PROGRAMY STUDIÓW I I II STOPNIA

Programy studiów na Uniwersytecie Warszawskim są uchwalane przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego:

Uchwała nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128)

Uchwała nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 341)

Uchwała nr 505 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 38)

Uchwała nr 39 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie programu studiów na kierunku studiów sztuka pisania (Monitor UW z 2021 r. poz. 76)

Obwieszczenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędów w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 207)

Obwieszczenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędów w uchwale nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 208)

Obwieszczenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędów w uchwale nr 505 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 209)

Uchwała nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2023 r. poz. 100).

Uchwała nr 390 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2024 r. poz. 101)

Uchwała nr 391 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 39 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie programu studiów na kierunku studiów sztuka pisania (Monitor UW z 2024 r. poz. 102)

Uchwała nr 392 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie programu studiów na kierunku studiów sztuka pisania (Monitor UW z 2024 r. poz. 103).

Uchwała nr 440 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2024 r. poz. 216).

FILOLOGIA BAŁTYCKA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA obowiązujący od r. ak. 2024/2025 (program studiów)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 440 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA  (program ujednolicony)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 1 obwieszczenia nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA obowiązujący od r. ak. 2024/2025 (program studiów)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 440 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA  (program ujednolicony)

Załącznik nr 30 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 6 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (program ujednolicony)

Załącznik nr 34 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 1 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (program ujednolicony)

Załącznik nr 33 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Załącznik nr 8 do uchwały nr 505 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 7 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (STACJONARNE) obowiązujący od r. ak. 2024/2025 (program studiów)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 390 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (STACJONARNE)  (program ujednolicony)

Załącznik nr 36 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Załącznik nr 2 do uchwały nr 505 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 2 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

Zmienione ust. 1 obwieszczenia nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (STACJONARNE) obowiązujący od r. ak. 2024/2025 (program studiów)

Załącznik nr 13 do uchwały nr 390 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (STACJONARNE)  (program ujednolicony)

Załącznik nr 34 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 8 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (NIESTACJONARNE)  (program ujednolicony)

Załącznik nr 37 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Załącznik nr 3 do uchwały nr 505 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 3 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (NIESTACJONARNE)  (program ujednolicony)

Załącznik nr 35 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 9 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA obowiązujący od r. ak. 2024/2025 (program studiów)

Załącznik nr 14 do uchwały nr 390 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA  (program ujednolicony)

Załącznik nr 6 do uchwały nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 2 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA obowiązujący od r. ak. 2024/2025 (program studiów)

Załącznik nr 7 do uchwały nr 390 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA  (program ujednolicony)

Załącznik nr 78 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 4 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (program studiów)

Załącznik nr 84 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (program ujednolicony)

Załącznik nr 5 do uchwały nr 505 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 1 obwieszczenia nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (program ujednolicony)

Załącznik nr 88 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmienione ust. 11 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

SLAWISTYKA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA obowiązujący od r. ak. 2023/2024 (program studiów)

Załącznik nr 14 do uchwały nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA obowiązujący od r. ak. 2019/2020 (program ujednolicony)

Załącznik nr 124 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmieniony ust. 5 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA  (program ujednolicony)

Załącznik nr 125 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zmieniony ust. 12 obwieszczenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

SZTUKA PISANIA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA obowiązujący od r. ak. 2024/2025 (program studiów)

Załącznik do uchwały nr 391 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 39 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie programu studiów na kierunku studiów sztuka pisania.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (program studiów)

Załącznik do uchwały nr 39 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie programu studiów na kierunku studiów sztuka pisania.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (program studiów)

Załącznik do uchwały nr 391 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie programu studiów na kierunku studiów sztuka pisania.

SZTUKI SPOŁECZNE

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (program studiów)

Załącznik nr 138 do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim.