Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY WOTLIŃSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 5  czerwca 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ANNY WOTLIŃSKIEJ

tytuł rozprawy:

Pasja i intuicja.
Portrety kobiet w publicystyce Marii Grossek-Koryckiej.

Promotor: Dr hab.  Grzegorz Bąbiak
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Danuta Knysz-Tomaszewska
z Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab.  Katarzyna Sierakowska
z Instytutu Historii PAN

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr JOANNY PRĘDOTY

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 5  czerwca 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  JOANNY PRĘDOTY

tytuł rozprawy:

Wybrane aspekty psycholingwistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Promotor: Dr hab. Piotr Garncarek
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Aleksandra Achtelik
z Uniwersytetu Śląskiego

Dr hab. Grażyna Zarzycka
profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Praca do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY KUROWICKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ANNY KUROWICKIEJ
(Szkoła Nauk Społecznych PAN)

tytuł rozprawy:

Politics of Asexuality.
A Critical Analysis of Discourses on Asexualities.

Promotor: Prof. dr hab.  Paweł Dybel
z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Recenzenci:

Dr hab. Dominika Ferens
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Tomasz Sikora
profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MILENY WOJTYŃSKIEJ-NOWOTKI

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 22 maja 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MILENY WOJTYŃSKIEJ-NOWOTKI

tytuł rozprawy:

Słownictwo „Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego.

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Dubisz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Zygmunt Gałecki
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski
z Uniwersytetu w Białymstoku

Praca do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ADY ŁOBOŻEWICZ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 8 maja 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ADY ŁOBOŻEWICZ

tytuł rozprawy:

Staropolskie kalendarze w działaniu.
Siedemnastowieczne kalendarze osobiste Bazylego Łuszczewskiego
 i Ludwika Mikołaja Grabiańskiego.

Promotor: Prof. dr hab.  Marek Prejs
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
profesor Instytutu Badań Literackich PAN

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY KRASUSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 8 maja 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ANNY KRASUSKIEJ

tytuł rozprawy:

Dzieło literackie Cypriana Norwida w perspektywie parnasizmu francuskiego

Promotor: Prof. dr hab.  Wiesław Rzońca
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Marek Piechota
z Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab.  Józef Fert
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. ROBERTA BIRKHOLCA

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  ROBERTA BIRKHOLCA

tytuł rozprawy:

Subiektywizacja zapośredniczona jako forma reprezentacji doświadczeń bohaterów filmowych.

Promotor: Dr hab. Ewa Szczęsna
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Tomasz Kłys
profesor Uniwersytetu Łodzkiego

Dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ROZALII SŁODCZYK

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ROZALII  SŁODCZYK

tytuł rozprawy:

Ekfraza i hypotypoza. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku

Promotor: Prof. dr hab. Danuta Ulicka
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Tomasz Bilczewski
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Adam Dziadek
z Uniwersytetu Śląskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.