ZAJĘCIA, PROSEMINARIA i SEMINARIA - 2017/2018

SEMESTR LETNI

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W USOSweb 14.02.2018 – 28.02.2018

Instytut Polonistyki Stosowanej


SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Lingwistyczne i logopedyczne problemy czynności mowy, czwartek, 16.45 s. 09 (3007-B7DS-LLP)
 • dr hab. Marzena Stępień, Semantyczne, składniowe,  pragmatyczne i prozodyczne aspekty wypowiedzi, środa, 17:00 (Karowa 20) (3007-B7DS-SSP)
 • dr hab. Anna Cegieła, prof. UW, Polskie spory aksjologiczne, piątek, 15.30 s. 50 (3007-B7DS-PSA)
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, Kultura i literatura XVIII i XIX wieku (3007-B7DS-KIL)
 • dr hab. Grzegorz Babiak, prof. UW, Od sztuki wolnej do wojującej. Twórcy, dzieła, relacje w XIX-XX w., czwartek, 16.45 s. 50 (3007-B7DS-SWW)
 • dr hab. Zofia Zaron, prof. UW, Komunikacyjna struktura wypowiedzi, czwartek, 16.45 s. 49 (3007-B7DS-KSW)
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Słowa w różnych kontekstach, poniedziałek, 17.00 s.09 (3007-B7DS-SRK)
 • prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Metodologia badań w naukach humanistycznych, środy, 18.00 s. 52 (3007-B7DS-MBH)
 • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Gatunki, retoryka, dyskurs, poniedziałek, 18.15 s. 52 (3007-B7DS-GRD)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • dr Andrzej Guzek, Historia badań w literaturoznawstwie, (3007-B7DH-HBL) Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt mailowy z prowadzącym: a.k.guzek@uw.edu.pl
 •  prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Historia badań w językoznawstwie., czwartek, 16.45 s. 7 (3007-B7DH-HBJ)

Instytut Literatury Polskiej

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, Manieryzm i manieryzmy, czwartek, godz. 16:45-20:00, s.19 (co dwa tygodnie, pierwsze spotkanie 01.03) (3001-B7DP-MIM)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Ihnatowicz Ewa, prof. dr hab. Paczoska Ewa, Literatura lat 1864-1918, czwartek, 16.45 s. 45 (3001-B7DS-LIT)
 • dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW, (Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI., czwartek, godz. 18:00 – 19:30, s. 46 (co dwa tygodnie) (3001-B7DS-AZH)
 • prof. dr hab. Hanna Gosk, Historia, (auto)biografia, (post)zależność z akcentem na nurty nowej humanistyki, wtorek, 13.15-14.45 (co 2 tygodnie) (3001-B7DS-HBZ)
 • dr hab. Ewa Szczęsna, W świecie znaków i form. Semiotyka i poetyka komparatystyczna, piątki (co dwa tygodnie), godz. 18.30, s. 6A (3001-B7DS-ŚZF)
 • dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW, Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii, środy, godz. 17.00-20.00, s. 41 (co dwa tygodnie) (3001-B7DS-LRM)
 • dr hab. Roman Krzywy, prof. UW Literatura epok dawnych,  środa, godz. 16:30 – 19:30, gab. 43 (3001-B7DS-LED)
 • dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW, Seminarium doktoranckie, poniedziałki, godz. 17.15, s. 46 (3001-B7DS-SD)
 • prof. dr hab. Danuta Ulicka, Z warsztatów badaczy, 4 spotkania w soboty, godz. 11.00-18.00 p. 18 (3001-B7DS-ZWB)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. Danuta Ulicka (zajęcia dla I roku – semestr letni), piątek, 16.30- 19.30, s. 26, (terminy: 02. 03.; 16. 03.; 13. 04.; 27. 04.; 25. 05.; 01. 06.; 15. 06) (3001-B7DH-MBL1)

Instytut Kultury Polskiej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Andrzej Mencwel (ZHK), Historia kultury polskiej, czwartek 17:00–18:30, (co dwa tygodnie), s. 02, spotkania w II sem.: 22.02, 8 i 22.03, 12 i 26.04, 24.05, 7.06 (3002-B7DS-HKP)
 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski (ZAS), Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, poniedziałek, 16.45, s. 10 (pierwsze spotkanie w pierwszy poniedziałek II sem.) (3002-B7DS-AKS)
 • dr hab. Iwona Kurz (ZFiKW), Kultura wizualna: teorie i praktyki, wtorek, 16.45-20.00, s. 7 (spotkania dwa razy w miesiącu, pierwsze spotkania: 27.02 i 13.03) (3002-B7DS-PG)
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik (ZTiW), Teatr i widowiska, poniedziałek, 18.30, s. 8, terminy: 26.02, 12.03, 26.03, 9.04, 23.04, 7.05, 21.05, 4.06 (3002-B7DS-TIW

SEMINARIUM GOŚCINNE

 • prof. dr hab. Małgorzata Sugiera, Morfowanie historii: strategie kontrfaktualne w literaturze, sztukach i naukach ostatnich dekad; czwartek 16:45–20:00, s. 8, terminy spotkań: 1 i 15 marca, 12 kwietnia, 10 i 17 maja, 1, 7, 14 czerwca (3002-B7DS-MHS)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr hab. Marcin Napiórkowski (ZKW), warsztat, Metodyka szkoły wyższej, wtorek 16:45-20:00, s. 3, terminy spotkań: 20.02, 20.03, 17.04, 15.05 (termin rezerwowy 19.06) (3002-B7DM-MSW)

Instytut Języka Polskiego

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Wanda Decyk-Zięba, Dokąd zmierza etymologia: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, czwartek godz. 17:00-18:30, s. 28d (pierwsze spotkanie 21.02) (3003-B7DS-DZE)
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski,  Zastosowanie teorii lingwistycznych (strukturalizmu i kognitywizmu) na gruncie leksykologii, leksykografii i kultury języka, środa, godz. 13:15, s. 32 (zajęcia przez pierwsze 8 tygodni semestru) (3003-B7DS-ZTL)
 • dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Pragmatyka tekstu, sobota (raz w miesiącu), godz. 11.00-14.15, s. 28c (3003-B7DS-SPT)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed, Metodologia II. Szkoły i historia badań językoznawczych, wtorek, godz. 09:45 – 11:30, s. 1 (3003-B7DH-SHB)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr hab. Iwona Burkacka / dr hab. Magdalena Zawisławska, Metodyka szkoły wyższej. Techniki prezentacji w nauce i dydaktyce, piątek, godz. 16:45-20:00, s. 37 (3003-B7DM-TPN)

Instytut Filologii Klasycznej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Mikołaj Szymański, Co mamy na warsztacie? Prezentacja wyników badań,  środa godz. 18:30 – 20:00 (3006-B7DS-PWB)

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Danuta Sosnowska, Seminarium doktoranckie, środa, 18:15, s. 11a (3005-B7DS-SD)

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 • dr hab. Jolanta Windak-Zawadzka, prof. UW, Polszczyzna z perspektywy południowo-wschodniego bieguna Słowiańszczyzny, czwartek, godz. 16:45-18:15, s. 11a (3005-B7DF-PBS)

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, soboty (4 h raz w miesiącu) (3020-B7DS-SD)

„POLONICUM"

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Piotr Garncarek, język polski jako obcy – lektorat poziom C1, piątek godz. 15:00, gabinet w Centrum „Polonicum" (3004-B7DS-JPO)