AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA 2018/2019 – DANE TELEADRESOWE

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

(filologia polska, filologia bałtycka, logopedia ogólna i kliniczna)

e-mail: rekrut.polon@uw.edu.pl

sala nr 6, parter w gmachu głównym Wydziału Polonistyki, Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny)

dyżury telefoniczne od 2 lipca: 22-55-20-823

Instytut Filologii Klasycznej – komisja rekrutacyjna:

(filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie)

e-mail: rekrut.ifk@uw.edu.pl

tel. 22-55-22-903

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej – komisja rekrutacyjna:

(slawistyka)

e-mail: rekrutacjaiszip.polon@uw.edu.pl

tel. 22-55-20-570

Instytut Kultury Polskiej – komisja rekrutacyjna:

(kulturoznawstwo – wiedza o kulturze)

e-mail: rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl

tel. 22-55-24-506

 

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK 2018/2019

Czytaj więcej...

PROSPOŁECZNI - LETNIA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników do udziału w letniej akademii przedsiębiorczości społecznej. Inicjatywa skierowana jest do osób zainteresowanych łączeniem biznesu z interesem społecznym. PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej to idealna okazja, aby przekonać się, że projekty społeczne mogą łączyć w sobie rentowny biznes, spełniając jednocześnie ważne cele społeczne.

Czytaj więcej...

PROJEKT POWIŚLE. TWÓRCZE BADANIE MIASTA (WYSTAWA 16 CZERWCA - 15 LIPCA 2018

16 czerwca o godz. 19.00 w Pawilonie 512 obok Centrum Nauki Kopernik odbędzie się wernisaż wystawy Projekt Powiśle, zrealizowanej przez Instytut Kultury Polskiej UW oraz zaproszonych do współpracy artystów i badaczy współpracujących z grupą studentów. Wystawa będzie podsumowaniem twórczych badań prowadzonych w tej części miasta od października 2017 roku. W ramach Projektu Powiśle studenci specjalizacji Animacja Kultury IKP UW eksplorowali społeczną, materialną, wizualną i audialną sferę dzielnicy, wykorzystując do tego strategie sztuki współczesnej.

Czytaj więcej...

XII spotkanie z cyklu „My z Nich"

W imieniu Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej uprzejmie zapraszam na XII spotkanie z cyklu „My z Nich", organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców drugiej połowy XX w.

Czytaj więcej...

PROJEKT „APLIKACYJNE PRACE DYPLOMOWE — SKUTECZNY START ZAWODOWY"

W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów, przygotowują prace licencjackie i magisterskie odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Do udziału w projekcie zaproszeni są: studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry oraz promotorzy gotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej.

Czytaj więcej...

„Koniec wojny? Rok 1918 w Europie Środkowej. Doświadczenie – zapis – literatura"

Zapraszamy serdecznie na międzynarodową konferencję „Koniec wojny? Rok 1918 w Europie Środkowej. Doświadczenie – zapis – literatura". Konferencja będzie się odbywała się piątek i sobotę 8–9 czerwca. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji jest wykład prof. Roberta Blobauma (West Virginia University): „The Aftershocks: The End of the Great War in Poland" (6 czerwca, g. 17.30).

Czytaj więcej...

SPOTKANIE O KSIĄŻCE "KRÓLESTWO MAŁOZNACZĄCOŚCI"

W środę 6 czerwca o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie organizowane przez Instytut Kultury Polskiej UW i galerię "Propaganda". Spotkanie promuje książkę "Królestwo małoznaczącości. Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer" (2018) Joanny Niżyńskiej (Indiana University, Bloomington).

Czytaj więcej...

REKRUTACJA NA "BRAVECAMP" - OBÓZ SZKOLENIOWO INTEGRACYJNY INKUBATORA UW

Trwa rekrutacja na kolejną edycję BraveCamp – obozu szkoleniowo-integracyjnego, organizowanego przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Tygodniowy wyjazd, podczas którego uczestnicy będą rozwijać swoje projekty biznesowe oraz naukowe, odbędzie się w dniach 8-14 lipca 2018 roku nad Zegrzem pod Warszawą.

Czytaj więcej...

KULTUROZNAWSTWO NA 1. MIEJSCU W RANKINGU PERSPEKTYWY 2018

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018 kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Polonistyki UW zajęło 1. miejsce w swojej kategorii, zaś filologia polska miejsce 2.

Czytaj więcej...

DNI POLONISTYKI 2018

Serdecznie zapraszamy pracowników, studentów i przyjaciół naszego Wydziału na imprezy Dni Polonistyki (21-26 maja 2018 r.).


Czytaj więcej...

KONKURS NA PRACĘ DOKTORSKĄ O CHARAKTERZE KOMPARATYSTYCZNYM

Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską o charakterze komparatystycznym. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie publikacji nagrodzonej rozprawy. Termin składania prac w I edycji konkursu upływa 8.10.2018 roku.

Czytaj więcej...

ANKIETA: BADANIA NAUKOWE ZA GRANICĄ

Zwracamy się z prośbą do doktorantów i młodych naukowców o wypełnienie ankiety dotyczącej wyjazdów zagranicznych.

Czytaj więcej...

OFERTA STAŻU W "GAZECIE WYBORCZEJ" DLA STUDENTÓW

"Gazeta Wyborcza" ogłasza program stażu dla studentów zainteresowanych dziennikarstwem i kształtowaniem debaty publicznej.

Czytaj więcej...

WYKŁAD PROF. WOJCIECHA MALAJKATA

Towarzystwo Kultury Języka zaprasza na spotkanie z wybitnym aktorem, rektorem Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza Prof. Wojciechem Malajkatem, który wygłosi wykład pt. „PAUZA W TEATRZE". Spotkanie odbędzie się 28 maja 2018 R. o godz 18.00.

Czytaj więcej...

STYPENDIA NA UCZELNIACH W USA

5 czerwca b.r. upływa termin ubiegania się o stypendia w ramach umów bilateralnych na partnerskich uczelniach amerykańskich:

Wyjazd miałby mieć miejsce w drugi semestrze 2018/19.

The Trouble with Refugees: Xenophobia, Populism and the 2016 American Presidential Election

W ramach wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego i Indiana University Bloomington prof. Elizabeth Dunn z Indiana University  Bloomington wygłosi  trzeci wykład z cyklu Krzysztof Michałek Memorial Lecture. Wydarzenie odbędzie się 30 maja b.r. o godzinie 16:00 w Pałacu Kazimierzowskim (Krakowskie Przedmieście 26/28) w Sali Brudzińskiego (parter).

GiełdA Współpracy

Zapraszamy do udziału w Giełdzie Współpracy organizowanej w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy", która odbędzie się 23 maja 2018 r. w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66) w godz. 10:00-15:00.

Czytaj więcej...

REMANENT 2018: DZIEŃ OTWARTY KULTUROZNAWSTWA

Serdecznie zapraszamy licealistów, studentów, absolwentów i wszystkich zainteresowanych kulturą współczesną, studiowaniem na UW i antycypowaniem przyszłości! Spotkajmy się 14 maja! Jak co roku Remanent przygotowuje studencka Grupa Robocza, tym razem z zaangażowaniem wszystkich zakładów naukowych, specjalizacji dydaktycznych i samorządu studenckiego Instytutu Kultury Polskiej UW.

Czytaj więcej...

XVII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIA POMOSTOWE

Zachęcamy do udziału w XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Program skierowany jest do zdolnych i ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na pierwszym roku.

Czytaj więcej... [PDF]

Dzień Otwarty UW

Społeczność akademicka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Dzień Otwarty UW, który odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku w godzinach 10:00-16:00.

Czytaj więcej...

Druga edycja "Akademii Dyplomanta" - blok 1.

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Akademii dyplomanta (blok I). Skuteczny start zawodowy". Blok I. warsztatów tworzą 4 spotkania (jedno trwa ok. 5 godz.). Podczas każdego z nich będziemy pracować nad jednym z tematów: analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych; samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych; własna firma - jak zacząć; komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

Czytaj więcej...

VII KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "GLOSA DO LEKSYKOGRAFII"

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Semiotycznym Wydziału „Artes Liberales" UW wraz z Fundacją Języka Polskiego
zapraszają na VII konferencję naukową z cyklu GLOSA DO LEKSYKOGRAFII. Celem spotkania jest przyjrzenie się funkcjonowaniu dorobku leksykograficznego z rozmaitych perspektyw. Zachęcamy badaczy z Polski i z zagranicy do zgłaszania referatów dotyczących zarówno leksykografii dawnej, jak i współczesnej.

Czytaj więcej...

Światowe badanie ankietowe: Badania naukowe za granicą

Dlaczego doktoranci i młodzi naukowcy wyjeżdżają na zagraniczne pobyty badawcze? Jakich informacji potrzebują w tym celu? Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) i „Research in Germany" przeprowadzają światowe badanie ankietowe, które ma udzielić odpowiedzi na powyższe pytania. Jesteś w trakcie lub planujesz podjęcie studiów magisterskich, doktorskich lub stażu podoktorskiego (post-doc)? Chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w naszej ankiecie. Pomóż nam odpowiedzieć na pytania dotyczące zagranicznych pobytów badawczych. Wypełnienie ankiety trwa jedynie 15 minut.

Czytaj więcej...

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW III ROKU

Uprzejmie zapraszamy wszystkich studentów III roku kierunku filologia polska na spotkania informacyjne poświęcone zasadom dyplomowania na studiach I stopnia, rekrutacji na studia II stopnia oraz zmianom programu studiów II stopnia na kierunku filologia polska.

Spotkanie dla studentów specjalności literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej odbędzie się 24 kwietnia br. w godzinach 15.00-16.30 w sali 26 podczas wykładu z literatury europejskiej w ujęciu porównawczym.

Spotkanie dla studentów specjalności literaturoznawczo-językoznawczej odbędzie się  25 kwietnia br. w godzinach 8.00-9.30 w auli A Audytorium Maximum podczas wykładu z historii literatury polskiej współczesnej.
Obydwa spotkania będzie prowadził prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich dr Łukasz Książyk. W spotkaniu 25 kwietnia weźmie także udział dr Monika Kresa, pełnomocnik dziekana ds. studenckich.

UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA Z RYNKIEM PRACY

Zachęcamy studentów i absolwentów do udziału w Uniwersyteckich Spotkaniach z Rynkiem Pracy, organizowanych przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

WYKŁAD Z CYKLU "BAŁTOWIE DALECY I BLISCY"

Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Bałtowie dalecy i bliscy". Gościem Pracowni będzie Profesor Jānis Ikstens, prorektor Uniwersytetu Łotewskiego, który wygłosi wykład: „Latvian political parties: functioning in hostile circumstances"

Czytaj więcej...

WARSZTATY TWÓRCZEGO PROGRAMOWANIA W IKP

Zapraszamy studentów i doktorantów do warsztatów twórczego programowania prowadzonych przez dr. Jana Argasińskiego z UJ. Warsztaty odbędą się w poniedziałek 16.04 o godz. 13:15, w s. 3.  w Instytucie Kultury Polskiej (planowany czas zakończenia warsztatów to 17:15).

Czytaj więcej...

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO JĘZYKOZNAWSTWA SYNCHRONICZNEGO

Zachęcamy do odwiedzin stron internetowych Międzywydziałowego Koła Językoznawstwa Synchronicznego UW:
Adres strony: https://synchronisci.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/synchronisci/

Komisja Fulbrighta ogłosiła 3 programy stypendialne w USA

Komisja Fulbrighta ogłosiła 3 programy stypendialne w USA: dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Czytaj więcej...

SEMINARIUM "MEDYCYNA NARRACYJNA"

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji", które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj więcej...

WARSZTATY „Akademii dyplomanta (blok I.)"

Zapraszamy do udziału w pierwszym cyklu „Akademii dyplomanta (blok I.)". Pierwsze warsztaty odbędą się w dniach 26, 27 i 29 marca w godzinach 15:00-20:00 oraz 28 marca w godzinach 14:00-19:00 na Kampusie Centralnym UW w budynku Samorządu Studentów UW, sala 100.

Czytaj więcej...

OFERTA STYPENDIALNA EUROPEJSKIEGO FORUM ALPBACH

Europejskie Forum Alpbach to działający od 1945 znaczący intelektualnie ośrodek wymiany poglądów ekonomicznych, politycznych, filozoficznych i naukowych, a także artystycznych. Forum od ponad 70 lat corocznie gromadzi najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, polityki, ekonomii, filozofii i prawa. Każdego roku około 5,000 osób z ponad 90 krajów przybywa do tyrolskiego Alpbach na 2 tygodnie (15 sierpnia – 31 sierpnia).

Czytaj więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE INKUBATORA UW

Jeśli chcesz działać w niemal dowolnym obszarze, na przykład biznesu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorczości społecznej – możesz to zrobić ze wsparciem Inkubatora UW! Spotkanie informacyjne z Inkubatorem UW: środa, 21 marca, godz. 16.45, sala 3 w Instytucie Kultury Polskiej. Spotkanie poprowadzi Wojciech Lasota

Czytaj więcej...

UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w pięćdziesięciolecie wydarzeń Marca '68

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "DOŚWIADCZENIE (AUTO)BIOGRAFICZNE A TOŻSAMOŚĆ"

Zapraszamy do udziału w konferencji "Doświadczenie (auto)biograficzne a tożsamość. Zapisy literackie pokolenia Marca '68". 12-13 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY EDUKACJI

12 marca odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły Edukacji PAFW i UW, która przygotowuje do zawodu nauczycieli języka polskiego i matematyki. Uczestnicy będą analizować teledyski, poznawać sekretne życie matematyczne zwykłych przedmiotów, rozmawiać o liczeniu, szukać fałszywych informacji w internecie oraz rozwiązywać zadania w kawałkach. Przyjść mogą wszyscy, którzy chcą poznać nowe metody edukacyjne.

Czytaj więcej...

TRZECIA EDYCJA "DYPLOMÓW DLA WARSZAWY"

Ruszyła trzecia edycja konkursu „Dyplomy dla Warszawy". W konkursie przyznawane są nagrody autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy, którego organizatorem jest Muzeum Warszawy, ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem stolicy, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jej tożsamości. Autorom wyróżniających się prac przyznane zostają nagrody finansowe. Zgłoszenia można składać do 30 marca 2018 roku.

Czytaj więcej...

STYPENDIA DLA STUDENTÓW OFEROWANE PRZEZ MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY

Mykolas Romeris University oferuje stypendia dla studentów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "DYSLOKACJE. LITERATURA I KULTURA LAT 60. XIX WIEKU - MIĘDZY POLITYKĄ A PRYWATNOŚCIĄ"

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na konferencję naukową "DYSLOKACJE. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku – między polityką a prywatnością", która odbędzie się 5-7 marca 2018 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SIECI CENTRAL

Doktoranci i nauczyciele akademiccy UW (do 2 lat po uzyskaniu doktoratu) mogą ubiegać się o finansowanie trójstronnych projektów badawczych w ramach sieciCENTRAL skupiającej Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humboldta (Berlin), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Uniwersytet Karola (Czechy) i Uniwersytet Eötvösa Loranda (Budapeszt). Nie ma ograniczeń dziedzinowych ani tematycznych. Termin składania wniosków - 15 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej...

RÓWNOŚCIOWA STRONA UNIWERSYTECKA

Zachęcamy do odwiedzania równościowej strony uniwersyteckiej: rownowazni.uw.edu.pl. Strona zawiera wiele praktycznych informacji dotyczących różnych form dyskryminacji i sposobów jej zapobiegania. Zamieszczane są tam także ogłoszenia o inicjatywach poświęconych równości i różnorodności. Ze strony można pobrać "Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW".

Czytaj więcej...

„W kręgu dramatu obyczajowego". Stefan Żeromski i inni (XIX-XX wiek)

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której chcemy zastanowić się nad fenomenem dramatu obyczajowego w XIX i XX wieku. Wówczas to formę dramatyczną, tak pasującą, by ukazać rozdarcie, rozchwianie, poszukiwanie tożsamości, redefiniowanie dotychczasowych struktur społecznych, sięgali niemal wszyscy. Wybitni i mniej wybitni twórcy dramatyczni, ale również uznani prozaicy czy poeci. Forma dramatyczna kusiła, by przez nią wyrazić przetaczającą się przez europejską kulturę przemianę.

Czytaj więcej...

SEMESTR LETNI 2017/2018 - PODPIĘCIA

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW  w terminie od 7-25 lutego 2018 r. studenci będą mogli podpinać w USOSweb przedmioty realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

Przypominamy, że od 1 grudnia 2015 roku na UW funkcjonuje mechanizm wymuszania podpięć przedmiotów pod program podczas rejestracji na zajęcia. W systemie USOS na formularzach służących do definiowania rejestracji wydziałowych i żetonowych w polu "Czy podpięcia wymagane?" domyślna flaga ma wartość „TAK" dla nowotworzonych rejestracji i nie należy jej zmieniać. Celem zastosowania mechanizmu wymuszania podpięć jest uniknięcie sytuacji, w której to studenci będą mieli jakiekolwiek przedmioty niepodpięte pod program studiów.

Rekrutacja na dyplom polsko-belgijski 2018 trwa!

Kto chce studiować w Sercu Europy?

Czytaj więcej...

STAŻE W KONGRESIE USA

Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów/studentki do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA. Termin składania wniosków: 15 marca 2018

Czytaj więcej...

Lektoraty języków wschodnich po angielsku i rosyjsku

Szkoła Języków Wschodnich zaprasza studentów do uczestniczenia w lektoratach języków obcych z wykładowym językiem rosyjskim lub angielskim.

Czytaj więcej...

UMOWY PRAWNOAUTORSKIE I WOLNE LICENCJE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Dziś, we wtorek 23 stycznia o godz. 16:00, odbędzie się szkolenie "Umowy prawnoautorskie i wolne licencje w działalności naukowej". Celem spotkania jest wyjaśnienie wybranych zagadnień związanych z umowami autorskimi i z upowszechnianiem publikacji naukowych w sieci. Specjaliści z Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW, którzy poprowadzą spotkanie, opowiedzą ponadto, jak działają licencje Creative Commons (na ich wybór możemy się zdecydować przy deponowaniu prac w repozytorium uniwersyteckim - ma to znaczący wpływ na widoczność publikacji). Spotkanie odbędzie się głównym budynku Wydziału Polonistyki (s. 4).

ZMIANY DYŻURóW

W okresie od 27 stycznia do 16 lutego  prof. dr hab. Zbigniew Greń będzie dyżurował w środy i w piątki w godzinach 10.00 – 11.30.
W okresie od 27 stycznia do 16 lutego prof. dr hab. Wojciech Dudzik będzie dyżurował tylko w poniedziałki w godzinach 11.30 – 13.00. W dniu 12 lutego dyżur będzie odwołany. W semestrze letnim prof. dr hab. Wojciech Dudzik będzie dyżurował w poniedziałki w godzinach 15.00-16.00 i w środy w godzinach 15.00-16.00 w pokoju 120A.

Szkolenie „Granty na badania naukowe. Najważniejsze informacje"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów do udziału w szkoleniu na temat aplikowania o granty oraz prowadzenia projektów naukowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki, w jaki sposób zwiększyć swoje szanse na zdobycie grantu badawczego oraz jak prowadzić projekt, by zakończył się on powodzeniem.

Czytaj więcej...

ZMARŁ PROF. DR HAB. ZBIGNIEW OSIŃSKI

1 stycznia 2018 roku w wieku 78 lat zmarł prof. dr hab. Zbigniew Osiński, profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najwybitniejszych polskich teatrologów, historyk teatru XX wieku, edytor, znany na świecie badacz twórczości Jerzego Grotowskiego, autor kilkunastu monografii i kilkuset artykułów naukowych, ceniony nauczyciel akademicki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

Wraz z odejściem Profesora polska nauka o teatrze poniosła niepowetowaną stratę.
W piątek 12 stycznia o godz. 11.00 na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego (przed gmachem starego BUW-u) zostanie podstawiony autokar, który pojedzie na uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Powązkowskiej 43/45. Planowany powrót ok. godz. 13.30-14.00.

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH ZA ROK 2017

Przewodniczącym kół naukowych działających przy Wydziale Polonistyki UW uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia (najpóźniej w środę 31 stycznia 2018 r.) sprawozdania rocznego z prac koła, wzbogaconego o plan działalności na rok 2018 (jest to warunek uzyskania dofinansowania).
Uwaga! Sprawozdanie należy dostarczyć nie tylko do Biura Spraw Studenckich, lecz także złożyć u prodziekana ds. studenckich Wydziału Polonistyki UW dr. Łukasza Książyka.
Wzór sprawozdania znajduje się na stronie Biura Spraw Studenckich.

Czytaj więcej...

FUNDACJA IM. ANNY BORNUS

Zachęcamy do wspierania nowo powstałej Fundacji im. Anny Bornus. Celem Fundacji jest pomoc studentom UW, którzy z powodów zdrowotnych mają ograniczone możliwości udziału w zajęciach. Dzięki osobistemu asystentowi opłacanemu ze stypendium student może pokonać codzienne trudności związane z dotarciem na uczelnię, zdobyciem materiałów do nauki i załatwianiem innych prozaicznych spraw studenckich. Zindywidualizowana pomoc pozwala zaangażować się w studia pomimo ciężkiej choroby i trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj więcej...

ŻEGNAMY MAGDALENĘ LEŚNIEWSKĄ

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Magdaleny Leśniewskiej. Żegnamy utalentowaną doktorantkę Wydziału Polonistyki UW, wrażliwego i mądrego człowieka.
 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 14 grudnia, o godz. 12.00 w Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała, ul. Grochowska 365, a następnie na Cmentarzu Komunalnym Północnym.

INTERSTUDENT 2018: Najlepszy student zagraniczny w Polsce

Po raz ósmy Fundacja Edukacyjna Perspektywy nagradza najlepszych obcokrajowców studiujących na polskich uczelniach. Studentów mogą zgłaszać ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Nominowani kandydaci powinni być  aktywni w lokalnym środowisku studenckim.

WARSZTATY "NOWE TECHNOLOGIE CLOUDOWE W BIZNESIE POD PATRONATEM BE POLAND"

Zapraszamy na cykl pięciu warsztatów „Nowe Technologie Cloudowe w biznesie pod patronatem Be Poland". Uczestnicy nauczą się korzystać z innowacyjnych narzędzi technologicznych.

Czytaj więcej...

KONSUL Z AMBASADY USA - SPOTKANIE DLA STUDENTÓW (WTOREK, 12 GRUDNIA 2017)

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu zapraszają na spotkanie z konsulem, panią Karoliną Orton, która: przedstawi wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane dla studentów, wyjaśni ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny, odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji - pani Konsul mówi po polsku.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE DZIEKANA W SPRAWIE GODZIN DZIEKAŃSKICH 22 GRUDNIA 2017 R.

W dniu 22 grudnia 2017 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 13.00 – 20.00.

ERASMUS - WYDZIAŁOWE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Polonistyki na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godz. 16.45 w sali nr 17 w gmachu Wydziału. Podczas spotkania studenci będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o kwalifikacjach na studia częściowe, o praktykach studenckich i absolwenckich oraz o innych możliwościach wyjazdów.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE DZIEKANA W SPRAWIE DNI WOLNYCH OD PRACY ORAZ GODZIN DZIEKAŃSKICH

  1. W dniu 20 grudnia 2017 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych w godz. 16.30 – 20.00 ze względu na wigilię wydziałową dla pracowników i studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sala nr 4 w gmachu polonistyki jest do dyspozycji Samorządu Studenckiego od godz. 15.00. Studenci przygotowujący spotkanie wigilijne są zwolnieni z zajęć dydaktycznych od godz. 15.00.
  2. W dniach od 23 grudnia 2017 r. do 26 grudnia 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. W dniach od 27 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
  4. W dniach od 30 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  5. W dniach od 3 stycznia 2018 r. do 5 stycznia 2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte w godz. 8.00 – 16.00.
  6. W dniach 6 i 7 stycznia 2018 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  7. Od dnia 8 stycznia 2018 r. wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki pracują w pełnym zakresie, budynki są otwarte do godz. 22.00.

SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI "80's AGAIN!"

Zapraszamy na rozmowę wokół książki „80s Again!" pod redakcją Anety Jabłońskiej i Mariusza Korycińskiego (6 grudnia o godz. 18:00, Muzeum Literatury). Spotkanie poprowadzi Agata Sutkowska z IKP UW. Podczas spotkania będzie można kupić publikację w cenie 20 zł.

NAGRODA DLA DR HAB. DOROTY SAJEWSKIEJ

Dr hab. Dorota Sajewska z Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW za książkę "Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny" otrzymała Nagrodę III edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego. Nagrodę za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, w wysokości 50 000 zł, wręczono 26 listopada br. w trakcie gali w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Książkę zgłosił do Nagrody Dziekan Wydziału Polonistyki UW.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "CONVENTION AND REVOLUTION, LIFE WRITING BY WOMEN IN THE 1800s AND 1990s"

Zachęcamy do udziału w konferencji "Convention and Revolution. Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods", która odbędzie się 29.11-1.12.2017 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa). W załączniku również program warsztatów.

Czytaj więcej...

NOWY NUMER CZASOPISMA "WIDOK"

Zachęcamy do lektury 16. numeru czasopisma "Widok". Temat przewodni: "Cyfrowe mroki".

Czytaj więcej...

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję "Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością", która  odbędzie się 5-6 marca 2018 roku w Warszawie.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "(NIE)OPOWIEDZIANE. POLSKIE DOŚWIADCZENIE UPOKORZENIA I WSTYDU OD CZASU ROZBIORÓW DO DZISIAJ"

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury, Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej organizowanej pod patronatem Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych "(Nie)opowiedziane. Polskie doświadczenie upokorzenia i wstydu od czasu rozbiorów do dzisiaj" (16-18 października 2018 r.).

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "ADAM MICKIEWICZ: PRZEWODNIK DUCHOWY - INTELEKTUALNY - POLITYCZNY..."

Zapraszamy do udziału w konferencji "Adam Mickiewicz: przewodnik duchowy - intelektualny - polityczny...", która odbędzie się 7-8 grudnia 2017 r. w siedzibie stowarzyszenia "Wspólnota Polska", ul. Krakowskie Przedmieście 64.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "DŁUGIE ŻYCIE JANE AUSTEN"

Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zaprasza na konferencję "Długie życie Jane Austen", która odbędzie się 4 grudnia 2017 r. w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

Czytaj więcej...

ŚWIĄTECZNY WARSZTAT: MISJA "CHOINKA"

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu ma dla społeczności Uniwersytetu Warszawskiego świąteczną misję! Polega ona na przygotowaniu choinek dla dzieci ze szpitala przy ulicy Kopernika. Wystarczy poświęcić trzy godziny swojego czasu żeby wywołać dziecięce uśmiechy!

Czytaj więcej...

SPOTKANIE PRACOWNI ANTROPOLOGICZNYCH PROBLEMÓW LITERATURY

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki UW zaprasza na spotkanie "Ważne książki beletrystyczne i naukowe 2017 roku ukazujące (reagujące na) aktualną rzeczywistość" (29 listopada, godz. 17.00, s. 46 na III piętrze gmachu Wydziału Polonistyki).

Czytaj więcej...

STYPENDIA NA UNIWERSYTECIE TORONTOŃSKIM

Polish Language and Literature Program prowadzony przez University of Toronto ogłosił dwa konkursy na stypendia dla studentów z Polski. 1) stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-19. 2) stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship)

Czytaj więcej...

SEMINARIUM "WYSPIAŃSKI. ARTYSTA MODERNISTYCZNY"

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zaprasza na seminarium naukowe z okazji 110. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego, które odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Czytaj więcej...

„KONKURS NA GRANT" ORAZ „NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPÓŁKĘ SPIN-OFF" W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW ogłasza "Konkurs na grant" oraz "Na najlepszy pomysł na spółkę spin-off". Konkurs ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w zakresie ich komercjalizacji.

Czytaj więcej...

PRAKTYKI na UNIVERSITY OF SHEFFIELD

Możliwość odbycia praktyk studenckich na Uniwersytecie w Sheffield. Wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Czytaj więcej...

"Retoryka wartości" - otwarte spotkania

W ramach współorganizowanej przez Instytut Polonistyki Stosowanej konferencji pt. "Retoryka wartości" odbędą się dwa otwarte spotkania: jedno o charakterze warsztatowym, którego celem jest zwrócenie uwagi na retoryczne zagadnienia związane z przygotowaniem tekstów akademickich (czwartek, 23.11), drugie o charakterze dyskusyjnym, będące zachętą do rozmowy na temat m.in. retorycznych aspektów debat przedwyborczych (piątek, 24.11).

Czytaj więcej...

STYPENDIA ZAGRANICZNE NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła ofertę stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 realizowanych w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta oraz pełna informacja dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich: www.bss.uw.edu.pl (na dole strony ikonka „stypendia zagraniczne NAWA").

Czytaj więcej...

WYKŁAD Z CYKLU "BAŁTOWIE DALECY I BLISCY"

Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Biblioteką Akademicką Uniwersytetu Łotewskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu "Bałtowie dalecy i bliscy".

Czytaj więcej...

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Zdzisławowi Liberze

W dniu 23 października 2017 r. na warszawskim Żoliborzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniemu wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego Profesorowi Zdzisławowi Liberze (1913-1998).

Czytaj więcej...

STYPENDIA UNIWERSYTETU TORONTOŃSKIEGO DLA STUDENTÓW Z POLSKI

Uniwersytet Torontoński (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto) oferuje: 1) stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-2019; 2) stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship).

Czytaj więcej...

XXIII EDYCJA KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH IM. JANA JÓZEFA LIPSKIEGO

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych na temat zjawisk mających miejsce od XIX w. do  współczesności. Tematyka powinna być bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak: historia i teoria literatury; wiedza o współczesnej kulturze; Varsaviana; historia najnowsza; społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Czytaj więcej...

"Polonistyka - ku przyszłości"

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej ma zaszczyt zaprosić na kongres naukowy "Polonistyka - ku przyszłości" zorganizowany z okazji 10. rocznicy założenia Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, który odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Warszawie, w Sali Balowej Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 o godz. 10.00.

Czytaj więcej...

UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA Z RYNKIEM PRACY

Zapraszamy do udziału w 29. edycji Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 r.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE: "APLIKACYJNE PRACE DYPLOMOWE - SKUTECZNY START ZAWODOWY"

Wszystkich studentów i promotorów zainteresowanych przygotowaniem aplikacyjnych prac dyplomowych zapraszamy na spotkanie we wtorek 7 listopada o godz. 15.00 w sali nr 7. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy z propozycjami tematów prac dyplomowych.

Czytaj więcej...

WARSZTATY DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH/ BECOME A CHANGEMAKER IN YOUR COMMUNITY

The Volunteer Center of the University of Warsaw and the Inna Przestrzeń Foundation would like to invite you to become a part of the students' initiatives for the local community. The most important thing is to be motivated to act on the Ochota Campus and make changes in the Ochota Students' Dorms Community. The obligatory programme consists of 3 meetings  – Multicultural Workshops (4, 5 November, 2 December). The aim of the initiative is to create a space for the experience and ideas exchange so no matter what do you study – the more diverse, the better!

The requirements are good English skills (at least B2 level), and availability to attend the abovementioned meetings.

For more information, visit the UCW website site.

WYDZIAŁ POLONISTYKI NA GIEŁDZIE WSPÓŁPRACY

W środę 25 października 2017 r. od godz. 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbywać się będzie "Giełda współpracy", adresowana do studentów, przedstawicieli firm i naukowców. Giełda stanowi część projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy".

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "NEOFILOLOGIA: PERSPEKTYWY TRANSDYSCYPLINARNOŚCI"

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Neofilologia: perspektywy transdyscyplinarności", która odbędzie się w dniach 3-4 marca 2018 w Warszawie.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "LEŚMIAN W EUROPIE I NA ŚWIECIE"

Zapraszamy do uczestctwa w międzynarodowej konferencji naukowej "Leśmian w Europie i na świecie", organizowanej przez Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski). Konferencja odbędzie się 23-24 października 2017 w Warszawie.

Czytaj więcej...

WIECZÓR POEZJI VLADASA BRAZIŪNASA

Zakład Bałtystyki na Wydziale Polonistyki UW i Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie serdecznie zapraszają na wieczór poezji Vladasa Braziūnasa (czwartek, 12 października, godz. 18.30, sala nr 4 na parterze Wydziału Polonistyki). Spotkanie poprowadzi dr Jūratė Čerškutė w języku litewskim (z tłumaczeniem na polski).

Czytaj więcej...

KONKURS NA PRACE DYPLOMOWE

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) ma przyjemność już po raz drugi organizować dla studentów, doktorantów i doktorów Uniwersytetu Warszawskiego konkurs na prace dyplomowe, które mogą zostać wdrożone bądź skomercjalizowane, pt. ,,Konkurs na prace dyplomowe posiadające najwyższy potencjał komercjalizacyjny".

Czytaj więcej...

INKUBATOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do skorzystania z oferty warsztatowej w roku akademickim 2017/18. Warsztaty z zakresu technicznego, biznesowego oraz rozwoju osobistego są dostępne za darmo dla wszystkich studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów (do 2 lat od uzyskania dyplomu) Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "DOŚWIADCZENIE WIARY W KULTURACH I LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH W ŚWIETLE MYŚLI POSTSEKULARNEJ"

Zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postseularnej" (16-17 października 2017, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, sala 256), organizowanej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki UW, Instytut Slawistyki PAN oraz Fundację Slawistyczną.

Czytaj więcej...

retoryka wartości - konferencja

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Czytaj więcej...

WIĘCEJ...