Obrony rozpraw doktorskich

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. MACIEJA JAWORSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 7 marca 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  MACIEJA JAWORSKIEGO

tytuł rozprawy:

Mit Orfeusza w literaturze polskiej XX wieku

Promotor: Dr hab. Tomasz Wójcik
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam Dziadek
z Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Piotr Śliwiński
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr MONIKI JABŁOŃSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 37  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr MONIKI JABŁOŃSKIEJ

tytuł rozprawy:

Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w polszczyźnie przełomu XX i XXI wieku.

Promotor: Dr hab. Elżbieta Piotrowska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Jerzy Podracki, prof. em.
z Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Ewa Jędrzejko
z Uniwersytetu Śląskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW.
 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr ANNY TATAR

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 6 czerwca 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr ANNY TATAR

tytuł rozprawy:

Relacje polsko-żydowskie w tekstach Hanny Krall.

Promotor: Prof. dr hab.  Mieczysław Dąbrowski
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Andrzej Zieniewicz
z Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab.  Jacek Leociak
z Instytutu Badań Literackich PAN

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. ARTURA HELLICHA

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 30 maja 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. ARTURA HELLICHA

tytuł rozprawy:

Autobiografia drugiego stopnia. Strategie gry z konwencją.

Promotor: Prof. dr hab. Zofia Mitosek, prof. em.
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. em.
z Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Aleksander Nawarecki
z Uniwersytetu Śląskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. PIOTRA KUBKOWSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  PIOTRA KUBKOWSKIEGO

tytuł rozprawy:

„Sprężyści". Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w perspektywie historii kultury (1895-1905).

Promotor: Prof. dr hab.  Andrzej Mencwel
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Dariusz Kosiński
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Wojciech Tomasik
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr SYLWII STĘPIEŃ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  SYLWII STĘPIEŃ

tytuł rozprawy:

Kształtowanie tożsamości romantycznej w epistolografii Adama Mickiewicza i George'a Gordona Byrona. Studium komparatystyczne.

Promotor: Dr hab.  Andrzej Fabianowski
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab.  Daniel Kalinowski
profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
z Instytutu Badań Literackich PAN

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr KATARZYNY ZEGADŁO-GAŁECKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  KATARZYNY ZEGADŁO-GAŁECKIEJ

tytuł rozprawy:

Odzyskana tożsamość. Natalia Gałczyńska jako figura literacka i pisarka – w perspektywie krytyki feministycznej.

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek
z Instytutu Badań Literackich PAN

Prof. dr hab. Józef Olejniczak
z Uniwersytetu Śląskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.