POLSKO-FRANCUSKI DYPLOM MAGISTERSKI

Od stycznia 2007 r. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Sorbonne Université (UFR des Etudes Slaves) realizuje program Magisterium polsko-francuskiego (Le projet de master franco-polonais), który umożliwia studentom polskim i francuskim uzyskanie dyplomu magisterskiego obu uczelni.

Studenci przystępujący do kwalifikacji na podwójny dyplom magisterski z Sorboną obowiązkowo przystępują do kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus.

Obowiązują te same terminy i ten sam sposób składania dokumentów.

Do aplikacji, oprócz dokumentów wymaganych w kwalifikacjach na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus, należy dołączyć:

  • List motywacyjny z uzasadnieniem celu wyjazdu.
  • Opinię opiekuna naukowego – nauczyciela akademickiego prowadzącego seminarium magisterskie, w ramach którego powstaje praca, lub nauczyciela, który podjął się opieki promotorskiej poza seminarium magisterskim.
  • Konspekt planowanej pracy magisterskiej.

Do kwalifikacji mogą podejść studenci I roku studiów II stopnia kierunku filologia polska (w tym: studenci MISH realizujący polonistyczne minimum programowe).

Zakwalifikowani studenci wyjeżdżają w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego (na pierwszy semestr II roku studiów II stopnia). Podczas pobytu na Sorbonie studenci pozostają pod opieką francuskiego opiekuna programu (profesor Małgorzaty Smorąg-Goldberg), uczestniczą w zajęciach prowadzonych na francuskim Wydziale Slawistyki oraz przygotowują pracę magisterską pod opieką dwóch współpracujących promotorów: jednego z UW, jednego z Sorbony.