LOGOPEDIA

Obsługa administarcyjna

Centrum Logopedyczne IPS
 
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
sekretariat : pięrto II , pok. 209
telefon 22 5520327

Opiekun praktyk logopedycznych
dr hab. NATALIA SIUDZIŃSKA

e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl

Sekcja Toku Studiów Wydziału Polonistyki

gmach Wydziału Polonistyki, p. 11 i 12
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00-14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów

Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

Dr hab. MARZENA STĘPIEŃ

Sekretariat:

SYLWIA DOROCIUK
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl
tel. 22 5520327
ul. Karowa 20, p. 209
poniedziałek-piątek godz. 7.30 - 15.30

POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE
 

Kierownik PSLog: dr Ewa Wolańska

Opiekun praktyk: dr Krzysztof Szamburski

Sekretariat: mgr Joanna Zawadka

Sekretariat PSLog jest czynny w:

  • poniedziałki, w godz. 9.00–12.30
  • piątki, w godz. 9.00–12.30
  • soboty (w terminach zjazdów), w godz. 9.00–12.00

 


Kierunek logopedia ogólna i kliniczna powstał w celu zrealizowania oryginalnego w skali ogólnopolskiej programu obejmującego bogatą ofertę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz prawa medycznego i oświatowego – programu wewnętrznie spójnego. Studenci kierunku uzyskują specjalistyczne przygotowanie w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej.

Więcej informacji: http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=43