Periodyki i serie

PRACE FILOLOGICZNE

PRACE FILOLOGICZNE „Prace Filologiczne", założone w 1884 roku przez Antoniego Adama Kryńskiego, to najstarsze czasopismo filologiczne w Polsce, unikatowe między innymi ze względu na bogatą, długą i ciągłą tradycję. Choć od początku swojego istnienia miało charakter filologiczny, to jednak zawsze dominowała w nim problematyka lingwistyczna. Skupiało ono wokół siebie najwybitniejszych...

PRACE FILOLOGICZNE - literaturoznawstwo

„PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO" wyłoniły się z rocznika „Prace Filologiczne", założonego w r. 1884 przez Adama Antoniego Kryńskiego. Od r. 2008 do 2010 pismo wychodziło jako „Prace Filologiczne. Seria literaturoznawcza" (issn 0138-0567; T. LV:2008 „Kresy", T. LVII:2009 „Podróż do Włoch", T. LIX:2010 „Gotycyzmy"). Od r.2011 ukazuje się jako „Prace Filologiczne.Literaturoznawstwo" (issn 2084-6045; nr 1:2011 „Ogrody", nr 2(5):2012 „Nekropolie", nr 3(6):2013 cz.1 „Sources of Verse", cz.2 „Metamorfozy")...

BAROK. HISTORIA - LITERATURA - SZTUKA

"BAROK. HISTORIA - LITERATURA - SZTUKA" Interdyscyplinarny półrocznik "Barok. Historia - Literatura - Sztuka" jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym. Istnieje od 1994 roku. "Barok" to jedno z najważniejszych, współczesnych, interdyscyplinarnych pism specjalistycznych: poświęcone jest szczegółowym zagadnieniom, szeroko pojętej, historii kultury (m.in. historii literatury, sztuki,...

NAPIS

Bliższe informacje na temat pisma znajdują się na stronach: Pracowni Literatury Okolicznościowej i Użytkowej UW oraz Zespołu Badań Obszarów Trzecich przy IBL PAN

WIEK OŚWIECENIA

Idea wydawania czasopisma poświeconego epoce Oświecenia, które skupiałoby badaczy różnych dyscyplina naukowych zainteresowanych epoka, zrodziła się w latach siedemdziesiątych w Zespole Literatury Oświecenia, którego kierownikiem był wówczas, jak i przez następnych lat dwadzieścia, profesor Zdzisław Libera. Przyciągnął do współpracy dwu wybitnych badaczy: historyka prawa Bogusława...

BALTIC LINGUSTICS

BALTIC LINGUSTICS About the journal Aims Baltic Linguistic s is an international forum for contemporary linguistic research into the Baltic languages, mainly Lithuanian and Latvian. Its aim it to serve as a bridge between researchers in and outside the Baltic countries. The journal publishes contributions of theoretical and/or empirical interest focusing on the Baltic languages, as...

ZESZYTY ŁUŻYCKIE

Zespół Redakcyjny: Iliana Genew-Puhalewa (red. nacz.), Sylwia Siedlecka (zast. red. nacz.), Ignacy M. Doliński (sekr. red.), Patrycjusz Pająk (red.), Marcin Filipowicz (red.), Milena Hebal-Jezierska (red.)
Rada Naukowa:  Nicole Dołowy-Rybińska (Warszawa), Andreana Eftimova (Sofia),
Alexandra Ioannidou (Thessaloniki), Petros Karatsareas (Westminster), Peter Káša (Prešov),  Rafał Leszczyński (Łódź), Motoki Nomachi (Sapporo), Leo Rafolt (Zagreb),  Dietrich Scholze-Šołta (Budyšin/Bautzen), Dalibor Sokolović (Beograd),
Grażyna Szwat-Gyłybowa (Warszawa), Lyudmyla Vasylieva (Lviv), Sonja Wölke (Budyšin/Bautzen), Sanja Zlatanović (Beograd)

Forum Artis Rhetoricae

Kwartalnik FORUM ARTIS RHETORICAE to jedyne w Polsce pismo specjalistyczne poświęcone w całości problematyce retoryki. Ukazuje się od roku 2004. Od roku 2007 pismo zostało wpisane na listę pism recenzowanych, a publikacja w nim jest liczona obecnie na 8 p-któw.
Czytaj dalej »

Przegląd Humanistyczny

Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii, językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Po każdym artykule streszczenie w języku angielskim. Także spis treści tłumaczony na język angielski.
Czytaj dalej o NAPIS»

tekstualia

Tekstualia to ogólnopolski kwartalnik naukowo-literacki o charakterze interdyscyplinarnym, założony przez Żanetę Nalewajk i Krzysztofę Krowirandę w 2005 roku. Wersją pierwotną kwartalnika jest wydanie papierowe. Wydawcą kwartalnika jest Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa.

WIDOK

„Widok" z pozoru brzmi neutralnie. Jest lub zjawia się przed oczami, gdziekolwiek się zwrócą, niekiedy wymaga jedynie skupienia uwagi. W pierwszym znaczeniu definicji podanej w Uniwersalnym słowniku języka polskiego (2003, t. 4, s. 415) łączy się ze sobą „widziana przestrzeń" i „krajobraz", w drugim – „obraz, wygląd czyjś lub czegoś" z „widzeniem kogoś lub czegoś". Przywoływane są także użycia metaforyczne („mieć widoki na coś") lub wskazujące na celowe działania związane z widzeniem („wystawić coś na widok", „punkt widokowy"). Ten normatywny zapis ujawnia zatem splot charakterystyczny dla myślenia o praktykach wizualnych: złudzenie bezwiednego widzenia nakłada się na widzenie rozumiane jako aktywność, świadoma praktyka patrzenia; „widok" jako przestrzeń obejmowana wzrokiem, spotyka się z „obrazem" opisującym przestrzeń wyróżnioną ramą i obarczoną „różnicą ikoniczną", czyli naddatkiem znaczenia; „widok" jako niezdefiniowany dystans, dopełniany jest przez „widok", którego elementem sami możemy się stać; „widok" jako ustanawiane za pomocą wzroku miejsce skupienia w każdej chwili zmienić się może w przestrzeń błądzenia i nieostrości.

Dzieciństwo. Literatura i Kultura

W centrum rozważań prowadzonych na łamach czasopisma znajdują się konstrukty dzieciństwa: ich przeobrażenia (dawne i współczesne), kierunki tej ewolucji, jej dominujące tendencje, kulturowo-społeczne przyczyny przemian w postrzeganiu i traktowaniu „niedorosłości". Prezentowane w periodyku analizy i interpretacje koncentrują się wokół wizji dzieciństwa pojawiających się w rozmaitych tekstach kultury – adresowanych nie tylko do odbiorców dziecięcych i młodzieżowych, lecz także dorosłych: w różnorodnych gatunkowo utworach literackich oraz innych formach kulturowego przekazu (z uwzględnieniem złożonego obszaru kultury popularnej)