Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl .

Obsługa administracyjna

Wydziałowy koordynator ds. współpracy z zagranicą

mgr MARTA JAWOREK

Koordynowanie umów Wydziału Polonistyki zawieranych w ramach programu Erasmus+.

Obsługa dydaktyczna studentów filologii polskiej (wszystkie specjalności), logopedii, bałtystyki wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

e-mail: marta.jaworek@uw.edu.pl

 

Koordynator Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej programu Erasmus+

Dr Robert Kulmiński

Koordynowanie umów ISZiP-u zawieranych w ramach programu Erasmus+.

Obsługa dydaktyczna studentów slawistyki (wszystkie specjalności) wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

Dyżur:
wtorek, godz 11.30 - 13.00, budynek ISZiP-u, pokój 6 lub 10
czwartek, godz. 10.00 - 11.30, budynek ISZiP-u, pokój 6 lub 10

e-mail: r.kulminski@uw.edu.pl

 

Koordynator Instytutu Kultury Polskiej programu Erasmus+

Dr Matylda Szewczyk

Informacja o dyżurach: http://ikp.uw.edu.pl/dr-matylda-szewczyk/

Koordynowanie umów IKP-u zawieranych w ramach programu Erasmus+.

Obsługa dydaktyczna studentów kulturoznawstwa (wszystkie specjalności) wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

e-mail: mszewczyk@uw.edu.pl

 

Koordynator Instytutu Filologii Klasycznej programu Erasmus+

Dr Jan Kozłowski

Dyżur:
wtorki, 11.30-12.30, ul. Krakowskie Przedmieście 1, pok. 114.

Koordynowanie umów IFK-u zawieranych w ramach programu Erasmus+.

Obsługa dydaktyczna studentów filologii klasycznej (wszystkie specjalności) wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

e-mail: jan.kozlowski@uw.edu.pl

 

Referent ds. współpracy z zagranicą

Mgr MARTA JAWOREK

Obsługa administracyjna studentów, nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

Obsługa administracyjna studentów przyjeżdżających w ramach stypendiów rządowych na studia krótkoterminowe, umów bilateralnych, programów europejskich.

tel.: 22 55 21 100

e-mail: marta.jaworek@uw.edu.pl

Dziekanat Wydziału Polonistyki

ul. Oboźna 8, pok. 120

poniedziałek - piątek 10.00 -15.00

Przydatne linki: