Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr JOANNY ZAWADKI

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 3 lipca 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  JOANNY ZAWADKI

tytuł rozprawy:

Świadomość grafotaktyczna uczniów szkoły podstawowej
w kontekście nauki czytania i pisania.

Promotor: Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Stanisław Dubisz
z Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Elżbieta Awramiuk
profesor Uniwersytetu w Białymstoku

Praca do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr JOANNY ROŚ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 3 lipca 2018 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  JOANNY ROŚ

tytuł rozprawy:

Albert Camus w polskiej kulturze literackiej i teatralnej w latach 1945-2000.

Promotor: Prof. dr hab.  Wojciech Dudzik
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Dr hab. Ewa Partyga
profesor Instytutu Sztuki PAN

Dr hab. Tomasz Kaczmarek
profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.