OGŁOSZENIA

Konkurs MNiSW "Wsparcie studentów w zakresie podnoszenia ich kompetencji i umiejętności”

Celem organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Rezultatem będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa.

 

Zasady konkursu:

 1. Kto może wziąć udział? Wszystkie osoby studiujące na kierunkach I i II stopnia na Wydziale Polonistyki.
 2. Okres realizacji projektu: Nie dłużej niż 18 miesięcy, do 31 grudnia 2025 r.
 3. Koszty projektu:
  • Indywidualny projekt: do 80 000 zł.
  • Projekt zespołowy: do 500 000 zł.
 4. Wymagania:
  • Znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.
  • Pozytywna opinia opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego.
 5. Kryteria oceny:
  • Plan i rodzaj aktywności (0-10 pkt).
  • Zasadność i racjonalność kosztów projektu (0-10 pkt).
  • Potencjał do realizacji celu projektu (0-40 pkt).
  • Kwalifikacje lub kompetencje do osiągnięcia (0-10 pkt).
  • Opis sposobu zapewnienia trwałości rezultatów projektu (0-10 pkt).
 6. Wnioski z co najmniej 41 pkt na 80 możliwych zostaną przesłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 7. Termin przesyłania wniosków w kwalifikacjach Wydziałowych: 5.06.2024.
 8. Informacje i konsultacje: Mgr Marta Jaworek (marta.jaworek@uw.edu.pl, tel. 22 55 20 659).

Więcej informacji w załączonych zasadach kwalifikacji [pdf].

 

 

Specjalizacje – spotkania dla studentów I roku filologii polskiej

Serdecznie zapraszamy studentów I roku filologii polskiej na spotkania poświęcone poszczególnym specjalizacjom.

Harmonogram:

 • Spotkanie specjalizacji medialnej i translatorskiej

poniedziałek, 5 lutego · 18:00–19:00

meet.google.com/ujw-beoj-fkx

 • Spotkanie specjalizacji nauczycielskiej

wtorek, 6 lutego · 18:00–19:00

https://meet.google.com/kbn-sjsf-div

 • Spotkanie specjalizacji edytorskiej

czwartek, 8 lutego · 18:00–19:00

https://meet.google.com/jag-mpyu-jcq

 • Spotkanie specjalizacji glottodydaktycznej

piątek, 9 lutego · 18:00–19:00

meet.google.com/fuz-qvoh-smg

 

Oferta paracy

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Poszukuje pracownika na stanowisko: Porządkowa

Miejsce pracy: Gmach Wydziału Polonistyki w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Czas pracy: 1/1 etatu

Godziny: 6:00-14:00 lub 8:00-16:00

Praca wykonywana jest we wszystkie dni tygodnia, łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy,

przez pięć dni w tygodniu (40 godzin tygodniowo).

Wymagania

Od pracownika oczekujemy:

 • znajomości środków czystości i umiejętności ich zastosowania;
 • znajomości obsługi małego AGD;
 • punktualności, dokładności i sumienności;
 • uczciwości i odpowiedzialności oraz kultury osobistej;
 • zaangażowania i chęci do pracy;
 • umiejętności dobrej organizacji pracy własnej oraz współpracy z innymi.

Zakres obowiązków

Do obowiązków pracownika należy nieprzerwana praca na powierzonym odcinku lub w ramach

powierzonych zadań.

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za:

 • utrzymanie porządku i czystości w pokojach administracyjnych i salach dydaktycznych;
 • utrzymanie porządku i czystości w toaletach, łazienkach ogólnych, kuchenkach, częściach wspólnych gmachu i klatkach schodowych;
 • bieżące uzupełnianie środków czystości w pomieszczeniach socjalnych i łazienkach;
 • zbieranie z odcinków śmieci i wynoszenie ich do kontenerów;
 • mycie holu, schodów i korytarzy.

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • pracę w stabilnej instytucji;
 • świadczenia socjalne dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie

Zgłoszenia

Prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym oraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych na adres e-mail: sg.polon@uw.edu.pl

Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. O terminie rozmowy

kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą do kontaktu podaną w CV.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Załączniki

Egzaminy z języków obcych

Terminy rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji jesiennej:

 • rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji jesiennej: 14.07.2023–9.08.2023
 • rejestracja na egzaminy w sesji jesiennej: 14.07.2023–14.08.2023

Uwaga! Nie będzie możliwości zapisu na kursy ani na egzaminy po upływie wyżej podanych terminów.

Studenci pozostający pod opieką Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami powinni złożyć stosowny wniosek w wyżej wspomnianym Biurze zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie: https://jezyki.obce.uw.edu.pl/dostosowania-dla-studentow.../

Przydatne linki:


 

Spotkanie w sprawie zmian w kształceniu logopedów

 W środę 12 kwietnia 2023 roku na zaproszenie wiceministra Piotra Brombera w gmachu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielką Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich, prof. Anitą Lorenc z Uniwersytetu Warszawskiego. Na spotkaniu była obecna również Edyta Gadomska, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych.

W czasie spotkania został omówiony postulat środowiska akademickiego zawarty w oświadczeniu Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich z dnia 7 kwietnia 2023 roku. Pismo zawierało apel o uchwalenie odrębnej, międzyresortowej ustawy o zawodzie logopedy, która określałaby m.in. zasady kształcenia zawodowego, wykonywania zawodu i odpowiedzialności zawodowej logopedów.

Podczas środowego spotkania wiceminister Piotr Bromber przedstawił korzyści płynące z przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych. Zachęcał do zgłaszania uwag do poszczególnych zapisów tej ustawy.

Wiceminister Piotr Bromber zaproponował również organizację kolejnego spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego. Tym razem miałoby się ono odbyć w murach Uniwersytetu Warszawskiego w gronie kilku wybranych osób reprezentujących uczelnie akademickie kształcące logopedów w całej Polsce. Na życzenie wiceministra w spotkaniu mieliby również wziąć udział przedstawiciele uczelni o profilu medycznym (WUM).

Należy podkreślić gotowość obu stron do dalszych rozmów, które mają doprowadzić do jak najlepszych rozwiązań legislacyjnych dla całego środowiska logopedycznego, obejmującego zarówno praktyków zatrudnionych w różnych sektorach gospodarki (ochrona zdrowia, placówki oświatowe, gabinety prywatne itp.), jak i akademików kształcących logopedów na potrzeby tych sektorów.
 

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku

W czwartek 20 kwietnia w godzinach 9:30-18:30 na Wydziale Polonistyki UW odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Wolontariusze czekać będą przy wejściu do gmachu głównego. Aby się zarejestrować, wystarczy wypełnić dokumenty i pobrać wymaz z wewnętrznej części policzka.

Pobranie materiału do przeszczepu – jeśli stwierdzona zostanie zgodność dawcy i biorcy – jest prawie bezbolesne. Materiał może być pobrany na dwa sposoby, w zależności od dyspozycji dawcy i potrzeb pacjenta. W większości przypadków wystarczy pobranie z krwi obwodowej, co nie różni się znacząco od zwykłego pobrania. Rzadziej szpik jest pobierany z talerza kości biodrowej (a nie z kręgosłupa!), natomiast zabieg nie jest skomplikowany i wykonywany w znieczuleniu ogólnym.

Szczegóły: https://fb.me/e/HLpjv4ze.

Rekrutacja na program MOST

Rozpoczęła się rekrutacja na Program MOST na rok akademicki 2022/2023. W ramach programu studenci studiów I i II stopnia oraz doktoranci mogą realizować swój program studiów przez jeden lub dwa semestry na jednej z kilkudziesięciu uczelni w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/news/2022Z/.

Materiały i wskazówki znajdują się na stronie programu MOST: http://most.amu.edu.pl/.

Przydatne informacje znajdą też Państwo w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/programmost2000/.

Rekrutacja do programu ruszyła 15 kwietnia i potrwa do 15 maja br.

 

Kursy języka polskiego / курси польської мови

17 marca, rusza rekrutacja na kursy języka polskiego dla Ukrainek i Ukraińców. Kursy organizuje Uniwersytet Otwarty UW. O 11.00 na stronie internetowej (https://www.uo.uw.edu.pl) oraz na Facebooku UO (https://www.facebook.com/uniwersytet.otwarty.uw) opublikowane zostaną formularze zgłoszeniowe.

Przyjmowane są zapisy do pięciu grup:

 • Poniedziałki godz. 17.00-18.30, kurs online. Pierwsze zajęcia: 28.03.
 • Wtorki godz. 11.30 – 13.00, kurs stacjonarny. Pierwsze zajęcia: 29.03.
 • Czwartek godz. 15.30-17.00, kurs stacjonarny. Pierwsze zajęcia: 31.03. W przypadku tej grupy możliwe jest przyjście na zajęcia z dzieckiem po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami (zapraszamy wyłącznie dzieci między 3 a 10 rokiem życia).
 • Czwartek godz. 16.45 – 18.15 kurs stacjonarny. Pierwsze zajęcia: 31.03.
 • Niedziela godz. 11.30-13.00, kurs online. Pierwsze zajęcia: 27.03.

Kursy stacjonarne będą odbywać się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. W kursach mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia.

Kursy są współorganizowane z Wydziałem Polonistyki, Wydziałem Pedagogicznym i Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kursypolskiego@uo.uw.edu.pl.

Aktualizacja: Nie ma już wolnych miejsc.

🇺🇦 17 березня, розпочнеться набір на курси польської мови для українок та українців. О 11:00 ми опублікуємо посилання на анкети на нашому сайті (https://www.uo.uw.edu.pl) та у Facebook (https://www.facebook.com/uniwersytet.otwarty.uw). Приймаємо заявки на п'ять груп:

 • Понеділок, 17.00-18.30, онлайн курс. Перший урок: 28.03.
 • Вівторок, 11.30- 13.00, стаціонарний курс. Перший урок: 29.03.
 • Четвер, 15.30-17.00, стаціонарний курс. Перший урок: 31.03. У цій групі можливо прийти на заняття з дитиною, за попередньою домовленістю з організаторами (запрошуємо дітей від 3 до 10 років).
 • Четвер, 16.45-18.15, стаціонарний курс. Перший урок: 31.03.
 • Неділя, 11.30-13.00, онлайн курс. Перший урок: 27.03.

Стаціонарні курси проводитимуться у Варшавському університеті. Участь у курсах можуть брати лише особи старше 16 років.

Курси організовуються спільно з факультетом польських студій, педагогічним факультетом та історичним факультетом Варшавського університету.

Запитання надсилайте на адресу kursypolskiego@uo.uw.edu.pl.

Оновлення: Більше немає вільних місць.

Ankieta UniSAFE

Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym UniSAFE, w ramach którego w kilkudziesięciu uczelniach i instytutach badawczych w Europie prowadzona jest ankieta na temat przemocy ze względu na płeć.

Projekt UniSAFE (https://unisafe-gbv.eu/the-project/) to wielkie badawcze przedsięwzięcie umożliwiające uzyskanie danych na wielką skalę, które posłużą do wypracowania instytucjonalnych rozwiązań przydatnych społecznościom akademickim w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i przemocy uwarunkowanej płcią.

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki badania posłużą Uniwersytetowi Warszawskiemu do lepszego zdiagnozowania problemów dotyczących naszej uczelnianej społeczności i będą bardzo przydatne w formułowaniu uniwersyteckich polityk równościowych i antydyskryminacyjnych.

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych warunkach wielu osobom trudno jest myśleć o badaniach tego typu, gdy bieżące działania koncentrują się na wsparciu dla osób uciekających z Ukrainy.

Jednakże uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety – wyniki badania mogą posłużyć do wzmocnienia bezpieczeństwa i lepszej komunikacji na uczelni i długofalowo przydadzą się wszystkim osobom pracującym i studiującym na Uniwersytecie Warszawskim.

Link do ankiety: https://mingle2.respondi.com/.../University_of_Warsaw/.

 

Programy Fulbrighta − nabór wniosków

Rozpoczął się nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kierowany do polskich studentów, dydaktyków i badaczy. 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej USA, który w zeszłym roku obchodził 75-lecie istnienia. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek. Do tego grona należy m.in. nowo powołany ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzezinski.

Program wymiany akademickiej między Polską a Stanami Zjednoczonymi: 

 • Fulbright Graduate Student Award 2023-24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 tys. dol, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia.
 • Fulbright Junior Research Award 2023-24 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja.
 • Fulbright Senior Award 2023-24 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Zgłoszenia przyjmowane są ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja.
 • Fulbright STEM Impact Award 2022-23 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich lub naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Nabór wniosków trwa do 27 maja.

Stypendium Fulbrighta obejmuje m.in.: podstawowy plan opieki zdrowotnej (ASPE) przez cały okres trwania stypendium oraz dodatkowe ubezpieczenie w ramach polisy Allianz Open Business Travel; kompleksowe pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w programie; przygotowanie do wyjazdu i opiekę w trakcie stypendium oraz wsparcie dla osób wyjeżdżających z rodziną i osób z niepełnosprawnościami. 

Szczegółowe informacje o tegorocznym naborze i planowanych webinarach znajdują się na stronie: https://en.fulbright.edu.pl/fulbright-grants-for-polish-citizens-call-for-applications/

Komunikat w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji

Szanowni Państwo,

w związku z kryzysową sytuacją, jaka ma miejsce w Ukrainie, pragniemy Państwu przypomnieć i przekazać informacje, o tym, że na Uniwersytecie Warszawskim dostępne jest wsparcie dla osób, które doświadczyły dyskryminacji, przemocy, niesprawiedliwego lub nierównego traktowania. Serdecznie zachęcamy do przekazywania członkom społeczności akademickiej informacji o możliwościach uzyskania takiego wsparcia.  

Jednocześnie, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na trudną sytuację, w jakiej znalazły się osoby pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego, które należą do społeczności akademickiej. Pragniemy przypomnieć, iż ochrona przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem dotyczy wszystkich członków i członkiń naszej społeczności.

Wszelkie incydenty dotyczące konfliktów, niesprawiedliwego traktowania, jak również mowy nienawiści prosimy zgłaszać na adres: ombudsman@uw.edu.pl.

W przypadku zaistnienia dyskryminacji można kontaktować się z główną specjalistką ds. równouprawnienia, która może przekazać formalną skargę Komisji Antydyskryminacyjnej: równouprawnienie@uw.edu.pl

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualizowanymi na bieżąco informacjami dotyczącymi możliwości włączenia się w akcje pomocowe, a tych z Państwa, którzy potrzebują wsparcia – namawiamy do skorzystania z możliwości, jakie oferuje Uniwersytet (m.in. wsparcie prawne, psychologiczne, materialne). Informacje dostępne są na stronie głównej UW: https://www.uw.edu.pl/akcje-pomocy-na-rzecz-ukrainy/.

Wspólnota uniwersytecka nie zostawi żadnej potrzebującej osoby samej, bez wsparcia.

Spotkanie Flagshipu 2 Sojuszu 4EU+

W imieniu Sojuszu 4EU+, serdecznie zapraszamy do udziału w otwartej sesji informacyjnej poświęconej Flagshipowi 2 – jednemu z czterech programów flagowych, w ramach których organizowane są projekty edukacyjne 4EU+. 

W trakcie sesji wyjaśnimy, w jaki sposób mogą się Państwo zaangażować w tworzenie oferty edukacyjnej 4EU+ i jak wykorzystać do tego elastyczne ścieżki edukacyjne (learning pathways). Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich specjalizujących się w naukach humanistycznych lub społecznych, zarówno osób, które już współpracują z Sojuszem, jak i dla tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani taką współpracą w przyszłości. Zapraszamy także studentów i doktorantów, zarówno tych, którzy współpracowali już z Sojuszem 4EU+, jak i tych, którzy chcieliby się podzielić swoimi pomysłami i pomóc w tworzeniu oferty edukacyjnej Sojuszu.

Flagship 2 – „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków" – skupia naukowców z różnych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych. Jego rolą jest zapewnienie wszechstronnego zrozumienia pojęcia "europejskości" (Europeanness). Drugi obszar flagowy ma na celu zapewnienie studentom podstawowych umiejętności określonych przez Sojusz 4EU+ (wielojęzyczność, umiejętność posługiwania się danymi, krytyczne myślenie, przedsiębiorczość i zaangażowanie społeczne), a także umiejętności specyficznych dla konkretnych dyscyplin, ważnych dla dalszego rozwoju badań w naukach humanistycznych w odniesieniu do pojęcia "europejskości".

W ramach Flagship 2 określone zostały trzy ścieżki edukacyjne:

 • Multilingualism (Wielojęzyczność),
 • European citizenship (Obywatelskość europejska),
 • European Pluralities (Różnorodności europejskie).

Podczas sesji wyjaśnimy:

• co charakteryzuje ścieżki i jakie są ich cele?

• w jaki sposób można zaangażować się w tworzenie ścieżek edukacyjnych, poprzez tworzenie zajęć i kursów oferowanych studentom Sojuszu?

• jak wykorzystać wyniki swoich badań do tworzenia kursów w ramach obszaru flagowego 4EU+?

 

Kiedy? 26 stycznia 2022 r. (środa), godz. 13:00-15:00

Formuła: Online, za pośrednictwem platformy ZOOM (UWAGA: link do spotkania otrzymają wyłącznie osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny! Link do spotkania zostanie wysłany do wszystkich zarejestrowanych uczestników w dn. 24 stycznia)

Wymagana rejestracja: w celu zapisu należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/DkAFfhsTkoioGTe2A

Termin zgłoszeń: do 23 stycznia 2022 r. (niedziela).

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Program spotkania

1. Wstęp: Flagship 2 i ścieżki edukacyjne (dr hab. Anna Wojtyś, Uniwersytet Warszawski, koordynatorka F2 w Sojuszu 4EU+)

2. Wymagania dotyczące kursów (dr Marta Jaworska-Oknińska, Uniwersytet Warszawski)

3. Sesje z koordynatorami trzech ścieżek edukacyjnych:

 • Ścieżka 1: Multilingualism (prof. Vahram Atayan, Uniwersytet w Heidelbergu)
 • Ścieżka 2: European Citizenship (prof. Angela Lupone, Uniwersytet w Mediolanie, dr Zuzana Kasáková, Uniwersytet Karola)
 • Ścieżka 3: European Pluralities (dr hab. Agata Bareja-Starzyńska i dr Nicolas Maslowski, Uniwersytet Warszawski).

 

Szczegóły są dostępne na stronie: https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=23398&lang=en


 

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki dotyczące funkcjonowania Wydziału Polonistyki w warunkach zagrożenia epidemicznego w grudniu 2021 roku.

WYTYCZNE DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU POLONISTYKI W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W GRUDNIU 2021 ROKU

Na podstawie § 60 ust. 1 pkt 1, 11 i 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) ustala się następujące zasady funkcjonowania Wydziału do końca roku kalendarzowego 2021:

 1. Administracja Wydziału i jego Jednostek pracuje w trybie stacjonarnym. W pojedynczych wypadkach dopuszcza się możliwość przejścia na zdalny system świadczenia pracy – wyłącznie za zgodą Dziekana Wydziału.
 2. W obiegu dokumentacji na poziomie Uniwersytetu, Wydziału i jego Jednostek należy dochować procedur właściwych dla pracy stacjonarnej. Wyjątki od tej zasady są możliwe jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Władz Dziekańskich.
 3. W związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemicznym należy ograniczyć kontakty bezpośrednie na terenie zakładu pracy do niezbędnego minimum. Z tego względu konieczna jest rezygnacja ze stacjonarnych spotkań przedświątecznych na terenie Uniwersytetu.
 4. Należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych wytycznych sanitarnych, zwłaszcza stosowania sanitarnych środków zabezpieczających.
 5. Zasady realizacji procesu dydaktycznego określa Kierownik Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki.

Zatwierdził dn. 7.12.2021 r. Dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń

Konkurs „Nauka jest dla ludzi”

IV edycja konkursu NAUKA JEST DLA LUDZI

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków w IV edycji konkursu „Nauka jest dla ludzi", do wygraniajest 30 000 zł!

Nauka nie jest nudna i może służyć każdemu z nas. Taki przekaz Centrum Współpracy i Dialogu (CWiD) UW chce kierować do uczestników konkursu „Nauka jest dla ludzi". Jego cel to promowanie w Internecie i/lub w mediach tradycyjnych wyników już zrealizowanych lub realizowanych obecnie badań, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne i gospodarcze lubzmieniają nasze rozumienie świata. Inicjatywa jest skierowana do pracowniczek i pracowników etatowych oraz doktorantek, a także doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wygraj 30 tys. zł na popularyzację badań

Nagrodą w konkursie jest wsparcie w postaci doradztwa i sfinansowania przez Organizatora usług i/lub produktów zakupionych w celu zrealizowania Projektu do maksymalnej kwoty 30.000 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych). Istnieje możliwość zorganizowania przez CWiD UW wydarzenia, takiego jak np. spotkanie z ekspertem, konferencja promująca wyniki badań, webinarium, nagranie filmu instruktażowego/edukacyjnego itp. (w formie stacjonarnej i zdalnej)czy zakup przez CWiD usług niezbędnych do realizacji promocji projektu, m.in. wynajmu przestrzeni, usług reklamowych, usług marketingowych, budowy serwisu www.

Okres wydatkowania Nagrody nie może być dłuższy niż 120 dni liczonych od rozpoczęcia pierwszych działań objętych finansowaniem z Nagrody. Konieczne jest rozpoczęcie wydatkowania Nagrody nie później niż 45 dni po spotkaniu organizacyjnym z przedstawicielem Organizatora Konkursu.

Przyjmowanie zgłoszeń w czwartej edycji konkursu trwa do 26 listopada 2021 roku.Formularz zgłoszeniowy, a także regulamin konkursowy znajdują się pod adresem:

https://cwid.uw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-konkursu.../

W razie pytań, prosimy o kontakt:
Centrum Współpracy i Dialogu UW
kontakt@cwid.uw.edu.pl

 

Rekrutacja i Rozwój Pracowników

Powstała nowa witryna Biura Spraw Pracowniczych: https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl

Strona jest poświęcona działaniom rozwojowym skierowanym do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (nauczycieli i nienauczycieli) oraz regulacjom i innym kwestiom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników UW. Pracownicy znajdą na niej również aktualne harmonogramy szkoleń i kursów: https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/category/harmonogramy-szkolen/harmonogram-dla-nauczycieli/

Badanie poziomu zaszczepienia wśród studentów i doktorantów UW

Na Uniwersytecie Warszawskim realizowane są działania, których celem jest umożliwienie prowadzenia zajęć stacjonarnych w nowym roku akademickim. Jedną z ważnych informacji, która może wpływać na podejmowane przez uczelnię działania, jest odpowiedź na pytanie, ilu studentów i doktorantów zostało zaszczepionych.
 
Wyniki anonimowej ankiety pomogą w oszacowaniu poziomu zaszczepienia przeciw COVID-19 na Uniwersytecie Warszawskim i posłużą do usprawnienia procedur oraz działań podejmowanych na Uniwersytecie Warszawskim w nowym roku akademickim.
 
Ankietę można wypełnić online do 30 sierpnia. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.
 
Publikacja wyników ankiety planowana jest we wrześniu.
 
Ankieta: link.
 
 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci,


Od 19 lipca o godz. 14:00 w systemie IRK znajdą Państwo wyniki rekrutacji na studia na Wydziale Polonistyki. Tym z Państwa, których wyniki pozwoliły na kwalifikację na studia na naszym Wydziale, serdecznie gratulujemy. Abyśmy mogli przyjąć Państwa na te studia, muszą Państwo wykonać jeszcze jeden krok, tzn. złożyć w terminie komplet dokumentów.

Kiedy i gdzie?

Dokumenty na: filologię polską, sztukę pisania, slawistykę, bałtystykę, logopedię ogólną i kliniczną, filologię polskiego języka migowego przyjmujemy w dniach: 20-22 lipca 2021 roku w godzinach 9:00-15:00 w budynku Slawistyki Zachodniej i Południowej w Kampusie Głównym.

Dokumenty na: kulturoznawstwo-wiedzę o kulturze, sztuki społeczne, filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie przyjmujemy odpowiednio w: Instytucie Kultury Polskiej i Instytucie Filologii Klasycznej.

Co koniecznie ze sobą zabrać?

Wykaz dokumentów, które należy złożyć, znajdą Państwo na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Dokumenty przyjmiemy tylko od osób, które przyjdą z kompletem dokumentów. Nie mamy możliwości kserowania świadectwa dojrzałości, nie będzie też można na miejscu dokonać opłaty za legitymację. Trzeba to zrobić wcześniej. 

Jak się przygotować?

Z uwagi na sytuację epidemiczną prosimy, aby:

 • zabrali Państwo ze sobą maseczkę i założyli ją przed wejściem do budynku;

 • wchodzili Państwo do budynku sami (bez osób towarzyszących, członków rodziny) - wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami;

 • zachowywali Państwo odstęp co najmniej 1,5 metra;

 • zdezynfekowali Państwo ręce po wejściu do sali;

 • zabrali Państwo ze sobą długopis.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Przypominamy, że dokumenty należy złożyć osobiście w wyznaczonym terminie. W wyjątkowych sytuacjach dokumenty może złożyć osoba przez Państwa upoważniona - wzór upoważnienia znajdą Państwo na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/upowaznienie_klauzula_dokumenty.pdf

UWAGA: Dokumentów nie można wysyłać pocztą ani firmą kurierską.

Jak się z nami skontaktować?

Podstawową formą kontaktu z nami jest system IRK. W wyjątkowych sytuacjach mogą Państwo pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl. W sytuacjach kryzysowych proszę dzwonić: 22 55 21 031 (20-22 lipca godz. 10:00-14:00).


 

Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej sem. letniego 2020/2021

 Przekazujemy harmonogram poprawkowej sesji letniej 2020/2021:

 

Przypominamy także, że:

1. Domyślnie w egzaminie ustnym uczestniczą wyłącznie egzaminator (egzaminatorzy) i student przystępujący do egzaminu. Jeżeli istnieje potrzeba, by podczas trwającego egzaminu były obecne inne osoby (w szczególności. inni studenci, którzy przygotowują się do odpowiedzi), egzaminator przedstawia KJD wniosek w tej sprawie.

2. Podobna zasada dotyczy egzaminów pisemnych. O obecności innych osób niż egzaminator i piszący studenci oraz o zadaniach przez te osoby wykonywanych studenci są powiadamiani przez prowadzących zajęcia na trzy tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

3. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo wystąpić do KJD o zmianę egzaminatora.

4. Egzaminator informuje studenta o ocenie:

 • z egzaminu ustnego na zakończenie egzaminu danego studenta (nie po zakończeniu całego dnia egzaminacyjnego lub wszystkich dni egzaminacyjnych z danego przedmiotu),
 • z egzaminu pisemnego w ciągu 7 dni – wpisując ocenę do protokołu w USOSwebie.

Komunikat kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zasad udostępniania prac pisemnych: http://www.polon.uw.edu.pl/.../20210105_komunikat_wglad....

Zasady egzaminowania i oceniania na poszczególnych kierunkach:

Warsztaty dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem studentów zajęciami realizowanymi w ramach Programu ZIP dla osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela (uruchomionymi ze względu na trudności w realizacji praktyk nauczycielskich), Biuro Innowacji Dydaktycznych serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą drugiej edycji warsztatów.

W ramach zajęć studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu innowacji dydaktycznych przydatnych do pracy w szkole. Warsztaty przydadzą się więc także tym studentom, którzy zrealizowali praktyki szkolne bez przeszkód.

Oferta zajęć skierowana jest do studentów realizujących specjalizację nauczycielską, którzy nie skorzystali z pierwszej edycji warsztatów, a są studentami czterech ostatnich semestrów:

 • studiów pierwszego stopnia,
 • studiów drugiego stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich.

Rejestracja na zajęcia w USOS rozpocznie się 1 czerwca i (w dwóch turach) trwać będzie do 22 czerwca. Udział w rejestracji wymaga żetonów PED. W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc studentom i wygenerowanie odpowiedniej liczby żetonów PED, umożliwiających zapisanie się na zajęcia.

Załączniki

Harmonogram sesji letniej 2020/2021

Przekazujemy harmonogram sesji letniej 2020/2021:

Przypominamy także, że:

1. Domyślnie w egzaminie ustnym uczestniczą wyłącznie egzaminator (egzaminatorzy) i student przystępujący do egzaminu. Jeżeli istnieje potrzeba, by podczas trwającego egzaminu były obecne inne osoby (w szczególności. inni studenci, którzy przygotowują się do odpowiedzi), egzaminator przedstawia KJD wniosek w tej sprawie.

2. Podobna zasada dotyczy egzaminów pisemnych. O obecności innych osób niż egzaminator i piszący studenci oraz o zadaniach przez te osoby wykonywanych studenci są powiadamiani przez prowadzących zajęcia na trzy tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

3. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo wystąpić do KJD o zmianę egzaminatora.

4. Egzaminator informuje studenta o ocenie:

 • z egzaminu ustnego na zakończenie egzaminu danego studenta (nie po zakończeniu całego dnia egzaminacyjnego lub wszystkich dni egzaminacyjnych z danego przedmiotu),
 • z egzaminu pisemnego w ciągu 7 dni – wpisując ocenę do protokołu w USOSwebie.

Komunikat kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zasad udostępniania prac pisemnych: http://www.polon.uw.edu.pl/.../20210105_komunikat_wglad....

Zasady egzaminowania i oceniania na poszczególnych kierunkach: