Kulturoznawstwo  - Wiedza o kulturze

Obsługa administracyjna

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.:
(022) 55 24 505
e-mail: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. studenckich i dydaktycznych
Dr DOROTA SOSNOWSKA

Dyżur:
środa, piątek godz. 10.30-11.30, p. 2

Sekcja toku studiów, p.12
mgr MAGDALENA RYMWID-MICKIEWICZ
mgr MARIA WARZECHA

W trakcie roku akademickiego sekcja czynna:
poniedziałek 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
wtorek 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
środa nieczynne (w okresie kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień, październik);

pozostałe miesiące: 9.00-14.00 (przerwa 10.00-11.00)
czwartek 11.00-15.30
piątek nieczynne

 

Informacje ogólne

Instytut Kultury Polskiej od roku akademickiego 1998/99 prowadzi pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo - specjalność „wiedza o kulturze" (od roku 2007/08 przekształcone w studia I i II stopnia), w następujących dziedzinach: historia polskiej nowoczesnej kultury, socjologia i antropologia kultury współczesnej, historia i teoria teatru, historia i teoria filmu i audowizualności. Podstawą tych studiów jest dziewięciosemestralny program „wiedzy o kulturze", składający się z następujących segmentów: antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia widowisk, film i audiowizualność w kulturze. Program ten uzupełniony jest konwersatoriami i proseminariami prowadzonymi przez pracowników naukowych Instytutu Kultury Polskiej (oraz współpracowników Instytutu) w dziedzinach powyżej wskazanych. Oto przykładowe tematy tych konwersatoriów - antropologia codzienności, socjologia książki i czytelnictwa, antropologia teatru, tradycje teatru polskiego, historia filmu światowego, problematyka multimediów. Ponadto studenci kulturoznawstwa (wiedzy o kulturze) odbywają zajęcia z historii kultury polskiej, tradycji antycznej oraz z historii kultury powszechnej (zwłaszcza kultur sąsiednich), jak również zajęcia z dodatkowych przedmiotów humanistycznych (filozofia, socjologia, psychologia). Na pierwszych latach studiów obowiązuje studentów zdanie egzaminów z dwu języków obcych. Program wieńczą seminaria magisterskie prowadzone w jednym z czterech Zakładów Instytutu (Nowoczesnej Kultury Polskiej, Kultury Współczesnej, Teatru i Widowisk, Filmu i Audiowizualności). Studenci wiedzy o kulturze (kulturoznawstwa) mogą od trzeciego roku realizować program specjalizacji „animacja kultury" i wówczas otrzymują dodatkowy wpis do dyplomu.

Kierunek kulturoznawstwo - wiedza o kulturze posiada certyfikaty jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2010 r.) oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2012 r.)

Specjalizacja „Animacja kultury"

Opracowany w Instytucie Kultury Polskiej autorski program specjalizacji „Animacja kultury" łączy akademickie studia humanistyczne (opiera się na programie „wiedzy o kulturze") z elementami kształcenia artystycznego oraz z praktycznymi umiejętnościami inicjowania i realizowania działalności kulturalnej. Służą temu warsztaty twórcze i staże prowadzone przez najwybitniejszych artystów i praktyków kultury, zarówno w Instytucie, jak i w wybranych placówkach realizujących nowatorskie programy działalności kulturalnej. Stale współpracujemy z wieloma instytucjami, które organizują dla naszych studentów specjalne staże i umożliwiają praktyki. Są to przede wszystkim: Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów w Sejnach, Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Nordisk Teaterlaboratorium w Holstebro w Danii, Uniwersytett w Bielefeld. Inne placówki, z którymi zapoznają się i pracują nasi studenci to: Teatr Pieśń Kozła we Wrocławiu, Fundacja „Muzyka Kresów", Teatr Wiejski „Węgajty", Centrum Literatury Oralnej w Vendome we Francji, Helsinki Art School, the Public z West Bromwich w Anglii.

Wśród gości prowadzących warsztaty byli między innymi: Tomasz Burek, Tadeusz Komendant (warsztat krytycznoliteracki), Marek Przybylik (warsztat dziennikarski), Marek Nowakowski, Henryk Grynberg, Tomasz Łubieński (warsztat pisarski),Włodzimierz Staniewski, Jolanta Krukowska, Grzegorz Bral (warsztat teatralny), Andrzej Kołodyński (warsztat krytyka filmowego), Janusz Gazda (warsztat scenarzysty), Marcel Łoziński, Andrzej Titkow (warsztat filmowy), Jacek Ostaszewski, Maciej Rychły (warsztat muzyczny), Juliusz Sokołowski (warsztat fotograficzny), Janusz Byszewski i Maria Parczewska (Laboratorium Edukacji Twórczej), Bohdan Skrzypczak (warsztat organizatora kultury).

Absolwenci specjalizacji są przygotowani do działalności w zmieniającym się środowisku kulturalnym, podejmowania i prowadzenia inicjatyw animacyjnych, świadomego posługiwania się nowymi technikami, opisywania zjawisk współczesnej kultury. Wokół IKP ukształtowała się także sieć inicjatyw podejmowanych przez wykształconych przez nas „animatorów kultury".