OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

FILOLOGIA POLSKA - studia dzienne

FILOLOGIA POLSKA
- studia dzienne

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 20 696; 55 21 022
web: www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich
dr ŁUKASZ KSIĄŻYK

Dyżur:
środa, godz. 15.00 - 16.00, ul. Oboźna 8  I p., pok. 116
piątek, godz. 13.30 - 14.30, pok.12, Gmach Polonistyki

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr Monika Kresa

Dyżur:
wtorek  15.00 - 16.30 pok. 28d
czwartek 13.30 - 14.30 pok. 12
 

Kierownik sekcji toku studiów
JOANNA BIŃKOWSKA

Sekcja toku studiów
MONIKA WESOŁOWSKA
JOLANTA PRZYGOCKA
KONRAD KOŚLA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

FILOLOGIA POLSKA - studia zaoczne

FILOLOGIA POLSKA
- studia zaoczne

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (022) 55 20 690
faks: (022) 55 21 022

Pełnomocnik dziekana ds. studiów niestacjonarnych
dr hab. MAGDALENA TRYSIŃSKA


Sekcja toku studiów
MAŁGORZATA GÓRZNA

poniedziałek, godz. 11.00 - 15.00
wtorek, godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
czwartek, piątek, godz. 10.00 - 14.00
sobota (tylko dni zjazdów), godz. 9.00 - 12.30 i 13.00 - 15.00
 


 

 

LOGOPEDIA

Centrum Logopedyczne IPS
 
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
sekretariat : pięrto II , pok. 209
telefon 22 5520327

Opiekun praktyk logopedycznych
dr hab. NATALIA SIUDZIŃSKA

e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Sekcja Toku Studiów Wydziału Polonistyki

gmach Wydziału Polonistyki, p. 11 i 12
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00-14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów

Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

Dr hab. MARZENA STĘPIEŃ

Sekretariat:

SYLWIA DOROCIUK
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl
tel. 22 5520327
ul. Karowa 20, p. 209
poniedziałek-piątek godz. 7.30 - 15.30

POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE
 

Kierownik PSLog: dr Ewa Wolańska

Opiekun praktyk: dr Krzysztof Szamburski

Sekretariat: mgr Joanna Zawadka

Sekretariat PSLog jest czynny w:

  • poniedziałki, w godz. 9.00–12.30
  • piątki, w godz. 9.00–12.30
  • soboty (w terminach zjazdów), w godz. 9.00–12.00

 

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.:
(022) 55 24 505
e-mail: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. studenckich i dydaktycznych
Dr DOROTA SOSNOWSKA

Dyżur:
środa, piątek godz. 10.30-11.30, p. 2

Sekcja toku studiów, p.12
mgr MAGDALENA RYMWID-MICKIEWICZ
mgr MARIA WARZECHA

W trakcie roku akademickiego sekcja czynna:
poniedziałek 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
wtorek 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
środa nieczynne (w okresie kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień, październik);

pozostałe miesiące: 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
czwartek 11.00-15.30
piątek nieczynne

 

FILOLOGIA BAŁTYCKA

FILOLOGIA BAŁTYCKA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 20 869; 55 21 022
e-mail: kjob.polon@uw.edu.pl
web: www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Kierownik KJOWPiB
dr hab. ROMUALD HUSZCZA, prof. UW

Kierownik Zakładu Bałtystyki
dr JOANNA TABOR
jtabor.baltystyka@gmail.com

Sekretarz KJOWPiB
mgr MARTA GRZYBOWSKA
m.grzybowska@uw.edu.pl

Sekcja toku studiów dziennych
KONRAD KOŚLA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

FILOLOGIA KLASYCZNA

FILOLOGIA KLASYCZNA

Krakowskie Przedmieście 1
00- 927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 22 903
e-mail: ifk@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
mgr MONIKA MIKUŁA

Dyżur:
poniedziałek, godz. 13:30-14:30 (sala nr 112/109)

Sekretariat IFK
KAROLINA RYBACKA
OKSANA RADINA

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-13.00, w piątki w godz. 10.30-13.00, Instytut Filologii Klasycznej, p. 107

 

SLAWISTYKA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA

SLAWISTYKA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
tel./faks:
(022) 55 20 546; 55 20 311
e-mail: slavist@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. studenckich
Dr SYLWIA SIEDLECKA
s.siedlecka@uw.edu.pl

Sekretariat ISZiP

mgr KATARZYNA ANDRZEJEWSKA - specjalista, sprawy studenckie (ki.andrzejewsk@uw.edu.pl)
KATARZYNA KARWOWSKA - starszy referent, sprawy administracyjne (kkarwowska@uw.edu.pl)

telefon: (+ 48) 22 552 05 46, (+48) 22 552 03 11
faks: (+ 48) 552 15 22
e-mail: slavist@uw.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – 10.00-13.00
wtorek – 10.00-14.00
środa – dzień wewnętrzny
czwartek – 10.00-14.00
piątek – 10.00-13.00

 

STYPENDIA I SPRAWY SOCJALNE

STYPENDIA I SPRAWY SOCJALNE

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks: (022) 55 20 696
JOLANTA PRZYGOCKA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

SOCRATES-ERASMUS

STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIA DOKTORANCKIE

00-927 Warszawa
Oboźna 8 p. 312
tel.: (022) 55 20 150
e-mail: doktoranci.polon@uw.edu.pl

ANNA POKRZYWNIAK

Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 15.00
środa - sekretariat zamknięty (praca wewnętrzna)
 

 

SEKCJA DYPLOMÓW

SEKCJA DYPLOMÓW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (022) 55 20 659

ANETA PIASEK

poniedziałek 13.00 - 15.00
wtorek 9.00 - 12.00
środa, piatek - sekretariat zamknięty
czwartek 9.00 - 12.00
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 313

W dniach 20.09.2018r.- 21.09.2018 R.
Sekcja Dyplomów BĘDZIE  ZAMKNIĘTA
W pilnych sprawach zapraszam do pok. 312

 

 

SAMORZĄD WYDZIAŁU POLONISTYKI