Obrony rozpraw doktorskich

ZAWIADOMIENIE o odwołaniu obrony rozprawy doktorskiej mgr ALICJI URBANIK-KOPEĆ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie informuje, że

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ALICJI URBANIK-KOPEĆ

która miała się odbyć w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

zostaje odwołana

z powodu niemożności uczestnictwa w niej promotora.

Nowy termin publicznej obrony doktorskiej zostanie podany w pożniejszym terminie.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAŁGORZATY POPIAŁO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w sali nr 37  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MAŁGORZATY POPIAŁO

tytuł rozprawy:

Norma i uzus w polskim języku urzędowym na przykładzie statutów, regulaminów i formularzy wybranych szkół wyższych.

Promotor: Dr hab. Marek Łaziński
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Prof. dr hab. Maria Lizis
z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr URSZULI SWOBODY-RYDZ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 9 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  URSZULI SWOBODY-RYDZ

tytuł rozprawy:

Czynniki psycholingwistyczne i neurolingwistyczne warunkujące nabywanie drugiego języka (L2). Szybkość czytania jako miara kompetencji.

Promotor: Dr hab. Piotr Garncarek
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Elżbieta Awramiuk
profesor Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Anna Seretny
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.
 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr VALERIYA BUTEVYCHA

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 9 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  VALERIYA BUTEVYCHA

tytuł rozprawy:

Pan Cogito pomiędzy Kartezjuszem a Nietzschem i Freudem.
(Poetycka antropologia Zbigniewa Herberta w kontekście filozofii podmiotu i filozofii podejrzenia).

Promotor: Dr hab. Michał Kuziak
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Michał Januszkiewicz
profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
z Uniwersytetu Zielonogórskiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr WERONIKI LIPSZYC

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 30 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  WERONIKI LIPSZYC

tytuł rozprawy:

Kryzys tradycyjnej władzy wzroku w polskiej literaturze i polskim malarstwie na przełomie XIX i XX wieku.

Promotor: Dr hab. Ewa Szczęsna
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam Dziadek
z Uniwersytetu Śląskiego1

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ALICJI URBANIK-KOPEĆ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 9 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ALICJI URBANIK-KOPEĆ

tytuł rozprawy:

Alternatywny model emancypacji na przykładzie polskich robotnic fabrycznych w drugiej połowie XIX i na początku XX

Promotor: Prof. dr hab.  Maria M. Szpakowska
profesor emerytowany Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab.  Andrzej Chwalba
z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab.  Inga Iwasiów
z Uniwersytetu Szczecińskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.