Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. MARIUSZA CZECHA

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 17 października 2023 roku o godz. 17.00 w sali nr 37, gmachu Wydziału Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr.  MARIUSZA CZECHA

tytuł rozprawy :

Rozwój profesjonalny lektora języka polskiego jako obcego.
Wpływ biografii i doświadczeń dydaktycznych na proces kształtowania się tożsamości zawodowej

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański)
 
Recenzenci: dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#czech oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr AGATY GRZYBOWSKIEJ-WIATRAK

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 17 października 2023 roku o godz. 17.00 w sali nr 17, gmachu Wydziału Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr AGATY GRZYBOWSKIEJ-WIATRAK

tytuł rozprawy :

Literatura żydowska w diasporze egipskiej okresu hellenistycznego a greckie gatunki i tradycje literackie

Promotor: Dr hab. Krystyna Stebnicka (Uniwersytet Warszawski)
 
Promotor pomocniczy: Dr hab. Jan Kozłowski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: Dr hab. Katarzyna Jażdżewska (Aarhus University)
Dr hab. Aleksandra Klęczar (Uniwersytet Jagielloński)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#grzybowska-wiatrak oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr JOANNY ZIÓŁKOWSKIEJ-KRZYWDY

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 10 października 2023 roku o godz. 16.00 w sali nr 4, gmachu Wydziału Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr JOANNY ZIÓŁKOWSKIEJ-KRZYWDY

tytuł rozprawy :

Regulaminy szkolne czasów Oświecenia jako tekst kultury.

Promotor: Dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Promotor pomocniczy: Dr Jarosław Kurkowski (Instytut Historii Nauki PAN)
Recenzenci: Dr hab. Danuta Kowalewska, prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Dr hab. Agata Roćko, prof. PAN (Instytut Badań Literackich PAN)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#ziolkowska-krzywda oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MARTY TROJANOWSKIEJ

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 10 października 2023 roku o godz. 17.00 w sali nr 37, gmachu Wydziału Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  MARTY TROJANOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Japońska honoryfikatywność horyzontalna (jap. teineigo) w procesie akwizycji przez dorosłych użytkowników języka polskiego.

Promotor: dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. ucz.  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 
Promotor pomocniczy: Dr Łukasz Wróbel (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Michał Szczyszek, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Bartosz Wojciechowski (Uniwersytet Jagielloński)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#trojanowska oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.