LOGOPEDIA

Obsługa administarcyjna

LOGOPEDIA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 21 022; 55 20 696
e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

Opiekun praktyk logopedycznych
dr NATALIA SIUDZIŃSKA

e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Dyżur:
Czwartek, godz. 10.00 - 11.30, gm. Polonistyki, s.48

Sekcja Toku Studiów Wydziału Polonistyki

gmach Wydziału Polonistyki, p. 11 i 12
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00-14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów

Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej

Sekretariat:
SYLWIA DOROCIUK
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl
tel. 22 5520327
ul. Karowa 20, p. 209
poniedziałek-piątek godz. 7.30 - 15.30

 


Kierunek logopedia ogólna i kliniczna powstał w celu zrealizowania oryginalnego w skali ogólnopolskiej programu obejmującego bogatą ofertę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz prawa medycznego i oświatowego – programu wewnętrznie spójnego. Studenci kierunku uzyskują specjalistyczne przygotowanie w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej.

Więcej informacji: http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=43