Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. ŁUKASZA JÓZEFOWICZA

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. ŁUKASZA JÓZEFOWICZA

tytuł rozprawy :

Poetyckie ciała: agon Tymoteusza Karpowicza z Julianem Przybosiem

Promotor: Dr hab. Jan Potkański
 
Recenzenci:

Dr hab. Bartosz Małczyński, prof. UJD

Dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#jozefowicz

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 8.07.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 10.07.2020 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr BARBARY ŁUKASZEWICZ

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 9 lipca 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr BARBARY ŁUKASZEWICZ

tytuł rozprawy :

Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej.

Promotor: Dr hab. Piotr Garncarek
 
Recenzenci:

Dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ

Prof. dr hab. Artur Rejter

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#lukaszewicz

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 1.07.2020 r. do godz. 9.00 w dniu 3.07.2020 r.