Informacje dla cudzoziemców

Listy akceptacyjne dla stypendystów rządowych

Aby uzyskać list akceptacyjny dla kandydata do stypendium rządowego na studia krótkoterminowe (do jednego roku akademickiego) na Wydziale Polonistyki, w Instytucie Kultury Polskiej, Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, Instytucie Filologii Klasycznej lub Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, należy przedstawić:

  • list motywacyjny zawierający sprecyzowane zainteresowania naukowe kandydata zaadresowany do dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego, profesora UW, Prodziekana Wydziału Polonistyki ds. współpracy z zagranicą;
  • ramowy program planowanych zajęć (30 ECTS na semestr),
  • życiorys.

Dokumenty należy przesłać do pani Marty Jaworek (marta.jaworek@uw.edu.pl).