Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. VIACHESLAVA CHERNEVA

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 31 maja 2023 roku roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. VIACHESLAVA CHERNEVA

tytuł rozprawy :

Funkcje syntaktyczne form czasownikowych w baszkirskich tekstach literackich (na podstawie powieści Mostaya Kärima)

Promotor: dr hab. Jerzy Tulisow (Uniwersytet Warszawski)
Promotor pomocniczy: dr Kamila Stanek (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Marzanna Pomorska (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Uli Schamiloglu  (Nazarbayev University, Astana)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: angielski

 

Obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159)

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#chernev

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 22.05.2023 r. do godz. 9.00 w dniu 25.05.2023 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. JAKUBA POGONOWSKIEGO

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 9 maja 2023 roku roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. JAKUBA POGONOWSKIEGO

tytuł rozprawy :

Semickie podłoże językowe i kulturowe w greckim tekście listów
Pawła z Tarsu w ujęciu konfrontatywnym z wczesnymi tekstami judaizmu

Promotor: dr hab. Roman Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Muchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (Uniwersytet Jagielloński)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159)

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#pogonowski

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 28.04.2023 r. do godz. 9.00 w dniu 3.05.2023 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KATARZYNY KRYŃSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 9 maja 2023 roku o godz. 16.00 w sali nr 4, gmachu Wydziału Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr KATARZYNY KRYŃSKIEJ

tytuł rozprawy :

Traktaty „Postliminium cometarum"  i „Quaestio meteorologica de cometis" Stanisława Słowakowica na tle piśmiennictwa astronomicznego XVII wieku

Promotor: Prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz.
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#krynska oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY GAŃKO

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 14 marca 2023 roku o godz. 17.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  ANNY GAŃKO

tytuł rozprawy :

Miejsca minione. Praktyki obecności w wybranych przestrzeniach miejskich.

Promotor: dr hab. Zuzanna Grębecka  (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. ucz.(Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#ganko oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ALEKSANDRY CIECHOMSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2023 roku o godz. 16.00 w sali nr 4, gmachu Wydziału Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr ALEKSANDRY CIECHOMSKIEJ

tytuł rozprawy :

Zapomniane ogniwo polskiej estetyki fenomenologicznej.
Twórczość Ady Werner-Silberstein w kontekście literaturoznawstwa trzech pierwszych dekad XX stulecia.

Promotor: Prof. dr hab. Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski)
 
Promotor pomocniczy: Dr Łukasz Wróbel (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: Dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Maria Tarnogórska (Uniwersytet Wrocławski)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#ciechomska oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.