LOGOPEDIA

Obsługa administarcyjna

LOGOPEDIA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./faks:
(022) 55 21 022; 55 20 696
e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl
Opiekun praktyk logopedycznych
dr NATALIA SIUDZIŃSKA

Dyżur:
Czwartek, godz. 10.00 - 11.30, gm. Polonistyki, s.48

Sekcja toku studiów

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
gmach główny Polonistyki, p. 11

 


Kierunek logopedia ogólna i kliniczna powstał w celu zrealizowania oryginalnego w skali ogólnopolskiej programu obejmującego bogatą ofertę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz prawa medycznego i oświatowego – programu wewnętrznie spójnego. Studenci kierunku uzyskują specjalistyczne przygotowanie w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej.

Więcej informacji: http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=43