Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr EWY DULNEJ-RAK

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 3 listopada 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr EWY  DULNEJ-RAK

tytuł rozprawy :

Język Juliusza Osterwy jako tworzywo opisu i oceny teatru.
Wyznaczniki leksykalno-stylistyczne

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Markowski (UW)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Radosław Pawelec (UW)
Prof. dr hab. Anna Piotrowicz (UAM)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#dulna

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 26.10.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 28.10.2020 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr IZABELLI ŁAWECKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 27 października 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr IZABELLI ŁAWECKIEJ

tytuł rozprawy :

Modele komunikowania życzeń w mediach społecznościowych
(na przykładzie wybranego materiału opublikowanego na Facebooku)

Promotor: Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk (UW)
 
Recenzenci:

Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (UŚ)

Dr hab. Krystyna Kowalik, prof. IJP PAN

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#lawecka

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 21.10.2020 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr IWONY SOŁTYS

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 20 października 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr IWONY SOŁTYS

tytuł rozprawy :

Typy normy w wymowie laureatów konkursu „Mistrz Mowy Polskiej"

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Dubisz (UW)
 
Recenzenci:

Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

Prof. dr hab. Marek Ruszkowski (UJK)

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#soltys

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 12.10.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 14.10.2020 r.