Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr AGATY URSZULI SIERBIŃSKIEJ

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  AGATY URSZULI SIERBIŃSKIEJ

tytuł rozprawy :

Praktyki wizualne w czasach niepokojów społecznych-problem „sobowtórności".

Promotor:

Dr hab. Wojciech Michera
 Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

Dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ

Dr hab. Jan Sowa, prof. ASP

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.
 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY MARII KUDER

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 16.00 w sali nr 37 w gmachu Wydziału Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ANNY  MARII  KUDER

tytuł rozprawy :

Wykładniki negacji w polskim języku migowym.

Promotor:

Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy: Dr Paweł Rutkowski
Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Instytutu Języka Polskiego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.