Obrony rozpraw doktorskich

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. MACIEJA JAWORSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 7 marca 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  MACIEJA JAWORSKIEGO

tytuł rozprawy:

Mit Orfeusza w literaturze polskiej XX wieku

Promotor: Dr hab. Tomasz Wójcik
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam Dziadek
z Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Piotr Śliwiński
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr NATALII MĘTRAK-RUDY

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr NATALII MĘTRAK-RUDY

tytuł rozprawy:

Myśl i kochaj. Szczęśliwy związek małżeński w poradnikach z drugiej połowy XX wieku.

Promotor: Prof. dr hab.  Andrzej Mencwel, prof. em.
z  Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Andrzej Leder
profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Prof. dr hab. Wojciech Burszta
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr ANNY LASKOWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr ANNY LASKOWSKIEJ

tytuł rozprawy:

Epistemologiczne przesłanki teorii muzyki Arystoksenosa z Tarentu

Promotor: Prof. dr hab.  Sławomira Kominek
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab.  Seweryn Blandzi
profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba
z Instytutu Sztuki PAN

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr OLGI SZADKOWSKIEJ-MAŃKOWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 17 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  OLGI SZADKOWSKIEJ-MAŃKOWSKIEJ

tytuł rozprawy:

Vittorio Alfieri w Polsce. Problemy recepcji.

Promotor: Prof. dr hab.  Elżbieta Wichrowska
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska
z Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. em.
z Uniwersytetu Gdańskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr EWY KRZAKOWSKIEJ-ŁAZUKI

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 17 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr EWY KRZAKOWSKIEJ-ŁAZUKI

tytuł rozprawy:

Schizmatycy i wyznawcy Piękna.
Ruskin, prerafaelici i Młoda Polska.

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki, prof. em.
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska, prof. em.
z Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Joanna Sosnowska
z Instytutu Sztuki PAN

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są na stronie internetowej Wydziału.