AKTUALNOŚCI

KONFERENCJA "(NIE)OPOWIEDZIANE. POLSKIE DOŚWIADCZENIE UPOKORZENIA I WSTYDU OD CZASU ROZBIORÓW DO DZISIAJ"

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury, Pracownia Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej organizowanej pod patronatem Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych "(Nie)opowiedziane. Polskie doświadczenie upokorzenia i wstydu od czasu rozbiorów do dzisiaj" (16-18 października 2018 r.).

Czytaj więcej...

„KONKURS NA GRANT" ORAZ „NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPÓŁKĘ SPIN-OFF" W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW ogłasza "Konkurs na grant" oraz "Na najlepszy pomysł na spółkę spin-off". Konkurs ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w zakresie ich komercjalizacji.

Czytaj więcej...

PRAKTYKI na UNIVERSITY OF SHEFFIELD

Możliwość odbycia praktyk studenckich na Uniwersytecie w Sheffield. Wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Czytaj więcej...

"Retoryka wartości" - otwarte spotkania

W ramach współorganizowanej przez Instytut Polonistyki Stosowanej konferencji pt. "Retoryka wartości" odbędą się dwa otwarte spotkania: jedno o charakterze warsztatowym, którego celem jest zwrócenie uwagi na retoryczne zagadnienia związane z przygotowaniem tekstów akademickich (czwartek, 23.11), drugie o charakterze dyskusyjnym, będące zachętą do rozmowy na temat m.in. retorycznych aspektów debat przedwyborczych (piątek, 24.11).

Czytaj więcej...

STYPENDIA ZAGRANICZNE NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła ofertę stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 realizowanych w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta oraz pełna informacja dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich: www.bss.uw.edu.pl (na dole strony ikonka „stypendia zagraniczne NAWA").

Czytaj więcej...

WYKŁAD Z CYKLU "BAŁTOWIE DALECY I BLISCY"

Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Biblioteką Akademicką Uniwersytetu Łotewskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu "Bałtowie dalecy i bliscy".

Czytaj więcej...

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Zdzisławowi Liberze

W dniu 23 października 2017 r. na warszawskim Żoliborzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniemu wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego Profesorowi Zdzisławowi Liberze (1913-1998).

Czytaj więcej...

STYPENDIA UNIWERSYTETU TORONTOŃSKIEGO DLA STUDENTÓW Z POLSKI

Uniwersytet Torontoński (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto) oferuje: 1) stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krótkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-2019; 2) stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship).

Czytaj więcej...

XXIII EDYCJA KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH IM. JANA JÓZEFA LIPSKIEGO

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych na temat zjawisk mających miejsce od XIX w. do  współczesności. Tematyka powinna być bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak: historia i teoria literatury; wiedza o współczesnej kulturze; Varsaviana; historia najnowsza; społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Czytaj więcej...

"Polonistyka - ku przyszłości"

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej ma zaszczyt zaprosić na kongres naukowy "Polonistyka - ku przyszłości" zorganizowany z okazji 10. rocznicy założenia Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, który odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Warszawie, w Sali Balowej Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 o godz. 10.00.

Czytaj więcej...

UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA Z RYNKIEM PRACY

Zapraszamy do udziału w 29. edycji Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 r.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE: "APLIKACYJNE PRACE DYPLOMOWE - SKUTECZNY START ZAWODOWY"

Wszystkich studentów i promotorów zainteresowanych przygotowaniem aplikacyjnych prac dyplomowych zapraszamy na spotkanie we wtorek 7 listopada o godz. 15.00 w sali nr 7. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy z propozycjami tematów prac dyplomowych.

Czytaj więcej...

WARSZTATY DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH/ BECOME A CHANGEMAKER IN YOUR COMMUNITY

The Volunteer Center of the University of Warsaw and the Inna Przestrzeń Foundation would like to invite you to become a part of the students' initiatives for the local community. The most important thing is to be motivated to act on the Ochota Campus and make changes in the Ochota Students' Dorms Community. The obligatory programme consists of 3 meetings  – Multicultural Workshops (4, 5 November, 2 December). The aim of the initiative is to create a space for the experience and ideas exchange so no matter what do you study – the more diverse, the better!

The requirements are good English skills (at least B2 level), and availability to attend the abovementioned meetings.

For more information, visit the UCW website site.

WYDZIAŁ POLONISTYKI NA GIEŁDZIE WSPÓŁPRACY

W środę 25 października 2017 r. od godz. 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbywać się będzie "Giełda współpracy", adresowana do studentów, przedstawicieli firm i naukowców. Giełda stanowi część projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy".

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "NEOFILOLOGIA: PERSPEKTYWY TRANSDYSCYPLINARNOŚCI"

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Neofilologia: perspektywy transdyscyplinarności", która odbędzie się w dniach 3-4 marca 2018 w Warszawie.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "LEŚMIAN W EUROPIE I NA ŚWIECIE"

Zapraszamy do uczestctwa w międzynarodowej konferencji naukowej "Leśmian w Europie i na świecie", organizowanej przez Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski). Konferencja odbędzie się 23-24 października 2017 w Warszawie.

Czytaj więcej...

WIECZÓR POEZJI VLADASA BRAZIŪNASA

Zakład Bałtystyki na Wydziale Polonistyki UW i Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie serdecznie zapraszają na wieczór poezji Vladasa Braziūnasa (czwartek, 12 października, godz. 18.30, sala nr 4 na parterze Wydziału Polonistyki). Spotkanie poprowadzi dr Jūratė Čerškutė w języku litewskim (z tłumaczeniem na polski).

Czytaj więcej...

KONKURS NA PRACE DYPLOMOWE

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) ma przyjemność już po raz drugi organizować dla studentów, doktorantów i doktorów Uniwersytetu Warszawskiego konkurs na prace dyplomowe, które mogą zostać wdrożone bądź skomercjalizowane, pt. ,,Konkurs na prace dyplomowe posiadające najwyższy potencjał komercjalizacyjny".

Czytaj więcej...

INKUBATOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do skorzystania z oferty warsztatowej w roku akademickim 2017/18. Warsztaty z zakresu technicznego, biznesowego oraz rozwoju osobistego są dostępne za darmo dla wszystkich studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów (do 2 lat od uzyskania dyplomu) Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "DOŚWIADCZENIE WIARY W KULTURACH I LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH W ŚWIETLE MYŚLI POSTSEKULARNEJ"

Zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postseularnej" (16-17 października 2017, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, sala 256), organizowanej przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki UW, Instytut Slawistyki PAN oraz Fundację Slawistyczną.

Czytaj więcej...

retoryka wartości - konferencja

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "SPORY ROMANTYCZNE I SPORY O ROMANTYZM"

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową "Spory romantyczne i spory o romantyzm", organizowaną przez Wydział Polonistyki UW oraz Wydział Artes Liberales UW. Konferencja odbędzię się 10-11 października 2017 r. w gmachu Artes Liberales przy ul. Dobrej 72.

Czytaj więcej...

inauguracjA roku akademickiego

 

DZIEKAN

I RADA WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają na

inaugurację roku akademickiego 2017/2018

Uroczystość odbędzie się 28 września 2017 r. o godz. 10.00

w Audytorium Maximum w sali im. Adama Mickiewicza

 

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie 2017/2018

Czytaj więcej...

AWANGARDA FILMOWA - SEMINARIA PROF. DAVIDA E. JAMESA

Zapraszamy na dwa seminaria prof. Davida E. Jamesa (University of Southern California) o awangardzie filmowej. Spotkania odbywają się w ramach obchodów Roku Awangardy w IKP, 4-5 października 2017, sala 5, wstęp wolny (seminaria odbywają się po angielsku, bez tłumaczenia).

Czytaj więcej...

PRZEWODNIK DLA NOWYCH STUDENTÓW UW

Zachęcamy do zapoznania się z "Przewodnikiem dla nowych studentów UW". To zbiór podstawowych informacji o pierwszych krokach na Uniwersytecie Warszawskim, toku studiów, stypendiach i pomocy materialnej, wymianie krajowej i międzynarodowej oraz wielu innych możliwościach, które daje uczelnia: http://www.uw.edu.pl/przewodnik-dla-nowych-studentow/

CULTURAL ORIENTATION WORKSHOP/ WARSZTATY Z ORIENTACJI KULTUROWEJ

On 1st of October a great adventure begins for you. Not only does it mean exploring the fascinating world of humanities and science but also getting to know Poland, the Poles and the variety of our culture.

Welcome Point UW organizuje warsztaty z orientacji kulturowej dla nowo przybyłych studentów zagranicznych.
Czytaj więcej...

seminarium magisterskie „Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy"

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM serdecznie zaprasza Państwa Studentów I roku 2. poziomu studiów na nowo otwarte seminarium magisterskie „Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy".
Czytaj więcej...

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka, Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej "Logopedia - tradycja i perspektywy rozwoju. W czterdziestolecie utworzenia studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pamięci Doc. Dr Marii Przybysz-Piwko". Konferencja odbędzie się 29-30 września 2017 r. w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20 w Warszawie. Więcej informacji: http://www.ips.polon.uw.edu.pl/
Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "JOSEPH CONRAD. MIĘDZY LĄDEM A MORZEM"

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakład Literatury Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową pod patronatem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 roku na Wydziale Humanistycznym UWM. Zgłoszenia można nadsyłać do 1 września na adres: conrad2017olsztyn@gmail.com
Czytaj więcej...

DRAMATY CYPRIANA NORWIDA. TEKSTY - KONTEKSTY - INTERTEKSTY

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty", organizowanej przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Konferencja odbędzię się w dniach 9-10 października 2017 roku w Warszawie (Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim). Zgłoszenia można nadsyłać do 15 września 2017 roku na adres: dramat.polon@uw.edu.pl
Czytaj więcej...

DODATKOWA TURA PODPIĘĆ

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW  w terminie od 22 sierpnia do 8 września 2017 r. możliwe będzie podpinanie przez studentów kursów z języków obcych realizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

KONFERENCJA: DŁUGIE ŻYCIE JANE AUSTEN

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki UW zaprasza do udziału w konferencji "Długie życie Jane Austen" (Warszawa, 4-5 grudnia 2017)
Czytaj więcej...

NOWY NUMER CZASOPISMA "WIDOK"

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma "Widok": pismowidok.org
Czytaj więcej...

SZKOŁA MISTRZÓW - ZAPISY

Zapraszamy na roczne studia podyplomowe w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego pod patronatem honorowym Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Czytaj więcej...

KONFERNECJA: "LEŚMIAN W EUROPIE I NA ŚWIECIE"

Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Leśmian w Europie i na świecie", która odbędzie się w dniach 23-24 października 2017 roku w Warszawie z okazji 140. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci autora.
Czytaj więcej...

KONFERENCJA: "IMIONA ANOMII. LITERATURA WOBEC DOŚWIADCZENIA STANU WYJĄTKOWEGO"

Zachęcamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Literatury Polskiej UW. Ostateczny termin przesyłania abstraktów: 15 października 2017 r.
Czytaj więcej...

SESJA: PANORAMA TATR NA DYNASACH. 120 LAT PÓŹNIEJ

Zapraszamy na sesję naukową Pracowni Studiów Miejskich "Panorama Tatr na Dynasach. 120 lat później" oraz na debatę na temat przyszłości miejsca po Panoramie i Powiśla.
Czytaj więcej...

KONFERENCJA: NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA (26-27 października 2017)

Katedra Historii Sztuki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi zapraszają na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Naukową "Niepełnosprawni i Sztuka".
Czytaj więcej...

SZKOŁA LETNIA INKUBATORA UW

BraveCAMP to nowy projekt Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczony dla studentów, doktorantów i pracowników UW. Jest to letni obóz dla 22 osób, który odbędzie się w dniach 3-7 lipca nad Zalewem Zegrzyńskim.
W trakcie 5-dniowego wyjazdu uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów z ekspertami z zakresu m.in. modeli biznesowych, finansowania projektów, kierowania zespołem i skutecznej autoprezentacji. Finałem BraveCAMP-u będzie prezentacja efektów pracy nad zgłoszonymi inicjatywami i wybór tych, które otrzymają grant o wysokości 10 tys. złotych.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA/SEMINARIUM: SŁOWA-KLUCZE

Zapraszamy na konferencję/seminarium w ramach Roku Awangardy SŁOWA-KLUCZE. Na pograniczu światów – antropologii, sztuki, życia społecznego. Poszukujemy pojęć, które uchwycą specyfikę działań przekraczających granice nauk społecznych, sztuki współczesnej, animacji kultury. Potrzebne nam są słowa-klucze i pojęcia-pułapki, mapy działające w skali jeden do jeden, język napędzany awangardowymi marzeniami.
Czytaj więcej...

"SPORY ROMANTYCZNE I SPORY O ROMANTYZM (DAWNE I NOWE)"

Wydział „Artes Liberales" i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)" (Warszawa, 10-11 października 2017). Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2017.

Czytaj więcej...

KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW (DSM 2017)

Ruszyła kolejna edycja wydziałowego konkursu na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców (do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki. Termin składania wniosków mija 20 czerwca br.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE NR 8 Dziekana Wydziału Polonistyki UW

Na podstawie Zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2017 zarządza się co następuje:

  1. W dniach od 15 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki UW.
  2. Dzień 16 czerwca 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.

realizacjA przedmiotów ogólnouniwersyteckich

W związku z rozpoczynającą się na początku czerwca I turą rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na konieczność realizacji przedmiotów ogólnouniwersyteckich w ramach przedmiotów spoza kierunku studiów. Jednocześnie przypominam, że studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną studia I lub II stopnia na kierunku "filologia polska", są zobowiązani do realizacji 5 punktów ECTS w ramach oferty zajęć ogólnouniwersyteckich z tzw. koszyka nauk społecznych. Studentów innych roczników również namawiam do korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich ze wspomnianego koszyka.
 
dr Łukasz Ksiażyk

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich

PROPOZYCJE LABORATORIUM CYFROWE HUMANISTYKI CYFROWEJ

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW: Czy gry komputerowe są grami? oraz Warsztaty z archiwizacji internetu.

Czytaj więcej...

STYPENDIA RZĄDU KOLUMBIJSKIEGO

Studenci i doktoranci Wydziału Polonistyki mają możliwość ubiegania się o stypendiów rządu kolumbijskiego na studia bądź badania naukowe w Kolumbii. Termin składania wniosków mija 2 czerwca. Szczegóły w załączonej ulotce.

Czytaj więcej...

POLSKIE IMAGINARIUM ZAGŁADY - DYSKUSJA

Zapraszamy na dyskusję POLSKIE IMAGINARIUM ZAGŁADY z udziałem Pawła Dobrosielskiego, Elżbiety Janickiej (IS PAN), Olgi Kaczmarek, Adama Lipszyca (IFiS PAN) i Małgorzaty Szpakowskiej, prowadzenie: Paulina Kwiatkowska. Piątek, 2 czerwca, godz. 18, sala 5.

Czytaj więcej...

POWROTY ZZA GROBU

Zapraszamy na konferencję "Powroty zza grobu. Norwid i poetyckie odkrycia u schyłku XIX wieku" (29-30 maja 2017 r.).

PROGRAM [PDF]

DNI POLONISTYKI

Zachęcamy naszych studentów do udziału w Dniach Polonistyki.

PROGRAM

NAGRODA IM. JANA BAUDOUINA DE COURTENAY

11 maja 2017 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody im. Jana Baudouina de Courtenay Profesorowi Markowi Świdzińskiemu.

Na zdjęciu: Laureat Nagrody w obecności Dziekana Wydziału Polonistyki UW prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia oraz Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. dr. hab. Andrzeja Tarleckiego.
Czytaj więcej...

KONFERENCJA "ODZYSKIWANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ KRAJE BAŁTYCKIE"

Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski zaprasza na konferencję "Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie", organizowaną przez Kaszubski Zespół Parlamentarny i Pracownię Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbędzie się 25 maja 2017 r., w sali nr 217, w godz. 11:00 – 16:00, w siedzibie Senatu (Warszawa, Wiejska 6, wejście B II).

Czytaj więcej...

POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁEJ USTAWIE

BWR na prośbę Władz Rektorskich współorganizuje spotkania warsztatowe na temat nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej...

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY EDUKACJI PAFW

24 maja odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły Edukacji PAFW i UW. W programie m.in. wykład prof. Witolda Bobińskiego o tym, jak być skutecznym i szczęśliwym polonistą, i Aleksandra Pawlickiego o sprawiedliwych nauczycielach. Będzie można też dowiedzieć się m.in. jak uczyć sztuki argumentowania i zdyscyplinować klasę.

Czytaj więcej...

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Sekcja Zagraniczna Biura Spraw Studenckich wspólnie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski.

Czytaj więcej...

STAŻE W AMBASADZIE USA

Ambasada USA zaprasza studentów do ubiegania się o staże (aż 5!) w Działach Konsularnych w Warszawie i Krakowie, Sekcji Obywateli Amerykańskich i Dziale Human Resources w Ambasadzie USA w Warszawie. Zgłoszenia można przesyłać do 25 maja 2017 r. na adres PSIPWarsaw@state.gov. Rozpoczęcie stażu – czerwiec 2017 r. (lub październik w wypadku Sekcji Obywateli Amerykańskich).
Więcej informacji, formularz i szczegóły rekrutacji.

NOWE MEDIA/AWANGARDA

Zachęcamy do udziału w wykładzie i dyskusji poświęconym mediom cyfrowym i literaturze eksperymentalnej: "Umieszczając poza centrum. Media cyfrowe a literatura eksperymentalna". Wykład wygłosi dr Piotr Marecki (UJ, Ha!Art), piątek, 26 maja 2017, g. 14:30, s. 3.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE DZIEKANA W SPRAWIE DNI POLONISTYKI

Na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Polonistyki UW z 17 maja 2017 r. w dniu 24 maja 2017 obowiązują godziny dziekańskie (od 8.00 do 20.00) na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.

WIOSNA POEZJI

Serdecznie zapraszamy na spotkania z litewskimi poetami w ramach tegorocznej edycji festiwalu Poezijos pavasaris (Wiosna Poezji). Naszymi gośćmi będą: Gintaras Bleizgys, Jurgita Jasponytė i Aidas Marčėnas.

Czytaj więcej...

Erasmus+ - kwalifikacja dodatkowa (tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze zimowym 2017/2018.

Czytaj więcej...

ŚP. Prof. dr hab. Algis Kalėda

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 11 maja w Wilnie w wieku 64 lat zmarł

Prof. dr hab. Algis Kalėda

znawca literatury polskiej i litewskiej, tłumacz, autor słownika litewsko-polskiego, wieloletni kierownik Centrum Polonistycznego na Uniwersytecie Wileńskim, pracownik Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru, współpracownik Katedry Bałtystyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Nagrody Polonicum za wybitne osiągnięcia
w krzewieniu kultury polskiej i języka polskiego za granicą, wspaniały człowiek, nasz nauczyciel i przyjaciel.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki,

pracownicy oraz studenci Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego

DYBUK 22 MAJA W MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

Zapraszamy do udziału w premierze książki "Dybuk. Opowieść o nieważności świata" Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz. 22 maja (poniedziałek), godz. 18.00, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (ul. Anielewicza 6, Warszawa).Spotkanie rozpocznie się pokazem filmu "Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz", po którym nastąpi rozmowa z autorami.

Czytaj więcej...

OFERTA EDUKACYJNA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE

Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował specjalną bezpłatną ofertę edukacyjną dla szkół wyższych województwa mazowieckiego. Celem projektu jest umożliwienie studentom opanowania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej.

Czytaj więcej...

DZIEŃ KULTUROZNAWSTWA - REMANENT

W poniedziałek, 22 maja, zapraszamy na DZIEŃ KULTUROZNAWSTWA – Remanent. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia są INTERFERENCJE.

Czytaj więcej...

Nagroda im. Jana Baudouina de Courtenay 2017

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić
Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Polonistyki UW
na uroczystość wręczenia

Nagrody im. Jana Baudouina de Courtenay

Profesorowi Markowi Świdzińskiemu

Uroczystość połączona z promocją doktorską odbędzie się
11 maja 2017 roku o godzinie 12.00
w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (Pałac Kazimierzowski)
w ramach obchodów Dni Polonistyki UW 2017

62. WAKACYJNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ

Centrum Polonicum zaprasza do udziału w 62. Wakacyjnym Kursie Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Termin: 1-31 sierpnia 2017 r. Cena: 2500 zł. Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA "OKOLICE ZEGADŁOWICZA"

Instytut Filologii Polskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja „Czartak" w Gorzeniu Górnym zapraszają na konferencję naukową Okolice Zegadłowicza, która odbędzie się w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej (ul. Zamkowa 1) 10–12 maja 2017 roku.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE EKSPERTÓW PKA ZE STUDENTAMI WYDZIAŁU POLONISTYKI

9 maja 2017 roku w godz. 11:00-13:00 w salach 4 i 17 odbędą się spotkania ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami studiów I i II stopnia na kierunku filologia polska. Wszystkich studentów zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach. Bardzo ważne jest, aby Państwa środowisko było na nich licznie reprezentowane. Plan spotkań:
11.00 - 12.00 - spotkanie ze studentami kierunku filologia polska (sala 4).
12.00 - 12.30 - spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów (sala 17).
12.30 - 13.00 - spotkanie z przedstawicielami kół naukowych (sala 17).

WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO KARIER UW

Biuro Karier UW zaprasza na bezpłate warsztaty: "Twoja internetowa wizytówka: GoldenLine, Linkedln" (25 maja 2017 r., godz. 13.00, sala nr 215 w budynku starego BUW-u) oraz "Małe kroki do wielkich rzeczy - czyli o modelach biznesowych" (10 maja 2017 r., godz. 11.30, sala nr 215 w budynku starego BUW-u).

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Na podstawie Zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla parcowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2017 zarządza się co następuje:

  1. Dzień 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
  2. W dniach od 30 kwietnia 2017 r. do 3 maja 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. Od dnia 4 maja 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

„JEDNOWIERSZÓWKA": SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ WOLNY-HAMKAŁO

Niewinni Czarodzieje oraz Muzeum Literatury zapraszają do udziału w „Jednowierszówce". 8 maja (poniedziałek) o godz. 18:00 (Warszawa, Rynek Starego Miasta 20) odbędzie się spotkanie z Agnieszką Wolny-Hamkało.
Czytaj więcej...

POŻEGNANIE PATRYKA CZABAJA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Patryka Czabaja, studenta Wydziału Polonistyki UW.
Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się 27 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godz. 13.00 w Wieczerniku na Mariankach, po czym nastąpi pochowanie na cmentarzu parafialnym.
Adres kościoła: ul. Oj. Papczyńskiego 6, Góra Kalwaria Cmentarz w Górze Kalwarii.

UWAGA! Polonistyka podczas Dnia Otwartego UW 22 kwietnia

22 kwietnia 2017 r. (sobota) od 10.00 do 16.00 na terenie kampusu centralnego (Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) odbędzie się DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Na stoiskach będzie można zdobyć informacje dotyczące wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Polonistyki (filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna, filologia bałtycka, kulturoznawstwo-wiedza o kulturze, filologia klasyczna, slawistyka), porozmawiać z pracownikami i studentami Wydziału. Przewidziane są konkursy z nagrodami i inne atrakcje.

O godz. 12.00 w sali nr 111 w budynku Starej Biblioteki UW odbędzie się także specjalne spotkanie informacyjne z władzami Wydziału Polonistyki.

Zapraszamy również na stronę wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/234154343726995/

Pobierz program.

II Kongres języka prawnego i prawniczego

Koło Naukowe "Lingua Iuris" ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w II Kongresie języka prawnego i prawniczego pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW i prof. dr. hab. Tomasza Giaro, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW oraz XI Ogólnopolskim Dyktandzie Prawniczym
Czytaj więcej...

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST

Uwaga! Od 15 kwietnia do 15 maja 2017 r. trwa rekrutacja do programu MOST na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2017/2018. Wszelkie informacje dotyczące programu MOST są dostępne na stronie www.most.amu.edu.pl.

LETNIE KOLEGIUM POLSKO-AUSTRIACKIE

Zapraszamy studentów z Polski zainteresowanych językiem niemieckim do udziału w Letnim Kolegium Polsko-Austriackim (8-29 lipca 2017 r.). Przewidziane są wyjazdy do Wiednia, Opola i Krakowa. Termin zgłoszeń to 30 kwietnia. Studenci ze wszystkich kierunków są mile widziani ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2!
Czytaj więcej...

STYPENDIUM DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Na stronie internetowej www.european-funding-guide.eu znajdują się informacje o programie „Stypendium dla oszczędzających".  W ramach trzech stypendiów przewiduje się miesięczne wsparcie w wysokości 1300 złotych przez cały rok. Więcej wiadomości także pod adresem: https://www.mojekupony.pl/stypendium

DZIEŃ WOLNY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Zgodnie zarządzeniem Dziekana Wydziału Polonistyki UW z 31 marca 2017 r. :

  1. Dzień 14 kwietnia 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
  2. W dniach od 14 kwietnia 2017 r. do 17 kwietnia 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. Od dnia 18 kwietnia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

KONFERENCJA: MIASTA/AWANGARDY

Zapraszamy na konferencję MIASTA/AWANGARDY (Humanistyczne Perspektywy Badania Miasta IX) organizowaną w ramach obchodów Roku Awangardy.
Czytaj więcej...

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z EŁKIEM

Prezydent miasta Ełku zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zo tematyce związanej z Ełkiem. Konkurs organizowany jest po raz dziesiąty. Do udziału zaproszeni są autorzy prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich oraz słuchacze studiów podyplomowych.
Czytaj więcej...

XVII ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI UNESCO

W ramach XVII Światowego Dnia Poezji UNESCO – 5 kwietnia 2017 (środa) – zapraszamy na specjalne spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Od godz. 15.00 w Czytelni Biblioteki im. Wacława Borowego czytać swoje wiersze i mówić o poezji będą m.in.: Prof. Constantin Geambasu, Cassian Maria Spiridon, Enrico Bagnato, Maurizio Evangelista.
Czytaj więcej...

WYKŁADY DOC. DR VILMY ZUBAITIENĖ O LEKSYKOGRAFII LITEWSKIEJ

Zakładu Bałtystyki serdecznie zaprasza na wykłady doc. dr Vilmy Zubaitienė z Uniwersytetu Wileńskiego: "O historii leksykografii litewskiej i o litewskiej leksykografii historycznej" i "Najstarsze słowniki litewskie i ich autorzy. Między leksykologią a leksykografią".
Czytaj więcej...

SZKOŁA EDUKACJI

Do 31 marca trwa pierwsza tura rekrutacji na studia w Szkole Edukacji, które są przeznaczone dla przyszłych i początkujących polonistów oraz matematyków.
Czytaj więcej...

PROJEKT "PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ"

Zachęcamy do udziału w programie "Przedsiębiorcza młodzież", adresowanego m.in. do studentów warszawskich uczelni. Celem programu jest wspracie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi. Uczestnicy będą mogli realizować własne projekty; koszty do 1500 zł będą sfinansowane w ramach programu.
Czytaj więcej...

JEDNOWIERSZÓWKA

Muzeum Literatury oraz portal kulturalno-naukowy „Niewinni Czarodzieje" zapraszają do udziału w „Jednowierszówce". 3 kwietnia (poniedziałek) o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie z Wacławem Oszajcą. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie.
Czytaj więcej...

PODPIĘCIA

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW, w terminie od 29 marca do 11 kwietnia 2017 roku studenci będą mieli możliwość podpinania w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty.

WYKŁAD PROF. CECILE BOEX

Interdyscyplinarny Zespół Współpracy Badawczej UW-EHESS serdecznie zapraszam na wykład profesor Cecile Boex Amatorzy. Rebelia syryjska na YouTube
Czytaj więcej...

WIGILIA AWANGARDY - kino grawitacyjne

Z okazji stulecia awangardy w Polsce Instytut Kultury Polskiej zaprasza na WIGILIĘ AWANGARDY, czyli spotkanie z Mateuszem Falkowskim i Markiem Sobczykiem, twórcami kina grawitacyjnego, które poprowadzi Paulina Kwiatkowska.
Czytaj więcej...

WYKŁADY GOŚCINNE PROF. RENATY MAKARSKIEJ

Zapraszamy do udziału w wykładach gościnnych prof. Renaty Makarskiej z Uniwersytetu w Moguncji organizowanych w Instytucie Kultury Polskiej.
Czytaj więcej...

JEDNODNIÓWKA - LITERATURA/AWANGARDA

W ramach obchodów Roku Awangardy zapraszamy na JEDNODNIÓWKĘ – dyskusję o dziedzictwie awangardy, koncert oraz wykład i warsztaty dla licealistów.
Czytaj więcej...

NOWE MEDIA/ AWANGARDA - WARSZTATY

Rok Awangardy w IKP. Zapraszamy na dwa warsztaty poświęcone NOWYM MEDIOM.
Czytaj więcej...

PREZENTACJA "ROMANTYZMU WARSZAWSKIEGO 1815-1864"

Zapraszamy na prezentację książki pod red. prof. dr. hab. Olafa Krysowskiego "Romantyzm warszawski 1815-1864". Spotkanie otworzy prof. dr hab. Andrzej Fabianowski, a poprowadzi dr Karol Samsel. W rozmowie wezmą udział prof. dr hab. Olaf Krysowski i zaproszeni goście.
Czytaj więcej...

CZASOPISMO "WIDOK"

Zachęcamy do lektury bieżącego numeru czasopisma "Widok".
Czytaj więcej...

ZMARŁ WOJCIECH MŁYNARSKI

15 marca 2017 roku zmarł w Warszawie Wojciech Młynarski, poeta, satyryk, jeden z najwybitniejszych  polskich autorów tekstów piosenek. W latach 1957-1963 student polonistyki warszawskiej.

XI Edycji Konkursu na esej „Język u wagi"

Koło Naukowe UW „Lingua Iuris" zaprasza do udziału w  XI Edycji Konkursu na esej „Język u wagi". Konkurs organizowany pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia, Dziekana Wydziału Polonistyki UW oraz prof. dr. hab. Tomasza Giaro, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW
Czytaj więcej...

JEDNOWIERSZÓWKA

17 marca (piątek) o godz. 18:00 Niewinni Czarodzieje zapraszają na spotkanie z Jakubem Kornhauserem. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie. Spotkanie poprowadzą Łukasz Żurek i Jan Barański.
Czytaj więcej...

CZYTANIE ODYSEI HOMEROWEJ W TEATRZE POLSKIM W WARSZAWIE

Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zapraszają na wieczór poświęcony Odysei Homerowej w cyklu "Czytamy w Polskim", który odbędzie się 24 marca o godz. 17.00 w Teatrze Polskim w Warszawie.
Czytaj więcej...

NIEWINNI CZARODZIEJE - NUMER LUTOWY

Zachęcamy do lektury lutowego numeru "Niewinnych Czarodziejów", czasopisma studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW: http://niewinni-czarodzieje.pl/

ofertA stypendium

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendium fundowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy.
Czytaj więcej...

spotkanie autorskie z prof. Włodzimierzem Szturcem

Pracownia Historii Dramatu serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z prof. Włodzimierzem Szturcem oraz czytanie performatywne dramatu GoTTTräger. 6 marca 2017, godz. 16.00, czytelnia Biblioteki im. Wacława Borowego na Wydziale Polonistyki UW.
Czytaj więcej...

rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego

10 lutego 2017 r. zapraszamy na inaugurację roku Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Pracowni Historii Dramatu 1864-1939.
Czytaj więcej...

CONVENTION AND REVOLUTION - Konferencja międzynarodowa

Zespół Archiwum Kobiet (Instytut Badań Literackich PAN) serdecznie zaprasza do udziału w konferencji poświęconej kobiecej literaturze autobiograficznej i biograficznej XIX i XX wieku. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2017.
Czytaj więcej...

program "TopMinds"

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators zachęca do udziału w programie "TopMinds". Jest to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym, spotkaniach i wykładach z przedstawicielami różnych zawodów oraz szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Rekrutacja potrwa do 10 lutego 2017.
Czytaj więcej...

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE ZWIĄZANE Z DOROBKIEM I HISTORIĄ INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.
Czytaj więcej...

SEMINARIUM: "PROZA SZALOMA ASZA WOBEC HISTORII I ETHOSU POLSKIEGO"

Zapraszamy na seminarium poświęcone prozie Szaloma Asza (24 lutego 2017, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32).
Czytaj więcej...

POLSKO-BELGIJSKIE STUDIA STOSOWANE - KWALIFIKACJE 2017

Ruszyła rekrutacja na program Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej 23 lutego 2017 r. (godz. 14.00)  w gabinecie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej jest złożenie w sekretariacie IPS-u (pok. 7A) w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2017 r. wymaganych dokumentów.
Czytaj więcej...

wystawA "W kręgu Quo vadis"

Zachęcamy do obejrzenia wystawy "W kręgu Quo vadis" w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 do 10 lutego 2017 r. (w godz. 10.00-16.00), Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wstęp wolny.
Czytaj więcej...

KONFERENCJA "DRAMATY ZAPOMNIANE - NIEDOCZYTANE - POMINIĘTE. (RE)INTERPRETACJE"

Zapraszamy do udziału w konferencji (3-4 kwietnia 2017 r. w Pałacu Kazimierzowskim) organizowanej przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej.
Czytaj więcej...

STUDIA DLA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW. To program rocznych studiów dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca.
Czytaj więcej...

Pożegnanie ŚP. Prof. dr hab. Heleny Karwackiej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Heleny Karwackiej,

badaczki literatury i kultury modernistycznej, wieloletniego pracownika Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a przedtem Filii UW w Białymstoku. Pozostanie w naszej pamięci Jej wielka humanistyczna kultura, a także niezwykła życzliwość wobec studentów i młodszych kolegów

- dyrekcja i pracownicy Instytutu Literatury Polskiej

Msza żałobna odbędzie się w Wieliczce w sobotę 28.01.2017 r. w kościele oo. franciszkanów-reformatorów ul. Kosiby 31 o godz. 10.00, uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce po mszy św. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce.

"JĘZYK ŁATGALSKI, CZYLI DRUGI JĘZYK ŁOTEWSKI" - WYKŁAD PROF. NICOLE NAU

Pracownia Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Bałtowie dalecy i bliscy". Gościem Pracowni będzie Prof. dr hab. Nicole Nau, która wygłosi wykład zatytułowany: "Język łatgalski, czyli drugi język łotewski". Wykład odbędzie się 11 stycznia 2017 roku, o godz. 17.30, sala nr 29, budynek Wydziału Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. Prelekcja odbędzie się w języku polskim.
Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH

Prezesom wszystkich kół naukowych działających na naszym wydziale uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia dziekanowi sprawozdania z działalności koła w roku 2016 i przedstawienia planów naukowych na rok 2017.
Dokument ten powinien zostać zaakceptowany i podpisany przez opiekuna koła, a następnie złożony przez prezesa koła u prodziekana ds. studenckich do piątku 27 stycznia 2017 roku. Złożenie sprawozdania i przedstawienie planów naukowych na najbliższy rok jest warunkiem dofinansowania koła z funduszu dziekańskiego.

Księgarnia internetowa WP "Polon"

Księgarnia internetowa Wydziału Polonistyki UW "Polon" w styczniu 2017 zawiesza działalność na miesiąc. Ponowna sprzedaż ruszy w lutym 2017. Przepraszamy za niedogodności i zapraszamy ponownie od lutego 2017.

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 23

Zarządzenie z dnia 2.12.2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj więcej...

Zarządzenie nr 24

Zarządzenie z dnia 14.12.2016 r. w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 22 grudnia 2016 r. zarządzam godziny dziekańskie na studiach stacjonarnych od godziny 13.00.

WIĘCEJ...