FILOLOGIA POLSKA

Informacje ogólne

Kierunek filologia polska posiada certyfikaty jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2010 r.) oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2011 r.).

Na kierunku filologia polska student ma do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo - językoznawczą i „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej". Na obu specjalnościach studia obejmują przedmioty z zakresu historii i teorii literatury, literatury współczesnej, antropologii kultury, wiedzy o kulturze, współczesnego języka polskiego oraz historii języka. Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" (prowadzona jedynie w trybie dziennym) rozszerza program o przedmioty z zakresu filozofii, historii, historii duchowości, historii muzyki oraz historii sztuki. Określają one relacje europejskie literatury polskiej.

Na obu specjalnościach studenci kształcą się w zakresie dwóch specjalizacji podstawowych - obowiązkowych dla wszystkich studentów (literaturoznawczej i językoznawczej).

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska [PDF]

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

Program studiów pierwszego stopnia

3-letnie studia licencjackie - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2007/2008 i w latach następnych

Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) - rok akademicki 2016/2017

Studia dwustopniowe
- studia trzyletnie pierwszego stopnia - licencjackie (od roku 2007/2008).
- studia dwuletnie drugiego stopnia - magisterskie (od roku 2010/2011).

Specjalizacje zawodowe
Seminaria
  • seminaria licencjackie [pdf]
  • seminaria magisterskie - I rok drugiego stopnia [pdf]
  • seminaria magisterskie - II rok drugiego stopnia [pdf]

Terminy zajęć

Terminy zajęć specjalizacji zawodowych