Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MILENY WOJTYŃSKIEJ-NOWOTKI

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 22 maja 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MILENY WOJTYŃSKIEJ-NOWOTKI

tytuł rozprawy:

Słownictwo „Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego.

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Dubisz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Zygmunt Gałecki
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski
z Uniwersytetu w Białymstoku

Praca do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ADY ŁOBOŻEWICZ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 8 maja 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ADY ŁOBOŻEWICZ

tytuł rozprawy:

Staropolskie kalendarze w działaniu.
Siedemnastowieczne kalendarze osobiste Bazylego Łuszczewskiego
 i Ludwika Mikołaja Grabiańskiego.

Promotor: Prof. dr hab.  Marek Prejs
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
profesor Instytutu Badań Literackich PAN

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY KRASUSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 8 maja 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ANNY KRASUSKIEJ

tytuł rozprawy:

Dzieło literackie Cypriana Norwida w perspektywie parnasizmu francuskiego

Promotor: Prof. dr hab.  Wiesław Rzońca
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Marek Piechota
z Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab.  Józef Fert
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ROZALII SŁODCZYK

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ROZALII  SŁODCZYK

tytuł rozprawy:

Ekfraza i hypotypoza. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku

Promotor: Prof. dr hab. Danuta Ulicka
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Tomasz Bilczewski
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Adam Dziadek
z Uniwersytetu Śląskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KAROLINY POŻOGI

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  KAROLINY POŻOGI

tytuł rozprawy:

Diagnozowanie i ocena logopedyczna przebiegu afazji w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu

Promotor: Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Barbara Błaszczyk
z Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Dr hab. Alina Maciejewska
profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Praca do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.