PRAKTYKI ERASMUS

ERASMUS+ - STUDENCKIE PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2019/2020

Wydziałowe zasady kierowania studentów i doktorantów na praktyki zagraniczne SMP w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 [pdf]

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci [pdf]

Liczba miejsc oferowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW wynosi 159 (stan 29 października 2019 roku) [pdf]

Więcej informacji na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UW [link]


ERASMUS+ - ABSOLWENCKIE PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2019/2020

Wydziałowe zasady kierowania studentów i doktorantów na praktyki zagraniczne SMPA w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 [pdf]

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus w celu realizacji praktyki zagranicznej jako absolwenci [pdf]

Liczba miejsc oferowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW wynosi 52 (stan 29 października 2019 roku) [pdf]

UWAGA! Maksymalny okres finansowania praktyk absolwenckich został wydłużony do 180 dni [pdf]

Więcej informacji na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UW [link]

OFERTY PRAKTYK

Sam znajdujesz miejsce, do którego chcesz wyjechać na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. Możesz także skorzystać z baz instytucji, które oferują praktyki stypendystom programu: