Program studiów w roku ak. 2021/2022

Rok III – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

Zaliczenie

Egzamin

ECTS

Gramatyka historyczna

40

20

Z

E

10

HLP po roku 1864

40

40

Z

E

10

HLP po 1989 r.

 

20

Z

 

2

Stylistyka

10

 

Z

 

2

Dialektologia

10

 

Z

 

2

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

4

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2

 

 

 

E

 

2

Lektorat

40

 

Z

 

2

Seminarium licencjackie

40

 

Z

 

10

Praktyki kierunkowe – minimum 40 godz.

(4 tygodnie)

 

 

 

 

2

 

Rok I – studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

Zaliczenie

Egzamin

ECTS

Literatura polska lat 1918-1945

20

 

Z

E

7

Literatura polska lat 1945-1989

20

 

Z

E

7

Metodologia badań filologicznych

(do wyboru jeden cykl):

a) metodologia badań literackich

b) metodologia badań językoznawczych – synchronia

c) metodologia badań językoznawczych - diachronia

 

20

Z

 

3

Translatorium B2+ (do wyboru) (konwersatorium)

20

 

 

 

3

Konwersatorium literackie – moduł „Tradycja" lub „Nowoczesność" (do wyboru)

20

 

Z

 

7

Konwersatorium językowe – moduł „Tradycja" lub „Nowoczesność" (do wyboru)

20

 

Z

 

7

Leksykografia

 

20

Z

E

3

Opracowanie językowe tekstu naukowego

20

 

Z

 

4

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

 

3

Seminarium magisterskie

40

 

Z

 

16

 

Rok II – studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pobierz program studiów w formacie PDF.

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

(liczba godzin w roku akad.)

Wykład

(liczba godzin w roku akad.)

Zaliczenie

Egzamin

ECTS

Historia języka polskiego (HJP)

20

20

Z

E

8

Literatura popularna

20

 

Z

 

5

Literatura najnowsza

20

 

 

 

5

Językoznawstwo ogólne

 

20

Z

E

7

Konwersatorium  – moduł „Tradycja" lub „Nowoczesność" (do wyboru)

20

 

 

 

7

Przedmiot ogólnouniwersytecki

OGUN (do wyboru)

 

20

Z

 

 

3

Seminarium magisterskie

40

 

Z

 

25