OGŁOSZENIA

Oferta stypendium

Program "TopMinds"

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators zachęca do udziału w programie "TopMinds". Jest to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. 
 

Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym, spotkaniach i wykładach z przedstawicielami różnych zawodów oraz szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Rekrutacja potrwa do 10 lutego 2017.

Szczegółowe informacje: http://topminds.pl/

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane - kwalifikacje 2017

 
Ruszyła rekrutacja na program Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej 23 lutego 2017 r. (godz. 14.00)  w gabinecie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej jest złożenie w sekretariacie IPS-u (pok. 7A) w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2017 r. następujących dokumentów w języku polskim:
 1. curriculum vitae,
 2. podanie z uzasadnieniem wyjazdu oraz wstępnymi informacjami o pracy magi-sterskiej;
 3. opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
 4. potwierdzona na poziomie B2 znajomość wybranego języka oficjalnego Króle-stwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka świato-wego używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego); 
 5. zaświadczenie o średniej ocen z I stopnia studiów.
 
 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH

Prezesom wszystkich kół naukowych działających na naszym wydziale uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia dziekanowi sprawozdania z działalności koła w roku 2016 i przedstawienia planów naukowych na rok 2017.

Dokument ten powinien zostać zaakceptowany i podpisany przez opiekuna koła, a następnie złożony przez prezesa koła u prodziekana ds. studenckich do piątku 27 stycznia 2017 roku. Złożenie sprawozdania i przedstawienie planów naukowych na najbliższy rok jest warunkiem dofinansowania koła z funduszu dziekańskiego.

Studenci IKP zapraszają na akcję IKP DLA ALEPPO.

Podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych

Erasmus+ - spotkanie informacyjne

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+ na zagraniczne studia częściowe, praktyki studenckie i praktyki absolwenckie. Spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w sali numer 4 gmachu głównego Wydziału Polonistyki UW.

University of Toronto: stypendia na staże naukowe oraz studia II i III stopnia

Program Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto) utworzył stypendia dla studentów z Polski: 
 
1) stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krotkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award)
 
2) stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship)
 
Szczegóły w załącznikach.

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT PRAW CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Network on Humanitarian Action  (NOHA) zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie informacyjne na temat praw cudzoziemców w Polsce. Spotkanie odbędzie się 17 listopada o godz. 15.00 w Collegium Iuridicum II (ul Lipowa 4) w Sali nr 1.3. Poprowadzi je inspektor Gerard Bah – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka.
 
The workshop on the rights of foreigners in Poland
 
The Institute of International Relations UW and the Network on Humanitarian Action (NOHA) would like to invite all interested students to the workshop on the rights of foreigners in Poland. The workshop will be conducted by lieutenant colonel Gerard Bah – Human Rights Special Adviser to the Police Commissioner in Kielce. It will be a unique chance to discuss very important issues such as racism, hate speech, discrimination, and stereotypes. After the workshop, there will be time for Q&A session with Inspector Bah.
The meeting will take place on November 17th at 3 p.m. in room 1.3, Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) – the same building as the University of Warsaw Library. We are really counting on your presence at the workshop!
 
 
Pobierz plakat [PDF].

UDZIAŁ W PROGRAMIE MOST W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKAD. 2016/2017

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na innej uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 mogą rejestrować się pomiędzy 31 października a 30 listopada 2016 r. w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz. Student powinien udać się z wnioskiem do prodziekana, dyrkektora albo kierownika ds. studenckich danej jednostki w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w programie MOST.

Zgodnie z pkt. 3.1. Regulaminu programu MOST: "studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia (...)". Pkt 3.2. Regulaminu stanowi: "warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni (...)".

Po uzupełnieniu wszystkich formalności student zobowiązany jest przekazać wniosek do koordynatora programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim - Pani Joanny Waszkiewicz (Biuro Spraw Studenckich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 21) do 2 grudnia 2016 r.

Student ma prawo wybierać przedmioty z programu studiów zamieszczonego na stronie internetowej jednostki z dowolnego semestru bądź roku. Może także, będąc przypisanym do jednego kierunku, sporadycznie wybrać przedmioty z innego, pokrewnego.

Więcej informacji o programie MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Pobierz broszurę informacyjną.

RUSZYŁA REJESTRACJA NA STUDIA 2016/2017

UWAGA, KANDYDACI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017!

6 czerwca 2016r. (poniedziałek) ruszyła rejestracja na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) na Wydziale Polonistyki.

Rejestracja na studia I stopnia potrwa do 8 lipca 2016r.

Rejestracja na studia II stopnia potrwa do 10 lipca 2016r.

Wszystkie potrzebne informacje związane z rejestracją można znaleźć na stronie:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja-krok-po-kroku/

Zachęcamy do dokładnego i uważnego przeczytania informacji i postępowania zgodnie  z podanymi wskazówkami.

Więcej szczegółów odnośnie do studiów, jakie można podjąć na Wydziale Polonistyki można znaleźć na stronie:

https://irk.uw.edu.pl/

Stypendia szkoleniowe MaxRoy.com dla studentów!

E-Marketing to Twój „konik"? Widzisz swoją przyszłość w tej branży? Chcesz zdobyć porcję nowej wiedzy z tego obszaru? Doskonale się składa! Teraz możesz skorzystać z programu stypendium szkoleniowego, który ufundowała firma MaxRoy.com. Wygraj cykl 4 szkoleń z zakresu marketingu realizowanych przez Szkolenia SprawnyMarketing.pl oraz udział w największej konferencji o e-marketingu dla małych i średnich firm w Polsce – I love Marketing!

Jakie są główne cele stypendium?

MaxRoy.com to prestiżowa firma zajmująca się wszelkimi działaniami związanymi z e-marketingiem. Jest to również instytucja szkoleniowa, która stawia przede wszystkim na gruntowną wiedzę, którą można wykorzystać w praktyce. W związku z tym, głównymi celami programu stypendialnego są:

 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności z szeroko pojętego e-marketingu
 • Podnoszenie kwalifikacji osób zainteresowanych marketingiem internetowym
 • Wspieranie konkurencyjności uczestników szkoleń na rynku pracy

Kto może wziąć udział?
Program stypendialny skierowany jest do wszystkich studentów – niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Jak zostać stypendystą MaxRoy.com?
MaxROY.com to właściciel prężnie rozwijającego się serwisu: http://sprawnymarketing.pl/. Jest to portal branżowy, na którym publikowane są artykuły dotyczące e-marketingu. Co miesiąc notuje około 200 tysięcy wejść.

Stypendia szkoleniowe przyznawane będą na drodze konkursu – wystarczy napisać artykuł z zakresu e-marketingu i przesłać na podany niżej adres. W każdej edycji zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

Termin nadsyłania artykułów do czwartej edycji: 6 czerwca 2016 r.

Wyłonienie zwycięzcy i publikacja artykułu: 10 czerwca 2016 r.

Wszelkie informacje o tym programie oraz preferowany zakres tematyczny prac konkursowych dostępne są na stronie: http://sprawnymarketing.pl/szkolenia/stypendia/

Artykuły konkursowe należy wysyłać na adres: katarzyna.granops@sprawnymarketing.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać: „Program stypendialny – artykuł".

Dane organizatora:
MaxROY.com sp. z o.o.
ul. Józefa Chełmońskiego 8/4
60-754 Poznań
Polska, EU
www.maxroy.com.pl

MORALNY KAPITALIZM - seminarium

Centrum Myśli Jana Pawła II

zaprasza na seminarium

Krzysztofa Nędzyńskiego

MORALNY KAPITALIZM

Czy kapitalizm może być moralny?

Czy menadżerowie otrzymują zbyt wysokie wynagrodzenia?

Czy zysk może szkodzić?

Na te i inne pytania odpowiemy na naszym seminarium. W ramach zajęć zapraszamy również na wyjątkowe wykłady i dyskusje z tak ważnymi osobistościami świata nauki jak: Jens Lowitzsch, Michael Greaney czy Maciej Zięba.

Ekonomiści mają problemy ze zdefiniowaniem podstawowych pojęć, jakimi się posługują. Nie zgadzają się co do praw rządzących rynkiem, co skutkuje brakiem rygorystycznej i spójnej nauki, z której będą wynikały rozwiązania skuteczne w sensie biznesowym i realistyczne w sensie politycznym. Niniejsze seminarium chce to zmienić.

Mamy odwagę postawić sobie tak ambitny cel i uważamy, że rozwiązanie tkwi w syntezie następujących zagadnień: nauka społeczna Kościoła, klasyczna ekonomia, filozofia nauki, dobre praktyki biznesowe oraz ekonomia Louisa Kelso.

Seminarium będzie miało charakter interdyscyplinarny. Do udziału zachęcamy przedstawicieli nauk przyrodniczych, przedsiębiorców, finansistów, studentów i absolwentów, zwłaszcza ekonomii i nauk społecznych i wszystkich innych ludzi dobrej woli gotowych podjąć ryzyko udziału w ambitnym przedsięwzięciu naukowym.

Krzysztof Nędzyński o swoim seminarium:

Terminy zajęć:

poniedziałki: 14 marca, 11 kwietnia, 25 kwietnia, 9 maja, 23 maja, 6 czerwca

godz. 18.30–20.00

Rekrutacja: do 10 marca 2016 roku

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przysłać na adres: kwf@centrumjp2.pl

Miejsce: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa

Zajęcia są bezpłatne.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane drogą mailową.

IV edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lutego 2016 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2015 roku.

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail:nagrodainki@funduszewieczyste.pl

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:

- opinie recenzentów,

- inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, pracujące w Instytucie Badań Literackich PAN, prof.  Marek Zaleski - polski krytyk literacki, eseista i publicysta, prof. Jan Kordys - pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Wincenty Cesluk-Grajewski – pracownik Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, oraz  dr Tomasz Żukowski, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, uczeń prof. Aliny Brodzkiej-Wald.

Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2016 r.

Regulamin Konkursu, wzór wniosku oraz podsumowanie 3 lat działalności Funduszu dostępne są na stronie konkursu: http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald

Załączniki:

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)

Master européen en langues et cultures

de l'Europe centrale (MAE)

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 2015

Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Katedrą Polonistyki Wydziału Filozofii i Literatury Uniwersytetu Wolnego w Brukseli zapraszają studentów I roku II stopnia studiów wszystkich specjalności polonistycznych do udziału w międzynarodowych polsko-belgijskich studiach magisterskich z zakresu polonistyki stosowanej, problematyki środkowoeuropejskiej i dialogu polsko-belgijskiego.

Studia w formie indywidualnego toku kształcenia – równoległego do minimum programowego na danym kierunku - trwają dwa lata (2015/2016, 2016/2017) i obejmują zajęcia fakultatywne o łącznej sumie 30 ECTS, dobierane z puli specjalizacji zawodowych, ścieżki belgistycznej i oferty seminariów magisterskich IPS-u.

Elementem składowym PBSS/MAE jest semestralny wyjazd w ramach programu Erasmus+ na polonistykę brukselską w celu pogłębienia kwalifikacji językowych, merytorycznych i odbycia konsultacji naukowych z belgijskim współpromotorem pracy magisterskiej powstającej w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej 29 lutego 2016 r.
(godz. 13.00)  w gabinecie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej jest złożenie w sekretariacie IPS-u w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2016 r. następujących dokumentów w języku polskim:

 1. curriculum vitae,
 2. podanie z uzasadnieniem wyjazdu, planowanymi zajęciami oraz konspektem pracy magisterskiej;
 3. opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
 4. potwierdzona na poziomie B2 znajomość wybranego języka oficjalnego Królestwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka światowego używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego). Pierwszeństwo w kwalifikacji przypadnie studentom z zaawansowaną znajomością języka francuskiego lub taką, która wystarcza do samodzielnego uczestniczenia w dydaktyce na uczelni partnerskiej;
 5. zaświadczenie o średniej ocen z I etapu studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomu polsko-belgijskiego uzyskają Państwo na stronie internetowej IPS-u, w kontaktach z wydziałowym koordynatorem PBSS/MAE dr. Dariuszem Dziurzyńskim (dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl) i belgijską koordynatorką projektu prof. Dorotą Walczak-Delanois (dwalczak@ulb.ac.be).

Więcej informacji na stronie Instytutu Polonistyki Stosowanej.

 

OTWARTE DANE BADAWCZE W HUMANISTYCE

Zaproszenie na warsztaty

OTWARTE DANE BADAWCZE W HUMANISTYCE

Termin: 17 marca 2016 11:00-15:00
Prowadzący: dr Marta Hoffman-Sommer, dr Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski (ICM UW)
Liczebność grupy: do 25 osób (decyduje kolejność zapisów internetowych)
Miejsce: Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW, ul. S. Banacha 2c (budynek CeNT-1), II piętro, moduł B.

Zapraszamy na warsztaty wprowadzające do tematu otwartych danych badawczych w humanistyce.

W programie:

 • dane badawcze w humanistyce
 • otwarte dane badawcze
 • zarządzanie danymi badawczymi
 • plan zarządzania danymi (Data Management Plan)
 • kiedy warto otwierać dane, a kiedy nie?
 • na co zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do udostępniania?
 • gdzie szukać otwartych danych humanistycznych?
 • po co udostępniać dane? (korzyści dla naukowców, instytucji, społeczności akademickiej)
 • kwestie prawne związane z udostępnianiem danych (prawo autorskie, ochrona baz danych - prawa sui generis, ochrona danych osobowych, dóbr osobistych i wizerunku, przypadki szczególne - utwory nieopublikowane, stare fotografie, ochrona osób zmarłych, dokumenty i materiały urzędowe, dzienniki i czasopisma, utwory zbiorowe)


Szkolenie jest przeznaczone dla doktorantów i pracowników naukowych.

Program warsztatów i zapisy na stronie
http://www.lach.edu.pl/otwartedane/
 

Rekrutacja do Stowarzyszenia Collegium Invisibile


Pierwszy etap: do 29 lutego 2016 r.

Jeśli jesteś studentem, który łączy swoją przyszłość z pracą naukową, dołącz do Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile!

Collegium Invisibile jest najstarszą polską organizacją umożliwiającą uzdolnionym studentom realizację własnych projektów badawczych pod okiem doświadczonych naukowców. Studenci – w ramach Programu Tutorialnego – współpracują z najlepszymi naukowcami polskich i zagranicznych uczelni według indywidualnie ustalonego planu pracy. Studia w Collegium dają możliwość rozwoju kompetencji naukowych oraz warsztatu badawczego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą ponadto w obozach naukowych, prowadzą zajęcia dla uzdolnionej młodzieży licealnej i tworzą dynamiczne młode środowisko akademickie.

W rekrutacji udział mogą wziąć studenci wszystkich kierunków studiów. Pierwszy etap polega na wypełnieniu formularza na stronie internetowej oraz przesłaniu pracy naukowej na dowolny temat do dnia 29 lutego 2016 r. Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu rekrutacji student bierze udział w rozmowie z zaproszonym ekspertem – specjalistą w dziedzinie, którą reprezentuje student. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce „rekrutacja" na stronie www.ci.edu.pl, oraz na profilu CI na portalu Facebook

Debiut naukowy 2015

Zachęcamy studentów do udziału w 5. edycji konkursu

Debiut naukowy 2015

na innowacyjny projekt i artykuł naukowy. Termin nadsyłania prac mija 30 grudnia.

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, umożliwiającym zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wszczęcie przewodu doktorskiego (warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie najmniej jednej publikacji w czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).

Pobierz:

Na wieży Babel – granice interpretacji?

Fundacja Ars Integra zaprasza do udziału w konkursie

Na wieży Babel – granice interpretacji?

Interpretacje filmu Na wieży Babel można przesyłać na adres Fundacji Ars Integra: arsintegra@op.pl

Pokazy filmu w kinie Iluzjon 11, 12 i 13 grudnia o godz. 18.00.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, „Kwartalnika Filmowego" Instytutu Sztuki PAN, miesięcznika kulturalno-społecznego „Odra", pisma literacko-artystycznego „Fraza", czasopisma kulturalno-literackiego „Pro Arte", Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.babelfilm.pl

Nagroda: 2 000 zł 
Najciekawsze prace zostaną opublikowane.

11 grudnia po seansie filmowym w kinie „Iluzjon" odbędzie się spotkanie z reżyserem.

Uczestnicy konkursu mogą rejestrować się za pośrednictwem strony www.babelfilm.pl (należy przesłać zgłoszenie na adres arsintegra@op.pl).

Zobacz plakat.

Wyjazdy stypendialne do Ameryki Południowej

11 grudnia o godzinie 10.00 w Pałacu Kazimierzowskim (sala 15) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób chcących się ubiegać o wyjazd naukowy do uczelni partnerskich w Ameryce Południowej. Stypednium jest finansowane z  projektu FELLOW-MUNDUS (program Erasmus Mundus Akcja 2).
Dostępne stypendia:
 • studenci na poziomie licencjackim (15 x 5 miesięcy), magisterskim (1 x 9-miesięcy), doktoranckim (2 x 9 miesięcy), 
 • po doktoracie (1 x 9 miesięcy), 
 • dla pracowników (11 x 1 miesiąc, 1 x 2 miesiące).

Biuro Współpracy z Zagranicą UW
serdecznie zaprasza na

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydatów zainteresowanych ubieganiem się o stypendia ERASMUS MUNDUS AKCJA 2:

FELLOW-MUNDUS – Ameryka Południowa

Spotkanie odbędzie się w dniu
11 grudnia 2015 r. (piątek) o godzinie 10.00
w Sali nr 15 (I piętro) Pałacu Kazimierzowskiego

(kampus Śródmieście, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)