Program studiów filologii polskiego języka migowego

 
nazwa nazwa angielska liczba godzin rodzaj zajęć rok studiów (drugiego stopnia) semestr liczba ECTS forma zaliczenia
Nauka polskiego języka migowego, poziom A1 Polish Sign Language Course 240 lektorat I I 12 EGZ
Podstawy lingwistyki migowej Introduction to Sign Language Linguistics 30 wykład I I 2 EGZ
Gramatyka opisowa polskiego języka migowego Descriptive Polish Sign Language Grammar 15 ćwiczenia I I 3 EGZ
Kultura i historia Głuchych Culture and History of the Deaf 30 konwersatorium I I 3 ZAL-OCENA
Przedmiot ogólno-uniwersytecki (z zakresu nauk społecznych)   30   I I 3 ZAL-OCENA
Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 1* Master Thesis Seminar I 30 seminarium I I 4 ZAL
Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 1* Master Thesis Seminar II 30 seminarium I I 4 ZAL
Konwersatorium lingwistyczno-dydaktyczne 1* Seminar I 30 konwersatorium I I 3 ZAL-OCENA
Konwersatorium społeczno-kulturowe 1* Seminar II 30 konwersatorium I I 3 ZAL-OCENA
Nauka polskiego języka migowego, poziom B1 Polish Sign Language Course  180 lektorat I II 12 EGZ
Gramatyka opisowa opisowa polskiego języka migowego Descriptive Polish Sign Language Grammar 15 ćwiczenia I II 3 EGZ
Technologie informacyjne dla języków migowych Information Technology for Sign Languages 30 ćwiczenia I II 3 ZAL-OCENA
Podstawy translatoryki migowej Introduction to Sign Language Translation Studies 30 wykład I II 4 EGZ
Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 2* Master Thesis Seminar I 30 seminarium I II 5 ZAL
Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 2* Master Thesis Seminar II 30 seminarium I II 5 ZAL
Konwersatorium lingwistyczno-dydaktyczne 2* Seminar I 30 konwersatorium I II 3 ZAL-OCENA
Konwersatorium społeczno-kulturowe 2* Seminar II 30 konwersatorium I II 3 ZAL-OCENA
Nauka polskiego języka migowego, poziom B2 Polish Sign Language Course  180 lektorat II III 12 EGZ
Gramatyka opisowa opisowa polskiego języka migowego Descriptive Polish Sign Language Grammar 30 ćwiczenia II III 3 EGZ
Warsztaty komunikacyjne I Communication Workshop I 30 warsztaty II III 3 EGZ
Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 3* Master Thesis Seminar I 30 seminarium II III 5 ZAL
Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 3* Master Thesis Seminar II 30 seminarium II III 5 ZAL
Pisanie tekstu naukowego – warsztaty Academic Writing - Workshop 30 warsztaty II III 4 ZAL-OCENA
Metodologia badań lingwistycznych* Methodology of Linguistic Research 30 ćwiczenia II III 3 ZAL-OCENA
Metodologia badań kulturowych* Methodology of Cultural Research 30 ćwiczenia II III 3 ZAL-OCENA
Nauka polskiego języka migowego, poziom B2+ Polish Sign Language Course  150 lektorat II IV 8 EGZ
Warsztaty komunikacyjne II Communication Workshop II 30 warsztaty II IV 3 EGZ
Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 4* Master Thesis Seminar I 30 seminarium II IV 10 ZAL
Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 4* Master Thesis Seminar II 30 seminarium II IV 10 ZAL
Translatorium specjalistyczne B2+ Translation Workshop B2+ 30 warsztaty II IV 3 ZAL-OCENA
Komunikacja Głuchych* Communication of the Deaf 30 konwersatorium II IV 3 ZAL-OCENA
Komunikacja Głuchych w aspekcie socjolingwistycznym* Communication of the Deaf (sociolinguistic aspects) 30 konwersatorium II IV 3 ZAL-OCENA
Przedmiot ogólno-uniwersytecki (z zakresu nauk społecznych)   30   II IV 3 ZAL-OCENA