KOŁA NAUKOWE I INNE ORGANIZACJE STUDENCKIE

Wydział Polonistyki jest nie tylko jedną z największych jednostek Uniwersytetu, ale i jedną z najbardziej aktywnych pod względem liczby aktywnych organizacji studenckich i zrzeszonych w nich osób

Studenci Wydziału Polonistyki działają w organizacjach naukowych, artystycznych, sportowych i społecznych, wspierani w swym dążeniu do samorozwoju przez kadrę dydaktyczną i władze Wydziału.

Pieczę nad ruchem naukowym na Wydziale Polonistyki sprawuje kierownik jednostki dydaktycznej, dr Łukasz Książyk. W sprawach administracyjnych organizacje studenckie wspiera mgr Zuzanna Wasiak (z.wasiak2@uw.edu.pl).

 

LISTA AKTYWNYCH KÓŁ NAUKOWYCH I INNYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH DZIAŁAJĄCYCH NA WYDZIALE POLONISTYKI

„ŁAM!" STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE WYDAŃ I PRZEKŁADÓW LITERATURY  – działa pod opieką dr. hab. Grzegorza Bąbiaka, prof. ucz.

DIACHRONICZNE KOŁO NAUKOWE „TWARDE JERY" – działa pod opieką dr hab. Izabeli Winiarskiej-Górskiej, prof. ucz.

GLOTTODYDAKTYCZNE KOŁO NAUKOWE „mUWimy po polsku" – działa pod opieką dr Beaty Jędryki

INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUKOWE „SOLILOKWIUM" – działa pod opieką dr Krystyny Wierzbickiej-Trwogi

KLUB FILMOWY IM. JOLANTY SŁOBODZIAN  – działa pod opieką dr Katarzyny Maciejak

KOŁO LITERATUROZNAWCZE UW – działa pod opieką dr. Łukasza Książyka

KOŁO LITERATURY I KULTURY MODERNIZMU UW – działa pod opieką dr. hab. Dawida Osińskiego i dr. Damiana Makucha

KOŁO MYŚLI ANTYCZNEJ – działa pod opieką dr. Macieja Staniszewskiego

KOŁO NAUKOWE „NIEWINNI DZIENNIKARZE"  – działa pod opieką dr. Tomasza Jędrzejewskiego

KOŁO NAUKOWE BAŁTYSTÓW – działa pod opieką dr Joanny Tabor

KOŁO NAUKOWE BAŚNI, LITERATURY DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ I FANTASTYKI  – działa pod opieką prof. dr. hab. Grzegorza Leszczyńskiego i dr Weroniki Kosteckiej

KOŁO NAUKOWE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO  – działa pod opieką dr. hab. Olafa Krysowskiego, prof. ucz.

KOŁO NAUKOWE JĘZYKA MIGOWEGO I KULTURY GŁUCHYCH  – działa pod opieką dr. hab. Pawła Rutkowskiego, prof. ucz.

KOŁO NAUKOWE KRYTYKI TEATRALNEJ I FILMOWEJ  – działa pod opieką dr Marii Makaruk

KOŁO NAUKOWE LITERATURY KOBIET – działa pod opieką dr Anny Dżabagina

KOŁO NAUKOWE MŁODYCH KLASYKÓW – działa pod opieką dr. Macieja Staniszewskiego

KOŁO NAUKOWE PROSTEGO JĘZYKA  – działa pod opieką dr Magdaleny Wanot-Miśtury

KOŁO NAUKOWE SCENOPISARSTWA I STORYTELLINGU „COURIER" – działa pod opieką dr Katarzyny Maciejak

KOŁO NAUKOWE SLAWISTÓW – działa pod opieką dr hab. Joanny Królak

KOŁO NAUKOWE TEORII LITERATURY „PARABAZA"  – działa pod opieką dr. Łukasza Wróbla

KÓŁKO LITERACKIE „Z TYTUŁEM" – działa pod opieką dr Joanny Frużyńskiej

KWADRAT POEZJI NAJNOWSZEJ  – działa pod opieką dr .Łukasza Żurka

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO JĘZYKOZNAWSTWA SYNCHRONICZNEGO – działa pod opieką dr Moniki Jabłońskiej

NAUKOWE KOŁO LOGOPEDYCZNE PRZY UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM – działa pod opieką dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej

OTWARTY UNIWERSYTET IM. KAROLA MODZELEWSKIEGO – działa pod opieką dr Weroniki Parfianowicz

STUDENCKIE KOŁO KULTUROZNAWCZE – działa pod opieką dr. hab. Romana Chymkowskiego

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RETORYKI „GADU-GADU"  – działa pod opieką dr Anny Miłoszewskiej-Kiełbiewskiej

KOŁO NAUKOWE TEORATORIUM – działa pod opieką dr Magdy Nabiałek

KOMPARATYSTYCZNE KOŁO NAUKOWE DYSKURSYJNI – działa pod opieką dr Anny Tenczyńskiej oraz dr. Roberta Birkholca

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY – działa pod opieką pod opieką dr. Roberta Birkholca

KOŁO TEORII I PRAKTYKI WIERSZA „MIĘDZY WERSAMI" – działa pod opieką prof. Witolda Sadowskiego

FONEMY FRYKATYWNE – działa pod opieką dr. Artura Hellicha

SUŁTANI KINA – działa pod opieką dr Gabrieli Jankun-Dopart

STUDENCKIE KOŁO KULTURY OKOŁOINTERNETOWEJ „KOKO" – działa pod opieką dr. Macieja Skowery