OGŁOSZENIA

Lektoraty języków wschodnich po angielsku i rosyjsku

2017/2018 FOREIGN LANGUAGE COURSES OF THE SCHOOL OF EASTERN LANGUAGES

Contact:  lektoraty.sjw@uw.edu.pl;  www: sjw.uw.edu.pl; phone +48 22 55 20 937

Facebook: https://www.facebook.com/SJWUW/

NEW COURSES IN beginner (BREAKTHROUGH) level IN ENGLISH AND RUSSIAN

in the summer semester 2017/2018

Registration will be open 1 February – 21 February 2018

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

 

Arabic language A1.1 (3623-ARAOA1.1-eng)

Lector: Magdalena Nycz-Waller                     course in English - 1st semester of learning

Tuesdays: 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 207

Wednesdays: 8.00 - 9.30, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 207

 

Chinese language A1.1 (3623-CHIOA1.1-eng)

Lector: Yoke Cheng Lau- Wojciechowska             course in English - 1st semester of learning

Wednesdays: 8.00 – 9.30, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 81D

Wednesdays: 9.45 - 11.15, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7, room 81D

 

Chinese language A1.1 (3623-CHIOA1.1-rus)

Lector: Igor Arutiunow                                  course in Russian - 1st semester of learning

Fridays: 16.45 - 18.15, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

Fridays: 18.30 - 20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

 

Hebrew Language A1.1 (3623-HEBOA1.1-eng)

Lector: Anna Klingofer                                  course in English - 1st semester of learning

Mondays: Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 207

Thursdays: Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 207

 

Japanese language A1.1 (3623-JAPOA1.1-eng)

Lector:  Adam Klawczyński                           course in English - 1st semester of learning

Fridays: 13.15 - 14.45, Studies in Eastern Europe,  Żwirki i Wigury 93 (Dept. of Geology), room 2135

Fridays: 15.00 - 20.00, Studies in Eastern Europe, Żwirki i Wigury 93 (Dept. of Geology), room 2135

 

Turkish language A1.1 (3623-TUROA1.1-eng)

Lector: Mehmet  Yilmaz                                 course in English - 1st year of learning

Tuesdays: 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

Fridays: 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

COURSES TAUGHT IN ENGLISH – CONTINUATION FROM WINTER SEMESTER

Chinese language A1 (3623-CHIOA1-rus)

Lector: Igor Arutiunow                                                 course in Russian – 2nd semester of learning

Tuesdays 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 209

Thursdays 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Krakowskie Przedmieście 26/28, room 209

 

Chinese language A1 (3623-CHIOA1-eng)

Lector: Kamila Rum                                                  course in English – 2nd semester of learning

Tuesdays 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

Thursdays 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

 

Japanese language A2 (3623-JAPOA2-eng)

Lector:  Adam Klawczyński                           course in English – 4th semester of learning

Saturdays: 10.00 - 11.30, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7, room 6

Saturdays: 11.45 - 13.15, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7, room 6

 

Russian language A2 (3623-ROSOA2-eng)       course in English – 2nd semester of learning

Lectors: Oksana Velyka           

Mondays: 8.00 – 9.30, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 81B

Fridays: 8.00 – 9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

 

Russian language B1 (3623-ROSOB1-eng)           course in English – 2nd yearof learning

Lectors: Natalia Krenska,

Mondays: 18.30 – 20.00, Studies in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 6

Wednesdays: 18.30 – 20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

 

Russian language  C1 (3623-ROSOC1)                 course in Russian - advanced level

Lectors: Svitlana Romaniuk Aleksandra Zielińska

Tuesdays: 9.45 -11.15,  in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 81C

Fridays: 9.45-11.15, in Eastern Europe, Oboźna 7,  room 81C

 

Russian language  C2 (3623-ROSOC2)                 course in Russian – very advanced level

Natalia Krenska course in Russian - advanced level

Tuesdays: 18.30-20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room

Laboratory (153)

Thursdays: 18.30-20.00, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

 

Turkish language A1 (3623-TUROA1-eng)

Lector: Mehmet  Yilmaz                                course in English – 2nd semester of learning

Tuesdays: 8.00 - 9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 178

Fridays: 8.00 -9.30, Faculty of Oriental Studies, Nowy Świat 69, room 149

 

Szkolenie „Granty na badania naukowe. Najważniejsze informacje”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów do udziału w szkoleniu na temat aplikowania o granty oraz prowadzenia projektów naukowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki, w jaki sposób zwiększyć swoje szanse na zdobycie grantu badawczego oraz jak prowadzić projekt, by zakończył się on powodzeniem.

Szkolenie odbędzie się we wtorek, 30 stycznia 2018 roku, w godzinach 17.00-18.30, w budynku Wydziału Polonistyki, w sali nr 8.

Szkolenie poprowadzi dr Izabela Poniatowska, starszy referent ds. badań naukowych na Wydziale Polonistyki UW.

Dodatkowe informacje mogą Państwo otrzymać, dzwoniąc (22 55 20 534) lub mejlując (izabelaponiatowska@uw.edu.pl).

FUNDACJA IM. ANNY BORNUS

Zachęcamy do wspierania nowo powstałej Fundacji im. Anny Bornus. Celem Fundacji jest pomoc studentom UW, którzy z powodów zdrowotnych mają ograniczone możliwości udziału w zajęciach. Dzięki osobistemu asystentowi opłacanemu ze stypendium student może pokonać codzienne trudności związane z dotarciem na uczelnię, zdobyciem materiałów do nauki i załatwianiem innych prozaicznych spraw studenckich. Zindywidualizowana pomoc pozwala zaangażować się w studia pomimo ciężkiej choroby i trudnej sytuacji życiowej.

Anna Bornus była studentką Wydziału Polonistyki UW w latach 2010-2011. Od roku akademickiego 2013/2014, po śmierci Anny, Rodzina fundowała studentom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową wsparcie stypendialne. Od tego roku funkcjonuje Fundacja im. Anny Bornus. 12 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbędzie się rozdanie stypendiów.

Zachęcamy do wspierania Fundacji wpłatami na konto:

FUNDACJA IM. ANNY BORNUS

Rejestr Stowarzyszeń

Województwo MAZOWIECKIE

Numer KRS 0000703744

NIP 9512449587

REGON 36875549500000

WARSZAWA, Al.Wilanowska 9A/98

konto: 39 1140 2004 0000 3702 7726 4991

ŚWIĄTECZNY WARSZTAT: MISJA "CHOINKA"

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu ma dla społeczności Uniwersytetu Warszawskiego świąteczną misję! Polega ona na przygotowaniu choinek dla dzieci ze szpitala przy ulicy Kopernika. Wystarczy poświęcić trzy godziny swojego czasu żeby wywołać dziecięce uśmiechy!
 

 

 

 

STYPENDIA NA UNIWERSYTECIE TORONTOŃSKIM

Polish Language and Literature Program prowadzony przez University of Toronto ogłosił dwa konkursy na stypendia dla studentów z Polski. Szczegóły w załącznikach.
 1. stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-19.
 2. stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship).

„KONKURS NA GRANT” ORAZ „NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPÓŁKĘ SPIN-OFF” W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW ogłasza "Konkurs na grant" oraz "Na najlepszy pomysł na spółkę spin-off".

Konkurs ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w zakresie ich komercjalizacji.

Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kto może brać udział w Konkursie?

Pracownicy UW (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem  UW. Brać w nim udział mogą również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

Termin naboru wniosków: 6 grudnia do godziny 15.00

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się w dniu 21/11/2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie UOTT.

Więcej informacji o konkursie na stronie UOTT

PRAKTYKI na UNIVERSITY OF SHEFFIELD

Możliwość odbycia praktyk studenckich na Uniwersytecie w Sheffield. Wyjazd w ramach programu Erasmus+.
 

RUSSIAN AND SLAVONIC STUDIES

POLISH STUDIES

Drodzy Studenci,

Wydział Slawistyki Uniwersytetu w Sheffield poszukuje polonisty/tki-stażysty/tki gotowego/ej przyjechać do Sheffield w ramach programu Erasmus+ (Higher Education Learning Agreement for Traineeship) na semester letni roku akademickiego 2017/2018.

WYMAGANIA KLUCZOWE:

 • umiejętność budowy ćwiczeń do nauki języka polskiego on-line (quizlet, moodle, e-learning platforms, kahoot etc.), samodzielnego układania ćwiczeń i testów on-line
 • biegłość w obsłudze narzędzi internetowych i budowie materiałów on-line
 • podstawowa wiedza z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego

WYMAGANIA  DODATKOWE:

 • komunikatywny angielski
 • nienaganny język polski w mowie i piśmie
 • przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego (przynajmniej teoretyczne)
 • pracowitość (35 h tygodniowo przed komputerem)
 • chęć podjęcia praktyk w nauczaniu języka polskiego jako obcego

OFERUJEMY:

 • możliwość odbycia praktyk nauczania JPJO (minimum 2h tygodniowo)
 • mozliwość hospitacji zajęć z JPJO
 • możliwość zapoznania się z pracą akadmicką na Zachodnim uniwersytecie
 • obserwacja egaminów z JPJO
 • współpraca z doświadczonyn lektorem języka polskiego jako obcego
 • praca w środowisku anglojęzycznym
 • referencje i szczegółowy opis praktyk
 • biurko w miłym i ciepłym budynku😊

TERMINY:

Semestr letni w UK rozpoczyna się 5 lutego 2018 roku i kończy 9 czerwca 2018 roku. Potencjalny kandydat musiałby przybyć do Sheffield pod koniec stycznia 2018 (oznacza to, że staż trwałby 3 i pół lub 4 miesiące)

IDEALNY KANDYDAT/KA to student/ka studiów podyplomowych z nauczania języka polskiego jako obcego lub ostatniego roku polonistycznych studiów magisterskich (pragnący/a rozwijać karierę w stronę nauczania JPJO)…ALE jesteśmy otwarci także na inne propozycje.

ROZMOWA PRZEZ SKYPA BĘDZIE KLUCZOWA i BĘDZIE OSTATECZNYM KRYTERIUM WYBORU ODPOWIEDNIEGO KANDYDATA/TKI.

KONTAKT:

Dr Joanna Kowalska

j.kowalska@sheffield.ac.uk

Lector in Polish

 

The University of Sheffield

School of Languages and Cultures

Russian and Slavonic Studies

Jessop West

 

STYPENDIA ZAGRANICZNE NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła ofertę stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 realizowanych w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta oraz pełna informacja dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich: www.bss.uw.edu.pl (na dole strony ikonka „stypendia zagraniczne NAWA").
 
Pełną dokumentację, wyszczególnioną w wykazie NAWA wraz z pismem przewodnim Kierownika/Zastępcy Kierownika jednostki dydaktycznej należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej podanych terminach dla poszczególnych krajów:
 
w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.:
Izrael
 
w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.:
Armenia, Mongolia, Białoruś, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Chiny, Słowacka, Chorwacja, Słowenia, Czechy, Turncja, Egipt, Ukraina, Grecja, Węgry, Kazachstan, Wietnam, Macedonia
 
w terminie do dnia 23 marca 2018 r.:
Japonia
 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ani Uniwersytet Warszawski nie pokrywają kosztów podróży do i z kraju odbywania stypendium. W związku z powyższym obowiązuje zasada składania przez studentów oświadczeń, że koszty podróży pokryją we własnym zakresie i nie będą ubiegać się o ich zwrot.
 
UWAGA! Kandydaci na stypendia NAWA powinni dołączyć do składanych przez siebie do BSS dokumentów pismo przewodnie podpisane przez prodziekana ds. studenckich lub prodziekan ds. współpracy z zagranicą (studenci filologii polskiej, bałtystyki, logopedii) albo dyrektora lub zastępcę dyrektora ds. studenckich instytutu (studenci ISZiP, IKP, IFK). 
Kandydaci proszeni są o przekazanie kopii wyłącznie pisma przewodniego do pani Marty Jaworek (dziekanat, pok. 120).
 
Pobierz:
 

STYPENDIA UNIWERSYTETU TORONTOŃSKIEGO DLA STUDENTÓW Z POLSKI

Uniwersytet Torontoński (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto) oferuje:
 
 1. stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-2019.
 2. stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship).

seminarium magisterskie „Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy”

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM serdecznie zaprasza Państwa Studentów I roku 2. poziomu studiów na nowo otwarte seminarium magisterskie

„Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy".

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

 • nauczaniem cudzoziemców języka polskiego i kultury polskiej,
 • testowaniem poziomu biegłości językowej obcokrajowców,
 • możliwościami wykorzystania wiedzy o kulturze w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

Seminarium będzie prowadził dr Piotr Kajak we wtorki, w godz. 13.15 - 14.45.

Realizacja przedmiotów ogólnouniwersyteckich

W związku z rozpoczynającą się na początku czerwca I turą rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na konieczność realizacji przedmiotów ogólnouniwersyteckich w ramach przedmiotów spoza kierunku studiów.

Jednocześnie przypominam, że studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną studia I lub II stopnia na kierunku "filologia polska", są zobowiązani do realizacji 5 punktów ECTS w ramach oferty zajęć ogólnouniwersyteckich z tzw. koszyka nauk społecznych.

Studentów innych roczników również namawiam do korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich ze wspomnianego koszyka.

dr Łukasz Ksiażyk

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich

PROPOZYCJE LABORATORIUM CYFROWE HUMANISTYKI CYFROWEJ

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW:
 
Czy gry komputerowe są grami? 5 czerwca (poniedziałek), 18.00-19.30, Wydział Neofilologii UW
Wykład otwarty LaCH UW z cyklu poza interfejsem: informatyka i humanistyka
Zapraszamy na ostatni w tym semestrze wykład otwarty poświęcony krytycznej analizie kultury cyfrowej. Tym razem bliżej przyjrzymy się grom komputerowym i metodom ich badania, a naszym gościem będzie dr Paweł Schreiber (UKW), juror Paszportów Polityki 2016 w kategorii kultura cyfrowa.
Więcej informacji na stronie LaCH UW: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/gry-komputerowe-sa-grami/
Oraz w wydarzeniu na portalu Facebok: https://www.facebook.com/events/1897168150515447/?fref=ts
 
Warsztaty z archiwizacji internetu, 8 czerwca (czwartek), 11.00-14.00, siedziba LaCH UW
Zapraszamy na pierwsze z cyklu szkoleń z metod archiwistyki Webu. Będzie dotyczyć ono zaawansowanych metod korzystania z Wayback Machine., m.in. poprawnego wyszukiwania i opisywania zbiorów, analizowania nagłówków HTTP, korzystania z API oraz pobierania kopii serwisów zabezpieczonych w Wayback Machine. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja. Więcej informacji i formularz rekrutacyjny na stronie LaCH UW: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/warsztaty-metod-archiwistyki-webu/

POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁEJ USTAWIE

BWR na prośbę Władz Rektorskich współorganizuje spotkania warsztatowe na temat nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Do udziału w spotkaniach zapraszamy nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Terminy spotkań, formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: www.nowaustawa.uw.edu.pl

Pytania prosimy kierować pod adresem: nowaustawa@uw.edu.pl

Pierwsze spotkanie już 23 maja w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Kampusie Ochota. Kolejne 24 maja w budynku przy ul. Dobrej 55 oraz 2 czerwca na Służewcu w budynku Wydziału Zarządzania.

Zobacz plakat.

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Sekcja Zagraniczna Biura Spraw Studenckich wspólnie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski.
 
Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji omówią podczas spotkań między innymi następujące zagadnienia:
§  Różnice pomiędzy wizą studencką a zezwoleniem na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.
§  Zezwolenie na pobyt stały w Polsce.
§  Podjęcie stażu/praktyk podczas studiów.
§  Podjęcie pracy podczas studiów i po studiach.
§  Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia.
§  Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka oraz polskiego pochodzenia.
 
 Zaplanowano dwa spotkania:
 • spotkanie przeprowadzone w języku angielskim odbędzie się w środę 24 maja 2017 r. o godz. 14.15;
 • spotkanie w języku rosyjskim odbędzie się w piątek 26 maja 2016 r. o godz. 14.15.
Obydwa spotkania będą miały miejsce na Kampusie Głównym i potrwają ok. 60 minut.
 
Informacja o dokładnym miejscu spotkań zostanie przesłana mailem do zarejestrowanych uczestników.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod tym linkiem: spotkanie anglojęzyczne lub po tym linkiem: spotkanie rosyjskojęzyczne.   
 
Rejestracja na spotkanie 24 maja (język angielski) potrwa do 22 maja, natomiast na spotkanie, które odbędzie się 26 maja (język rosyjski) – do 24 maja.

Erasmus+ - kwalifikacja dodatkowa (tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze zimowym 2017/2018. Szczegóły w załącznikach.
Zaopiniowane przez właściwego koordynatora zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do dnia 6 lipca 2017 roku.
Uwaga! Minimalna średnia uzyskana w poprzednim roku akademickim uprawniająca do kwalifikacji to 3,51.
 
Pobierz

OFERTA EDUKACYJNA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE

Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował specjalną bezpłatną ofertę edukacyjną dla szkół wyższych województwa mazowieckiego.
 
Celem projektu jest umożliwienie studentom opanowania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej. Oferowane zajęcia przybliżają skomplikowaną strukturę baz i banków danych oraz umożliwiają uczestnikom samodzielne generowanie i tworzenie zestawień informacji statystycznych. Proponowane są również zajęcia warsztatowe dotyczące badań ankietowych, które zachęcą studentów do stawiania pytań i hipotez oraz ich samodzielnej weryfikacji przy wykorzystaniu metody ankietowej.
 
Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/studenci

DZIEŃ WOLNY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Zgodnie zarządzeniem Dziekana Wydziału Polonistyki UW z 31 marca 2017 r. :
 1. Dzień 14 kwietnia 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 14 kwietnia 2017 r. do 17 kwietnia 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Od dnia 18 kwietnia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z EŁKIEM

Prezydent miasta Ełku zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zo tematyce związanej z Ełkiem. Konkurs organizowany jest po raz dziesiąty. Do udziału zaproszeni są autorzy prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich oraz słuchacze studiów podyplomowych. Prace należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk). Termin składania prac upływa 15 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.elk.pl.

Oferta stypendium

Program "TopMinds"

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators zachęca do udziału w programie "TopMinds". Jest to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. 
 

Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym, spotkaniach i wykładach z przedstawicielami różnych zawodów oraz szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Rekrutacja potrwa do 10 lutego 2017.

Szczegółowe informacje: http://topminds.pl/