKŁADZIE STATUTÓW, REGULAMINÓW I FORMULARZY WYBRANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH.

mgr DANUTA MACIEJEWSKA-BOGUSZ

WARIACJE LITERACKIE JAKO KATEGORIA KOMPOZYCJI TEKSTU I JAKO WYMIAR DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNOŚCI (JERZY ANDRZEJEWSKI, CZESŁAW MIŁOSZ, STANISŁAW DYGAT, TADEUSZ KONWICKI).

mgr WERONIKA LIPSZYC

KRYZYS TRADYCYJNEJ WŁADZY WZROKU W POLSKIEJ LITERATURZE I POLSKIM MALARSTWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU.

mgr MARTA CMIEL-BAŻANT

SŁOWEŃSKA KRYTYKA LITERACKA OKRESU MIĘDZYWOJNIA (1918-1941)

mgr URSZULA SWOBODA-RYDZ

CZYNNIKI PSYCHOLINGWISTYCZNE I NEUROLINGWISTYCZNE WARUNKUJĄCE NABYWANIE DRUGIEGO JĘZYKA (L2). SZYBKOŚĆ CZYTANIA JAKO MIARA KOMPETENCJI

mgr KATARZYNA MACIEJAK

STRATEGIE NADAWCZE WIDEOBLOGERÓW PROWADZĄCYCH KANAŁY POPULARNONAUKOWE W SERWISIE YOUTUBE.PL

mgr NATALIA MĘTRAK-RUDA

MYŚL I KOCHAJ. SZCZĘŚLIWY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI W PORADNIKACH Z DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU

mgr ALICJA URBANIK-KOPEĆ

ALTERNATYWNY MODEL EMANCYPACJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH ROBOTNIC FABRYCZNYCH W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU

mgr ANNA KRASUSKA

DZIEŁO LITERACKIE CYPRIANA NORWIDA W PERSPEKTYWIE PARNASIZMU FRANCUSKIEGO

mgr KATARZYNA KUŁAKOWSKA

RUCH TEATRALNEJ KONTRKULTURY W POLSCE Z PERSPEKTYWY DOŚWIADCZEŃ JEGO UCZESTNICZEK

mgr ARTUR HELLICH

AUTOBIOGRAFIA DRUGIEGO STOPNIA. STRATEGIE GRY Z KONWENCJĄ

mgr PIOTR KUBKOWSKI

„SPRĘŻYŚCI". WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW W PERSPEKTYWIE HISTORII KULTURY (1895-1905)

mgr DOROTA DOBRZYŃSKA

CZARNY ROMANTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE POPULARNEJ (ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW)

mgr KATARZYNA ZEGADŁO-GAŁECKA

ODZYSKANA TOŻSAMOŚĆ. NATALIA GAŁCZYŃSKA JAKO FIGURA LITERACKA I PISARSKA – W PERSPEKTYWIE KRYTYKI FEMINISTYCZNEJ

mgr MACIEJ JAWORSKI

MIT ORFEUSZA W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU

mgr AGNIESZKA SOSNOWSKA

ZABIEG ZNIKANIA JAKO REAKCJA NA KRYZYS NOWOCZESNOŚCI, ANALIZA WYBRANYCH PRAKTYK ARTYSTYCZNYCH OD POŁOWY XX WIEKU W UJĘCIU KULTUROZNAWCZYM

mgr MICHAŁ GRABOWSKI

"SPISKI TATRZAŃSKIE" – PRÓBA MONOGRAFII

mgr SYLWIA STĘPIEŃ

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI ROMANTYCZNEJ W EPISTOLOGRAFII ADAMA MICKIEWICZA I GEORGE'A GORDONA BYRONA. STUDIUM KOMPARATYSTYCZNE

mgr KATARZYNA SZRODT

PORTRET TRZECH POKOLEŃ POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW NA EMIGRACJI W KANADZIE W LATACH 1939-1989

mgr KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA

PRZEMIANY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO NA CZESKO-NIEMIECKIM POGRANICZU OD ROKU 1918 DO WSPÓŁCZESNOŚCI NA PRZYKŁADZIE GMINY DOLNI ŽANDOV

mgr DAMIAN MAKUCH

WOKÓŁ POJĘCIA FANTAZJI. MŁODZI POZYTYWIŚCI WOBEC POLSKIEGO IDEALIZMU "POŁUDNIA XIX WIEKU"

mgr MAGDA NABIAŁEK

SCENICZNOŚĆ JAKO KATEGORIA DRAMATOLOGICZNA W ANALIZIE WYBRANYCH DZIEŁ JULIUSZA SŁOWACKIEGO

mgr MAGDALENA STASIECZEK-GÓRNA

PROBLEMY SZYKU WYRAZÓW W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. IMPLIKACJE GLOTTODYDAKTYCZNE.

mgr JAKUB SKRZEK

METODY INGERUJĄCE A METODY NIEINGERUJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM Z DYSLALIĄ OBWODOWĄ

mgr ŁUKASZ ZAREMBA

OBRAZ JAKO PRZEDMIOT SPORU U KULTURZE POLSKIEJ PO 1989 ROKU W UJĘCIU STUDIÓW NAD KULTURĄ WIZUALNĄ

mgr JUSTYNA ŻULEWSKA

FLUENCJA WERBALNA U CHORYCH PO UDARZE PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU

mgr OLGA KACZMAREK

Inaczej niż pisać. Tekst i kontrtekstowość jako problem metodologiczny i etyczny: Lévinas i antropologia postmodernistyczna.

mgr KAMILA GĄDEK-KOWNACKA

ANALIZA LINGWISTYCZNA WYPOWIEDZI NA FORACH INTERNETOWYCH

mgr AGATA ŁUKSZA

Kulturowe widowisko glamour i performowanie kobiecości. Społeczna kontrola i emancypacja cielesności i seksualności kobiecej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych

mgr MAGDA SZCZEŚNIAK

Wizualne konstruowanie tożsamości w polskiej przestrzeni publicznej po 1989 roku

mgr ANITA PIEŃKOWSKA

Figura emigrantki w twórczości Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej na tle literatury polskiej pisanej na obczyźnie

mgr JOANNA MAJEWSKA

"Na początku  było zdumienie". Stefan Grabiński - fantastyka z ducha nowoczesności