KOŁA NAUKOWE

 • Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery"
 • Glottodydaktyczne Koło Naukowe „mUWimy po polsku"
 • Językoznawcze Koło Naukowe UW
 • Koło Dziennikarskie „Opętani  Życiem"
 • Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian
 • Koło Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki
 • Koło Literaturoznawcze Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koło Mickiewiczologiczne UW
 • Koło Młodej Literatury „Feerie"
 • Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego
 • Koło Naukowe Bałtystów
 • Koło naukowe „Colloquia ethica"
 • Koło Naukowe Krytyki Teatralnej
 • Koło Naukowe „Lingua Iuris"
 • Koło Naukowe Literatur Eksperymentalnych
 • Koło Naukowe Literatury Kobiet
 • Koło Naukowe Korespondencji Sztuk
 • Koło Naukowe „Kultura i Literatura Modernizmu"
 • Koło Naukowe Młodych Klasyków IFK UW
 • Koło Edytorskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koło Naukowe Literatury XX Wieku
 • Koło Naukowe Slawistów UW
 • Koło Naukowe Witkacologiczne „Witkacodrom"
 • „ŁAM!" Studenckie Koło Naukowe Wydań i Przekładów Literatury
 • Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego UW
 • Międzywydziałowe Koło Kultury Języka Polskiego
  Międzywydziałowe Koło Kultury Języka Polskiego. Reaktywowane w 2012 r. Koło zrzesza studentów polonistyki stacjonarnej i kolegium MISH. W r. akad. 2015/2016 spotkania koła odbywają się w niektóre poniedziałki, zwykle raz w miesiącu. Dotyczą wybranych zagadnień językoznawczych. Polegają na wygłoszeniu referatu przez prelegenta i dyskusji nad przedstawionym zagadnieniem. Dotychczasowe spotkania koła dotyczyły szeroko pojętej kultury języka, czyli: teorii błędu językowego, różnorodnych aspektów normatywnego opracowywania tekstu, języków specjalistycznych, problemów translatoryki literackiej i użytkowej, a także technicznych aspektów przygotowywania tekstu do druku. Koło wydało także publikację studencko-doktorancką pt. Współczesność w języku (tom artykułów naukowych).

  Opiekun Koła: dr Jarosław Łachnik
  Prezes: Anna Olmińska, Sekretarz: Anna Mirkowska
 • Naukowe Koło Logopedyczne UW
  Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim utworzono w 2004. Przewodniczącą została Marta Janeczek, obecnie doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu. Od tamtej pory NKL co roku zapewnia dodatkowe warsztaty i wykłady z zakresu szeroko rozumianej logopedii nie tylko studentkom i studentom UW, lecz także osobom spoza uczelni. We współpracy z warszawskimi poradniami organizuje dni darmowych diagnoz logopedycznych; promuje logopedię zarówno jako zawód, jak i jako kierunek studiów na kolejnych Piknikach Naukowych; reprezentuje UW w czasie studenckich konferencji naukowych; czynnie współpracuje z kołami naukowymi logopedii innych uczelni, w tym UMCS i APS. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności NKL znajdują się na stronie http://facebook.com/nkluw
   .
 • Koło naukowe „Niewinni dziennikarze"
  Koło działa oficjalnie od 2010 r. przy Wydziale Polonistyki UW i realizuje swoją działalność jako portal internetowy niewinni-czarodzieje.pl. Pierwszym opiekunem naukowym była dr Maria Makaruk; redakcję stanowili wówczas: Łukasz Żurek (drugi redaktor naczelny), Tomek Gocławski (zastępca redaktora naczelnego), Artur Hellich (skarbnik), Matylda Skubikowska, Daniel Brzeszcz, Magdalena Pawłowska (pierwsza redaktor naczelna), Patrycja Rogacz, Monika Pianowska i Paweł T. Kulpiński. Obecnie redakcję tworzą Przemysław Batorski, Michał Czajkowski (redaktor naczelny), dr Artur Hellich, dr Tomasz Jedrzejewski (opiekun naukowy), Karolina Pakieła, Karolina Pastor, Izabela Sandomierska.

  Obecnie redakcję tworzą mgr Przemysław Batorski, dr Artur Hellich, dr Tomasz Jedrzejewski (opiekun naukowy), Karolina Pakieła (p.o. redaktor naczelnej), Izabela Sandomierska (p.o. redaktor naczelnej).

  Oprócz działalności stricte tekstowej redaktorzy NC zorganizowali szereg paneli dyskusyjnych: „Młodzi o Dziadach", „Niepokolenie", spotkanie z autorami i redaktorami antologii „Poeci i poetki przekraczają granice". W ramach projektu "Literatura jest najważniejsza na świecie" przeprowadzono wywiady z osobami kultury (literaturoznawcy, teoretycy literatury, pisarze itp).
 • Studencki Klub Islandzki
 • Studenckie Koło Krytyki Medialnej UW
 • Studenckie Koło Kulturoznawcze
 • Teatr Polonistyki UW im. Eligiusz Szymanisa
 • Warszawskie Koło Leksykograficzne
 • Warszawskie Koło Norwidologiczne