KOŁA NAUKOWE

 • Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery"
 • Glottodydaktyczne Koło Naukowe „mUWimy po polsku"
 • Językoznawcze Koło Naukowe UW
 • Koło Dziennikarskie „Opętani  Życiem"
 • Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian
 • Koło Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki
 • Koło Literaturoznawcze Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koło Mickiewiczologiczne UW
 • Koło Młodej Literatury „Feerie"
 • Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego
 • Koło Naukowe Bałtystów
 • Koło naukowe „Colloquia ethica"
 • Koło Naukowe Krytyki Teatralnej
 • Koło Naukowe „Lingua Iuris"
 • Koło Naukowe Literatur Eksperymentalnych
 • Koło Naukowe Literatury Kobiet
 • Koło Naukowe Korespondencji Sztuk
 • Koło Naukowe „Kultura i Literatura Modernizmu"
 • Koło Naukowe Młodych Klasyków IFK UW
 • Koło Edytorskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koło Naukowe Literatury XX Wieku
 • Koło Naukowe Slawistów UW
 • Koło Naukowe Witkacologiczne „Witkacodrom"
 • „ŁAM!" Studenckie Koło Naukowe Wydań i Przekładów Literatury
 • Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego UW
 • Międzywydziałowe Koło Kultury Języka Polskiego
  Międzywydziałowe Koło Kultury Języka Polskiego. Reaktywowane w 2012 r. Koło zrzesza studentów polonistyki stacjonarnej i kolegium MISH. W r. akad. 2015/2016 spotkania koła odbywają się w niektóre poniedziałki, zwykle raz w miesiącu. Dotyczą wybranych zagadnień językoznawczych. Polegają na wygłoszeniu referatu przez prelegenta i dyskusji nad przedstawionym zagadnieniem. Dotychczasowe spotkania koła dotyczyły szeroko pojętej kultury języka, czyli: teorii błędu językowego, różnorodnych aspektów normatywnego opracowywania tekstu, języków specjalistycznych, problemów translatoryki literackiej i użytkowej, a także technicznych aspektów przygotowywania tekstu do druku. Koło wydało także publikację studencko-doktorancką pt. Współczesność w języku (tom artykułów naukowych).

  Opiekun Koła: dr Jarosław Łachnik
  Prezes: Anna Olmińska, Sekretarz: Anna Mirkowska
 • Naukowe Koło Logopedyczne UW
  Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim utworzono w 2004. Przewodniczącą została Marta Janeczek, obecnie doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu. Od tamtej pory NKL co roku zapewnia dodatkowe warsztaty i wykłady z zakresu szeroko rozumianej logopedii nie tylko studentkom i studentom UW, lecz także osobom spoza uczelni. We współpracy z warszawskimi poradniami organizuje dni darmowych diagnoz logopedycznych; promuje logopedię zarówno jako zawód, jak i jako kierunek studiów na kolejnych Piknikach Naukowych; reprezentuje UW w czasie studenckich konferencji naukowych; czynnie współpracuje z kołami naukowymi logopedii innych uczelni, w tym UMCS i APS. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności NKL znajdują się na stronie http://facebook.com/nkluw
   .
 • Koło naukowe „Niewinni dziennikarze"
  Koło działa oficjalnie od 2010 r. przy Wydziale Polonistyki UW i realizuje swoją działalność jako portal internetowy niewinni-czarodzieje.pl. Pierwszym opiekunem naukowym była dr Maria Makaruk; redakcję stanowili wówczas: Łukasz Żurek (drugi redaktor naczelny), Tomek Gocławski (zastępca redaktora naczelnego), Artur Hellich (skarbnik), Matylda Skubikowska, Daniel Brzeszcz, Magdalena Pawłowska (pierwsza redaktor naczelna), Patrycja Rogacz, Monika Pianowska i Paweł T. Kulpiński. Obecnie redakcję tworzą Przemysław Batorski, Michał Czajkowski (redaktor naczelny), dr Artur Hellich, dr Tomasz Jedrzejewski (opiekun naukowy), Karolina Pakieła, Karolina Pastor, Izabela Sandomierska.

  Portal stanowi przestrzeń dyskusji o literaturze, sztuce, obyczajach, muzyce, filmie. Teksty utrzymane są w stylistyce eseistyczno-felietonowej.

  Oprócz działalności stricte tekstowej redaktorzy NC zorganizowali szereg paneli dyskusyjnych: „Młodzi o Dziadach", „Niepokolenie", spotkanie z autorami i redaktorami antologii „Poeci i poetki przekraczają granice". W ramach projektu "Literatura jest najważniejsza na świecie" przeprowadzono wywiady z osobami kultury (literaturoznawcy, teoretycy literatury, pisarze itp).
 • Studencki Klub Islandzki
 • Studenckie Koło Krytyki Medialnej UW
 • Studenckie Koło Kulturoznawcze
 • Teatr Polonistyki UW im. Eligiusz Szymanisa
 • Warszawskie Koło Leksykograficzne
 • Warszawskie Koło Norwidologiczne