HISTORIA

Początki polonistyki warszawskiej wiążą się z najwcześniejszą historią Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ jego pierwszym rektorem (w latach 1818-1822) był polonista ks. prof. Anzelm Szweykowski, a w skład grona osób, których staraniem powstał Uniwersytet wchodzili między innymi Kazimierz Brodziński - poeta, teoretyk literatury i krytyk literacki (sekretarz UW w latach 1823-1830); M. Samuel Bogumił Linde - autor pierwszego słownika języka polskiego, bibliograf i pedagog (jeden z kandydatów na pierwszego rektora UW); Ludwik Osiński - krytyk literacki, poeta, publicysta, tłumacz (od 1818 r. wykładowca literatury porównawczej na UW). Ze względu na dzisiejszy kształt Wydziału Polonistyki ważna jest jednak nowsza tradycja pierwszego trzydziestolecia XX w., kiedy to dyscypliny filologiczne grupowały się na Wydziale Historyczno-Filologicznym UW. Wtedy to wykładali tacy wybitni filologowie, jak: poloniści - Józef Ulejski, Wacław Borowy, Julian Krzyżanowski, Kazimierz Budzyk, Zofia Szmydtowa (literaturoznawcy), Jan Baudouin de Courtenay, Adam Antoni Kryński, Stanisław Szober, Witold Doroszewski (językoznawcy); filologowie klasyczni - Ryszard Ganszyniec, Gustaw Przychocki, Adam Krokiewicz, Tadeusz Zieliński, Kazimierz Kumaniecki.

W okresie ostatniego pięćdziesięciolecia ze środowiskiem naukowym Wydziału - oprócz wymienionych wyżej - łączą się postacie takich badaczy, jak: Maria Renata Mayenowa, Maria Janion, Janina Kulczycka-Saloni, Maria Straszewska, Eugeniusz Sawrymowicz, Stefan Żółkiewski, Zdzisław Libera (poloniści-literaturoznawcy); Halina Koneczna, Halina Kurkowska, Danuta Buttler, Barbara Bartnicka, Renata Grzegorczykowa, Jadwiga Puzynina, Halina Satkiewicz, Mieczysław Szymczak (poloniści-językoznawcy); Lidia Winniczuk, Oktawiusz Jurewicz (filologowie klasyczni); Józef Magnuszewski, Zbigniew Rysiewicz, Zdzisław Stieber, Adam Weinsberg-Wayda, Przemysław Zwoliński, Janusz Siatkowski (slawiści i indoeuropeiści).

Do połowy lat sześćdziesiątych katedry podejmujące problematykę z zakresu filologii polskiej, słowiańskiej i klasycznej funkcjonowały w obrębie Wydziału Filologicznego UW, a przez następne dziesięciolecie tworzyły Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej UW. Wydział Polonistyki UW - w kształcie organizacyjnym zbliżonym do dzisiejszego - został powołany w 1975 roku.