WYMIANA ZAGRANICZNA

ERASMUS+

ERASMUS + Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020 Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl . ...

ERASMUS - AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI ERASMUS NABÓR DO PROGRAMU ERASMUS Uwaga! Rozpoczął się nabór do programu Erasmus na studia częściowe w roku akademickim 2014/2015. Kandydaci proszeni są o złożenie kompletu dokumentów do 14 lutego do pokoju 120 na ul. Oboźnej 8 (piętro Dziekanatu Polonistyki, p. Marta Jaworek). Wymagane dokumenty: list motywacyjny zawierający informacje na temat...

ERASMUS - częściowe studia zagraniczne

Ogólnouniwersytecki regulamin wymiany,Wydziałowy regulamin wymiany, Formularz dla kandydatów. Zasady kwalifikacji studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+...

UMOWY LPP ERASMUS

UMOWY LLP ERASMUS - wymiana studentów Rok akademicki 2014/2015 Uwaga! Liczba umów oraz miejsc może ulec zmianie. Np. Kraj Nazwa uczelni Jednostka prowadząca umowę osobo- miesiące języki Czas obowiązywania umowy ...

PRAKTYKI ERASMUS

Praktyki erasmus OGÓLNE  ZASADY  KWALIFIKACJI  STUDENTÓW  i DOKTORANTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O FUNDUSZE  ERASMUS  (WSPARCIE INDYWIDUALNE - SMP) oraz KIEROWANIA NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ Liczba miejsc na dzień 29 września 2014 r. wynosi 300. Liczba miejsc może ulec zwiększeniu pod warunkiem uzyskania przez UW dodatkowych  funduszy z Fundacji Rozwoju...

OFERTY PRAKTYK ERASMUS

Oferty praktyk erasmus.

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW

Informacje dla cudzoziemców Listy akceptacyjne dla stypendystów rządowych Aby uzyskać list akceptacyjny dla kandydata do stypendium rządowego na studia krótkoterminowe (do jednego roku akademickiego) na Wydziale Polonistyki, w Instytucie Kultury Polskiej, Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, Instytucie Filologii Klasycznej lub Katedrze Językoznawstwa Ogólnego,...

KURSY JĘZYKOWE ZA GRANICĄ

WYDZIAŁOWE ZASADY KIEROWANIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ZAGRANICZNE LETNIE KURSY JĘZYKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Studenci Wydziału Polonistyki (wszystkich kierunków) mają prawo ubiegać się o skierowanie na zagraniczny letni kurs języka niemieckiego lub francuskiego. Aktualna oferta stypendialna znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą w zakładce Dla studenta > umowy bilateralne (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078)...

Program polsko-francuskiego podwójnego dyplomu magisterskiego

Rozpoczął się nabór na zagraniczne studia częściowe w ramach programu podwójnego polsko-francuskiego dyplomu magisterskiego. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów do pani Marty Jaworek (dziekanat, ul. Oboźna 8, pok. 120).

polsko-BELGIJSKI DYPLOM magisterski

Zapraszamy studentów I roku studiów magisterskich do wzięcia udziału w programie POLSKO-BELGIJSKICH STUDIÓW STOSOWANYCH. Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów do 16 lutego 2015 roku w sekretariacie Instytutu Polonistyki Stosowanej (gmach Polonistyki, pok. 7A)