Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr EWELINY RĄBKOWSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 7 stycznia 2020 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr EWELINY RĄBKOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Kulturowe obrazy zwierząt w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży w perspektywie animal studies. Wybrane problemy.

Promotor:

Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy: Dr Anna Barcz
Instytut Badań Literackich PAN
Recenzenci:

Dr hab. Dorota Michułka
profesor uczelni, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb
profesor uczelni, Uniwersytet Rzeszowski
 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.
 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAGDY CIERESZKO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 17 grudnia 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr MAGDY CIERESZKO

tytuł rozprawy :

Obsceniczność we współczesnej reklamie – poszukiwania i analizy.
Od lat osiemdziesiątych XX wieku do dziś
(na wybranych przykładach)

Promotorzy:

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

Dr hab. Izabela Kowalczyk
profesor uczelni, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Krzysztof Obremski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.
 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAGDALENY CABAJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 w sali nr 17  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr MAGDALENY CABAJ
(co-tutelle)

tytuł rozprawy :

Écriture intersexuée.
(Pisarstwo interseksualne)

Promotorzy:

Prof. dr hab. Iwona Lorenc
Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dominique Lestel
École Normale Supérieure – Paris

Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam Dziadek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Cécile Roudeau
Université Paris Diderot
 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.