FUNKCJE W PIONIE DYDAKTYCZNYM

KADENCJA 2020-2024

kierownik jednostki dydaktycznej

prodziekan ds. studenckich

dr Łukasz Książyk

lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

 

kierownicy studiów dla poszczególnych kierunków:

kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz sztuki społeczne – dr Paulina Kwiatkowska (pd.kwiatkowska@uw.edu.pl)

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – mgr Monika Mikuła (m.mikula@uw.edu.pl)

filologia polska – dr hab. Monika Kresa, prof. ucz. (monika.kresa@uw.edu.pl)

slawistyka – dr hab. Maciej Falski (mfalski@uw.edu.pl)

 

opiekunowie praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków:

filologia bałtycka – mgr Irena Aleksa (irenaaleksa@uw.edu.pl)

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka (a.stachowicz-g@uw.edu.pl)

filologia polska  mgr Ewa Kozłowska (e.kozlowska@uw.edu.pl)

logopedia ogólna i kliniczna (dot. praktyk logopedycznych) – dr Beata Ciecierska-Zajdel (b.ciecierska-z@uw.edu.pl)

logopedia ogólna i kliniczna (dot. praktyk nauczycielskich)  mgr Ewa Kozłowska (e.kozlowska@uw.edu.pl)

sztuka pisania – dr Joanna Frużyńska (j.fruzynska@uw.edu.pl)

sztuki społeczne –  dr Joanna Zięba (j.zieba@uw.edu.pl), dr Zofia Dworakowska (zofia.dworakowska@uw.edu.pl), mgr Karolina Wróbel-Bardzik (k.wrobelbardzik@uw.edu.pl)

 

koordynatorzy ds. mobilności dla poszczególnych kierunków studiów lub w wyszczególnionych jednostkach:

Wydziału Polonistyki UW (wszystkie kierunki studiów) – mgr Marta Jaworek (marta.jaworek@uw.edu.pl)

Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (slawistyka) – dr hab. Robert Kulmiński, prof. ucz. (r.kulminski@uw.edu.pl)

Instytutu Filologii Klasycznej (filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie) – dr Katarzyna Pietruczuk (k.pietruczuk@uw.edu.pl)

Instytutu Kultury Polskiej (kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz sztuki społeczne) – dr Jerzy Stachowicz (js.stachowicz@uw.edu.pl)

 

koordynator ds. stypendialnych (sprawy związane z przyznawaniem stypendium socjalnego - wszystkie kierunki studiów) – mgr Jolanta Przygocka (j.d.przygocka@uw.edu.pl)

 

ROK AKADEMICKI 2023/2024

opiekunowie I roku studiów I stopnia dla poszczególnych kierunków:

filologia bałtycka – dr Paweł Brudzyński (p.brudzynski@uw.edu.pl)

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – dr hab. Bartłomiej Czarski (b.czarski@uw.edu.pl)

filologia polska – dr Aleksandra Żurek-Huszcz (aleksandra.zurek@uw.edu.pl)

kulturoznawstwo – wiedza o kulturze – mgr Justyna Szklarczyk (j.szklarczyk@uw.edu.pl)

logopedia ogólna i kliniczna – dr Kamila Potocka-Pirosz (k.potocka@uw.edu.pl)

slawistyka (spec. bohemistyka) – mgr Anna Jakubowska (ajakubowska@uw.edu.pl)

slawistyka (spec. kroatystyka) – dr hab. Maciej Falski (mfalski@uw.edu.pl)

slawistyka (spec. słowenistyka) – dr Marta Cmiel-Bażant (m.cmiel@uw.edu.pl)

sztuka pisania – mgr Piotr Sadzik (p.sadzik@uw.edu.pl)

 

opiekunowie pozostałych wyodrębnionych grup studentów

I roku studiów II stopnia kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – mgr Dorota Sutkowska (d.sutkowska@uw.edu.pl)

I roku studiów II stopnia kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze – mgr Ida Ślęzak (i.slezak@student.uw.edu.pl)

I roku studiów II stopnia kierunku sztuki społeczne – mgr Karolina Wróbel-Bardzik (k.wrobelbardzik@uw.edu.pl)

biorących udział w programach mobilności dla kierunku filologia bałtycka – mgr Alicja Kitlasz (alicjakitlasz@uw.edu.pl)

kierunku logopedia ogólna i kliniczna (wszystkie lata), ze szczególnym uwzględnieniem osób biorących udział w programach mobilności studenckiej – dr Kamila Potocka-Pirosz (k.potocka@uw.edu.pl)

 

opiekunowie specjalizacji zawodowych prowadzonych w ramach kierunku filologia polska:

edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów – dr Katarzyna Maciejak (k.maciejak@uw.edu.pl)

filologia dla mediów – dr Anna Maria Miłoszewska-Kiełbiewska (a.miloszewska@uw.edu.pl)

glottodydaktyczna – dr Marta Piasecka (marta.piasecka@uw.edu.pl)

nauczycielska – dr Helena Balcerek (helena.balcerek@uw.edu.pl)

translatorska – dr Agnieszka Szurek (agnieszka.szurek@uw.edu.pl)