Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. ŁUKASZA BUKOWIECKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 8 stycznia 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 5  w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  ŁUKASZA BUKOWIECKIEGO

tytuł rozprawy:

Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie studiów miejskich.

Promotor: Prof. dr hab. Roch Sulima
z Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzenci:

Prof. dr hab. Wojciech Tomasik
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Mirosław Duchowski
z Akademii Sztuk Pięknych

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.