Przewody doktorskie

mgr VALERIY  BUTEVYCH

PAN COGITO POMIĘDZY KARTEZJUSZEM A NIETZSCHEM I FREUDEM (POETYCKA ANTROPOLOGIA ZBIGNIEWA HERBERTA W KONTEKŚCIE FILOZOFII PODMIOTU I FILOZOFII PODEJRZENIA).

mgr MAŁGORZATA POPIAŁO

NORMA I UZUS W POLSKIM JĘZYKU URZĘDOWYM NA PRZYKŁADZIE STATUTÓW, REGULAMINÓW I FORMULARZY WYBRANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH.

mgr DANUTA MACIEJEWSKA-BOGUSZ

WARIACJE LITERACKIE JAKO KATEGORIA KOMPOZYCJI TEKSTU I JAKO WYMIAR DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNOŚCI (JERZY ANDRZEJEWSKI, CZESŁAW MIŁOSZ, STANISŁAW DYGAT, TADEUSZ KONWICKI).

mgr WERONIKA LIPSZYC

KRYZYS TRADYCYJNEJ WŁADZY WZROKU W POLSKIEJ LITERATURZE I POLSKIM MALARSTWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU.

mgr MARTA CMIEL-BAŻANT

SŁOWEŃSKA KRYTYKA LITERACKA OKRESU MIĘDZYWOJNIA (1918-1941)

mgr URSZULA SWOBODA-RYDZ

CZYNNIKI PSYCHOLINGWISTYCZNE I NEUROLINGWISTYCZNE WARUNKUJĄCE NABYWANIE DRUGIEGO JĘZYKA (L2). SZYBKOŚĆ CZYTANIA JAKO MIARA KOMPETENCJI

mgr KATARZYNA MACIEJAK

STRATEGIE NADAWCZE WIDEOBLOGERÓW PROWADZĄCYCH KANAŁY POPULARNONAUKOWE W SERWISIE YOUTUBE.PL

mgr NATALIA MĘTRAK-RUDA

MYŚL I KOCHAJ. SZCZĘŚLIWY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI W PORADNIKACH Z DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU

mgr ALICJA URBANIK-KOPEĆ

ALTERNATYWNY MODEL EMANCYPACJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH ROBOTNIC FABRYCZNYCH W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU

mgr ANNA KRASUSKA

DZIEŁO LITERACKIE CYPRIANA NORWIDA W PERSPEKTYWIE PARNASIZMU FRANCUSKIEGO

mgr KATARZYNA KUŁAKOWSKA

RUCH TEATRALNEJ KONTRKULTURY W POLSCE Z PERSPEKTYWY DOŚWIADCZEŃ JEGO UCZESTNICZEK

mgr ARTUR HELLICH

AUTOBIOGRAFIA DRUGIEGO STOPNIA. STRATEGIE GRY Z KONWENCJĄ

mgr PIOTR KUBKOWSKI

„SPRĘŻYŚCI". WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW W PERSPEKTYWIE HISTORII KULTURY (1895-1905)

mgr DOROTA DOBRZYŃSKA

CZARNY ROMANTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE POPULARNEJ (ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW)

mgr KATARZYNA ZEGADŁO-GAŁECKA

ODZYSKANA TOŻSAMOŚĆ. NATALIA GAŁCZYŃSKA JAKO FIGURA LITERACKA I PISARSKA – W PERSPEKTYWIE KRYTYKI FEMINISTYCZNEJ

mgr MACIEJ JAWORSKI

MIT ORFEUSZA W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU

mgr AGNIESZKA SOSNOWSKA

ZABIEG ZNIKANIA JAKO REAKCJA NA KRYZYS NOWOCZESNOŚCI, ANALIZA WYBRANYCH PRAKTYK ARTYSTYCZNYCH OD POŁOWY XX WIEKU W UJĘCIU KULTUROZNAWCZYM

mgr MICHAŁ GRABOWSKI

"SPISKI TATRZAŃSKIE" – PRÓBA MONOGRAFII

mgr SYLWIA STĘPIEŃ

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI ROMANTYCZNEJ W EPISTOLOGRAFII ADAMA MICKIEWICZA I GEORGE'A GORDONA BYRONA. STUDIUM KOMPARATYSTYCZNE

mgr KATARZYNA SZRODT

PORTRET TRZECH POKOLEŃ POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW NA EMIGRACJI W KANADZIE W LATACH 1939-1989

mgr KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA

PRZEMIANY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO NA CZESKO-NIEMIECKIM POGRANICZU OD ROKU 1918 DO WSPÓŁCZESNOŚCI NA PRZYKŁADZIE GMINY DOLNI ŽANDOV

mgr DAMIAN MAKUCH

WOKÓŁ POJĘCIA FANTAZJI. MŁODZI POZYTYWIŚCI WOBEC POLSKIEGO IDEALIZMU "POŁUDNIA XIX WIEKU"

mgr MAGDA NABIAŁEK

SCENICZNOŚĆ JAKO KATEGORIA DRAMATOLOGICZNA W ANALIZIE WYBRANYCH DZIEŁ JULIUSZA SŁOWACKIEGO

mgr MAGDALENA STASIECZEK-GÓRNA

PROBLEMY SZYKU WYRAZÓW W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. IMPLIKACJE GLOTTODYDAKTYCZNE.

mgr JAKUB SKRZEK

METODY INGERUJĄCE A METODY NIEINGERUJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM Z DYSLALIĄ OBWODOWĄ

mgr ŁUKASZ ZAREMBA

OBRAZ JAKO PRZEDMIOT SPORU U KULTURZE POLSKIEJ PO 1989 ROKU W UJĘCIU STUDIÓW NAD KULTURĄ WIZUALNĄ

mgr JUSTYNA ŻULEWSKA

FLUENCJA WERBALNA U CHORYCH PO UDARZE PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU

mgr OLGA KACZMAREK

Inaczej niż pisać. Tekst i kontrtekstowość jako problem metodologiczny i etyczny: Lévinas i antropologia postmodernistyczna.

mgr KAMILA GĄDEK-KOWNACKA

ANALIZA LINGWISTYCZNA WYPOWIEDZI NA FORACH INTERNETOWYCH

mgr AGATA ŁUKSZA

Kulturowe widowisko glamour i performowanie kobiecości. Społeczna kontrola i emancypacja cielesności i seksualności kobiecej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych

mgr MAGDA SZCZEŚNIAK

Wizualne konstruowanie tożsamości w polskiej przestrzeni publicznej po 1989 roku

mgr ANITA PIEŃKOWSKA

Figura emigrantki w twórczości Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej na tle literatury polskiej pisanej na obczyźnie

mgr JOANNA MAJEWSKA

"Na początku  było zdumienie". Stefan Grabiński - fantastyka z ducha nowoczesności