Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY GAŃKO

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 14 marca 2023 roku o godz. 17.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  ANNY GAŃKO

tytuł rozprawy :

Miejsca minione. Praktyki obecności w wybranych przestrzeniach miejskich.

Promotor: dr hab. Zuzanna Grębecka  (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. ucz.(Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#ganko oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAGDALENY FALSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 7 marca 2023 roku o godz. 16.00 w sali nr 4, gmachu Wydziału Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr MAGDALENY FALSKIEJ

tytuł rozprawy :

Marcelina Darowska: Pamiętnik.
Edycja krytyczna ze wstępem historycznoliterackim

Promotor: Dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#falska oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr PAULINY POTASIŃSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2023 roku o godz. 16.00 w sali nr 4, gmachu Wydziału Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr PAULINY POTASIŃSKIEJ

tytuł rozprawy :

Młodzież z „dobrych domów", chłopaki ze „złych dzielnic" – warszawskie topografie w tekstach autobiograficznych.
Studia i konfrontacje (J. Przybora, J. Abramow-Newerly, A. Osiecka,
S. Grzesiuk, M. Hłasko, A. Stasiuk)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek (Instytut Badań Literackich PAN)
Prof. dr hab. Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#potasinska oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ALEKSANDRY CIECHOMSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2023 roku o godz. 16.00 w sali nr 4, gmachu Wydziału Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr ALEKSANDRY CIECHOMSKIEJ

tytuł rozprawy :

Zapomniane ogniwo polskiej estetyki fenomenologicznej.
Twórczość Ady Werner-Silberstein w kontekście literaturoznawstwa trzech pierwszych dekad XX stulecia.

Promotor: Prof. dr hab. Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski)
 
Promotor pomocniczy: Dr Łukasz Wróbel (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: Dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Maria Tarnogórska (Uniwersytet Wrocławski)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#ciechomska oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.