Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku filologia polska

Każdy student, który planuje odbyć dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska i uzyskać tytuł magistra, musi zaliczyć co najmniej 120 punktów ECTS.

Rok I

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Typ

ECTS

Leksykografia

30 godz.

wykład

3

Metodologia badań filologicznych (do wyboru spośród: a. metodologia badań literaturoznawczych; b. metodologia badań językoznawczych – synchronia; c. metodologia badań językoznawczych – diachronia)

30 godz.

wykład

3

Seminarium magisterskie (tym projekt studencki)

60 godz.

seminarium

16

Opracowanie językowe tekstu naukowego

30 godz.

ćwiczenia

4

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

 30 godz.

wykład lub ćwiczenia

3

Translatorium B2+

30 godz.

konwersatorium

3

 

Przedmioty realizowane w ramach modułów do wyboru

TRADYCJA

NOWCZESNOŚĆ

KOMPARATYSTYKA

Nazwa

Typ

Godz.

ECTS

Nazwa

Typ

Godz.

ECTS

Nazwa

Typ

Godz.

ECTS

Literatura polska lat 1918-1945

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Literatura polska lat 1918-1945

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Teksty literatury współczesnej – analiza kontekstowa

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Literatura polska lat 1945-1989

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Literatura polska lat 1945-1989

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Wielkie dzieła literatury światowej w ujęciu porównawczym

ćwiczenia

(egzamin)

30 godz.

7

Konwersa-torium do wyboru

konwersa-

torium

30 godz.

7

Konwersa-torium do wyboru

konwersa-torium

30 godz.

7

Konwersatorium do wyboru

konwersa-torium

30 godz.

7

Konwersa-torium do wyboru

konwersa-

torium

30 godz.

7

Konwersa-torium do wyboru

konwersa-torium

30 godz.

7

Konwersatorium do wyboru

konwersa-torium

30 godz.

7

 

Rok II

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Typ

ECTS

Historia języka polskiego

30 + 30

ćwiczenia + wykład

(egzamin)

8

Językoznawstwo ogólne

30

wykład (egzamin)

7

Literatura popularna

30

ćwiczenia

5

Literatura najnowsza

30

ćwiczenia

5

Seminarium magisterskie (w tym praca magisterska i egzamin dyplomowy)

60

seminarium

25

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

30

wykład lub ćwiczenia

3

Konwersatorium do wyboru związane z wybranym modułem

30

konwersatorium

 7

 

Moduły i przedmioty wybierane przez studenta:

  • moduły do wyboru (tradycja, nowoczesność, komparatystyka) w wymiarze 35 ECTS
  • seminaria magisterskie w wymiarze 41 ECTS
  • przedmioty ogólnouniwersyteckie w wymiarze 6 ECTS
  • translatoria w wymiarze 3 ECTS

Uwagi

  • liczba punktów ECTS dla modułów zajęć do wyboru: 85 ECTS
  • liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk społecznych: minimum 5 ECTS; punkty te student musi uzyskać na zajęciach z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich
  • efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym