Obrony rozpraw doktorskich

ZAWIADOMIENIE o odwołaniu obrony rozprawy doktorskiej mgr ALICJI URBANIK-KOPEĆ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie informuje, że

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ALICJI URBANIK-KOPEĆ

która miała się odbyć w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

zostaje odwołana

z powodu niemożności uczestnictwa w niej promotora.

Nowy termin publicznej obrony doktorskiej zostanie podany w pożniejszym terminie.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAŁGORZATY POPIAŁO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w sali nr 37  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  MAŁGORZATY POPIAŁO

tytuł rozprawy:

Norma i uzus w polskim języku urzędowym na przykładzie statutów, regulaminów i formularzy wybranych szkół wyższych.

Promotor: Dr hab. Marek Łaziński
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Prof. dr hab. Maria Lizis
z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.