INFORMACJE OGÓLNE

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych, rozwijających studia polonistyczne, slawistyczne, hellenistyczne, latynistyczne i bałtystyczne w zakresie nauk o literaturze, kulturze i języku. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

TRADYCJE i PERSPEKTYWY

Tradycje

Dzieje warszawskiej polonistyki są ściśle związane z historią Uniwersytetu Warszawskiego, a jej początki sięgają drugiej dekady XIX wieku. Uczelnia powstała dzięki inicjatywie literatów: Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica. Do grona pierwszych wykładowców uniwersyteckich należeli wybitni poeci - Kazimierz Brodziński i Ludwik Osiński - a także znakomity leksykograf Samuel Bogumił Linde.

W pierwszym trzydziestoleciu XX wieku na Wydziale Historyczno-Filologicznym UW wykładali tak zasłużeni dla polskiej kultury profesorowie, jak Jan Baudouin de Coutrenay, Stanisław Szober, Witold Doroszewski, Józef Ujejski, Juliusz Kleiner, Wacław Borowy, Julian Krzyżanowski, Zofia Szmydtowa, Tadeusz Zieliński, Kazimierz Kumaniecki czy Adam Krokiewicz.

Nie sposób wymienić nazwisk wszystkich wybitnych uczonych związanych z powojenną historią Wydziału. Byli wśród nich literaturoznawcy, językoznawcy, filologowie klasyczni, kulturoznawcy i slawiści, walnie współtworzący oblicze polskiej kultury i nauki.

Nasi studenci

Losy stołecznego Wydziału i całego Uniwersytetu były równie burzliwe i dramatyczne jak historia Polski. Mimo wymuszonej przez wypadki dziejowe wieloletniej przerwy w funkcjonowaniu w wieku XIX, działalności podziemnej w okresie II wojny światowej i zawirowań trudnych lat powojennych – polonistyka warszawska wykształciła wiele pokoleń absolwentów, wśród których znajdują się liczni poeci, pisarze, dziennikarze i politycy.

W historii Wydziału zapisały się trwale nazwiska Jana Lechonia, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego i Tadeusza Borowskiego. W ostatnich dekadach XX wieku do grona znakomitych studentów polonistyki warszawskiej należało wielu twórców współczesnego życia artystyczno-literackiego - m.in. Wojciech Młynarski, Maciej Zembaty, Magda Umer, Jacek Kaczmarski, Muniek Staszczyk czy twórcy Kabaretu Moralnego Niepokoju.

Polonistyka XXI wieku

Obecnie Wydział Polonistyki jest jednym z największych wydziałów filologicznych w Polsce, od lat utrzymującym się w czołówce krajowych rankingów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i nadążając za wymogami rynku pracy, Wydział stale wzbogaca ofertę kierunków i specjalizacji zawodowych. Dzięki takiej strategii absolwenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mogą podejmować pracę nie tylko w szkołach i na uczelniach wyższych, lecz także w prasie, w mediach elektronicznych i w rozmaitych placówkach kultury.

Wśród pracowników Wydziału są wybitni naukowcy, reprezentujący wiele dziedzin współczesnej humanistyki. Wykładowcy Wydziału Polonistyki uczestniczą w międzynarodowym życiu naukowym, współpracują z największymi wydawnictwami w kraju, są autorami słowników i podręczników, a także ekspertami w audycjach telewizyjnych i w programach radiowych.

Na polonistyce warszawskiej bardzo prężnie działają organizacje studenckie: samorząd studencki, Teatr Polonistyki UW im. Eligiusza Szymanisa, a także liczne koła naukowe. Przy Wydziale funkcjonuje także studencki portal „Niewinni-czarodzieje.pl", który umożliwia studentom publikację tekstów i realizację praktyk zawodowych.

Dlaczego warto u nas studiować?

Studenci Wydziału Polonistyki UW mają możliwość:

 • udziału w międzynarodowych wymianach studenckich (Erasmus+);
 • udziału w krajowych wymianach studenckich (MOST);
 • odbywania praktyk zawodowych w kraju i za granicą;
 • zdobycia dyplomu polsko-francuskiego (UW i Sorbony);
 • uczestnictwa w Projekcie PBSS (Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych);
 • uzyskania certyfikatów językowych w Szkole Języków Obcych UW;
 • współpracy z portalem „Niewinni-czarodzieje.pl" i mediami akademickimi;
 • dostępu do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i znakomicie zaopatrzonych bibliotek wydziałowych;
 • nieograniczonego dostępu do internetu (Wi-Fi);
 • udziału w zajęciach akademickich sekcji sportowych;
 • efektywnej zawodowej preorientacji (stała współpraca z Biurem Karier UW).

Wydział Polonistyki jest wyposażony w udogodnienia techniczne, umożliwiające podjęcie studiów osobom niepełnosprawnym.

Studia na Wydziale Polonistyki łączą szacunek do tradycji z przygotowaniem do wyzwań, które stawia współczesny świat. To wspaniała przygoda intelektualna, umożliwiająca poszerzenie horyzontów humanistycznych i zdobycie orientacji w kierunkach, w jakich rozwija się współczesna nauka. To także okazja do znalezienia się w elitarnym gronie absolwentów jednej z najlepszych uczeni w kraju.

Nie pozwól, by o Twoim losie zadecydował przypadek. Zainwestuj w swoją przyszłość i podejmij studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego!

OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU

 1. Filologia polska

  Specjalności (na studiach I stopnia):

  • literaturoznawczo-językoznawcza
  • literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej

  Specjalizacje:

  • nauczycielska
  • edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów
  • filologia dla mediów
  • glottodydaktyczna
  • translatorska
 2. Logopedia ogólna i kliniczna
 3. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 4. Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

  Specjalizacje:

  • kultura wizualna
 5. Filologia bałtycka
 6. Filologia polskiego języka migowego (na studiach II stopnia)
 7. Sztuki społeczne (na studiach II stopnia)
 8. Slawistyka

  Specjalności:

  • bohemistyka
  • bułgarystyka
  • kroatystyka
  • serbistyka
  • słowacystyka
  • słowenistyka

Wszystkie kierunki studiów posiadają certyfikaty Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział Polonistyki prowadzi też studia doktoranckie oraz podyplomowe:

Kontakt

Adres
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 428

Konto bankowe
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki:
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503