OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

FILOLOGIA POLSKA - studia dzienne

FILOLOGIA POLSKA
- studia dzienne

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 20 696; 55 21 022
web: www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich
dr ŁUKASZ KSIĄŻYK

Dyżur:
środa, godz. 15.00 - 16.00, ul. Oboźna 8  I p., pok. 116
piątek, godz. 13.30 - 14.30, pok.12, Gmach Polonistyki

Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
dr Monika Kresa

Dyżur:
wtorek, godz. 15:00 - 16:30, pok. 28d
czwartek, godz. 10:00 - 11:30, pok. 12
 

Kierownik sekcji toku studiów
JOANNA BIŃKOWSKA

Sekcja toku studiów
MONIKA WESOŁOWSKA
JOLANTA PRZYGOCKA
KONRAD KOŚLA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

FILOLOGIA POLSKA - studia zaoczne

FILOLOGIA POLSKA
- studia zaoczne

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (022) 55 20 690
faks: (022) 55 21 022

Pełnomocnik dziekana ds. studiów niestacjonarnych
dr hab. MAGDALENA TRYSIŃSKA

Dyżur:

poniedziałek, godz. 13.15 - 14.15, pok. 9, Gmach Polonistyki
wtorek, godz. 11.30 - 12.30,
Soboty (pok. 2 lub pok 9, Gmach Polonistyki):

24.02, godz. 14.00 - 15.00,
10.03, 24.03, 7.04, 14.04, 28.04 godz. 12.30 - 13.30,
19.05, 26.05, 9.06 godz. 11.00 - 12.00.


Sekcja toku studiów
MAŁGORZATA GÓRZNA

poniedziałek, godz. 11.00 - 15.00
wtorek, godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
czwartek, piątek, godz. 10.00 - 14.00
sobota (tylko w dni zjazdów), 9.00 - 12.30 i 13.00 - 15.00


 

 

LOGOPEDIA

Centrum Logopedyczne IPS
 
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
sekretariat : pięrto II , pok. 209
telefon 22 5520327

Opiekun praktyk logopedycznych
dr NATALIA SIUDZIŃSKA

e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Dyżur:
Czwartek, godz. 10.00 - 11.30, gm. Polonistyki, s.48

Sekcja Toku Studiów Wydziału Polonistyki

gmach Wydziału Polonistyki, p. 11 i 12
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00-14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów

Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

Dr hab. MARZENA STĘPIEŃ

Sekretariat:

SYLWIA DOROCIUK
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl
tel. 22 5520327
ul. Karowa 20, p. 209
poniedziałek-piątek godz. 7.30 - 15.30

POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE
 

Kierownik PSLog: dr Ewa Wolańska

Opiekun praktyk: dr Krzysztof Szamburski

Sekretariat: mgr Joanna Zawadka

Sekretariat PSLog jest czynny w:

  • poniedziałki, w godz. 9.00–12.30
  • piątki, w godz. 9.00–12.30
  • soboty (w terminach zjazdów), w godz. 9.00–12.00

 

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.:
(022) 55 24 505
e-mail: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl
Z-ca dyrektora ds. studenckich i dydaktycznych
Dr DOROTA SOSNOWSKA

Dyżur:
poniedziałek, 26 września godz. 11.00-12.00, p. 2

Sekcja toku studiów
MAGDALENA RYMWID-MICKIEWICZ
MARIA WARZECHA

poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 14.00, przerwa: 10.00 - 11.00, IKP, p. 12.

 

FILOLOGIA BAŁTYCKA

FILOLOGIA BAŁTYCKA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 20 869; 55 21 022
e-mail: kjob.polon@uw.edu.pl
web: www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Kierownik KJOWPiB
dr hab. ROMUALD HUSZCZA, prof. UW

Kierownik Zakładu Bałtystyki
dr JOANNA TABOR
jtabor.baltystyka@gmail.com

Sekretarz KJOWPiB
mgr MARTA GRZYBOWSKA
m.grzybowska@uw.edu.pl

Sekcja toku studiów dziennych
KONRAD KOŚLA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

FILOLOGIA KLASYCZNA

FILOLOGIA KLASYCZNA

Krakowskie Przedmieście 1
00- 927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 22 903
e-mail: ifk@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
mgr MONIKA MIKUŁA

Dyżury:
poniedziałki, 12:00–13:00,
środy, 12:00–14:00,

Sekretariat IFK
KAROLINA RYBACKA
OKSANA RADINA

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-13.00, w piątki w godz. 10.30-13.00, Instytut Filologii Klasycznej, p. 107

 

SLAWISTYKA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA

SLAWISTYKA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
tel./faks:
(022) 55 20 546; 55 20 311
e-mail: slavist@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. studenckich
Dr SYLWIA SIEDLECKA
s.siedlecka@uw.edu.pl


Sekretariat ISZiP
BOŻENA BURCZYCKA - specjalista, sprawy studenckie
KATARZYNA KARWOWSKA - starszy referent, sprawy administracyjne


Sekretariat jest otwarty dla interesantek/interesantów w godzinach:

poniedziałki, godz. 10.00-13.00; wtorki, godz. 10.00-13.00; czwartki, godz. 10.00-13.00; piątki, godz. 10.00-13.00; środy - zamknięte.
Gmach Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, p. 9

 

STYPENDIA I SPRAWY SOCJALNE

STYPENDIA I SPRAWY SOCJALNE

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks: (022) 55 20 696
JOLANTA PRZYGOCKA

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11, 12

 

SOCRATES-ERASMUS

STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIA DOKTORANCKIE

00-927 Warszawa
Oboźna 8 p. 312
tel.: (022) 55 20 150
e-mail: doktoranci.polon@uw.edu.pl

ANNA POKRZYWNIAK

Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 15.00
środa - sekretariat zamknięty (praca wewnętrzna)
 

 

SEKCJA DYPLOMÓW

SEKCJA DYPLOMÓW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (022) 55 20 659

ANETA PIASEK

poniedziałek 13.00 - 15.00
wtorek 9.00 - 12.00
środa, piatek - sekretariat zamknięty
czwartek 9.00 - 12.00
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 313

 

 

SAMORZĄD WYDZIAŁU POLONISTYKI