FILOLOGIA POLSKA

Informacje ogólne

Kierunek filologia polska posiada certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2017 r.).

Na kierunku filologia polska student ma do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą i „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej". Na obu specjalnościach studia obejmują przedmioty z zakresu historii i teorii literatury, literatury współczesnej, antropologii kultury, wiedzy o kulturze, współczesnego języka polskiego oraz historii języka. Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" (prowadzona jedynie w trybie dziennym) rozszerza program o przedmioty z zakresu filozofii, historii, historii duchowości, historii muzyki oraz historii sztuki. Określają one relacje europejskie literatury polskiej.

Na obu specjalnościach studenci kształcą się w zakresie dwóch specjalizacji podstawowych - obowiązkowych dla wszystkich studentów (literaturoznawczej i językoznawczej).

Efekty kształcenia (studia I stopnia na kierunku filologia polska) [PDF]

Efekty kształcenia (studia II stopnia na kierunku filologia polska) [PDF]

 

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

Program studiów pierwszego stopnia

3-letnie studia licencjackie - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2007/2008 i w latach następnych

Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"

Specjalność język - literatura - kultura

 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) - rok akademicki 2017/2018

Studia dwustopniowe
- studia trzyletnie pierwszego stopnia - licencjackie (od roku 2007/2008).
- studia dwuletnie drugiego stopnia - magisterskie (od roku 2010/2011).

Specjalizacje zawodowe
Terminy zajęć

Terminy zajęć specjalizacji zawodowych
FILOLOGIA POLSKA
- studia zaoczne

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (022) 55 20 690
faks: (022) 55 21 022

Pełnomocnik dziekana ds. studiów niestacjonarnych
dr hab. MAGDALENA TRYSIŃSKA

Dyżur:

poniedziałek, godz. 13.15 - 14.15, pok. 9, Gmach Polonistyki
wtorek, godz. 11.30 - 12.30,
Soboty (pok. 2 lub pok 9, Gmach Polonistyki):

24.02, godz. 14.00 - 15.00,
10.03, 24.03, 7.04, 14.04, 28.04 godz. 12.30 - 13.30,
19.05, 26.05, 9.06 godz. 11.00 - 12.00.


Sekcja toku studiów
MAŁGORZATA GÓRZNA

poniedziałek, godz. 11.00 - 15.00
wtorek, godz. 10.00 - 14.00
środa - sekretariat zamknięty dla studentów
czwartek, piątek, godz. 10.00 - 14.00
sobota (tylko w dni zjazdów), 9.00 - 12.30 i 13.00 - 15.00