Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ZOFII SMUGI

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 7  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr ZOFII  SMUGI

tytuł rozprawy :

Homonimia składniowa jako przyczyna zaburzeń komunikacyjnojęzykowych.

Promotorzy:

Dr hab. Anna Cegieła, profesor uczelni
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

Prof. dr hab. Halina Bułczyńska-Zgółka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. Piotr Sobotka
profesor Instytutu Slawistyki PAN

Praca do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.
 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. BARTŁOMIEJA MYCYKA

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  BARTŁOMIEJA MYCYKA

tytuł rozprawy :

Wybrane problemy metodologii opisu gier cyfrowych.

Promotorzy:

Prof. dr hab.  Jakub Z. Lichański
Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

Dr hab.  Anna Gemra, profesor uczelni
Uniwersytet Wrocławski

Dr hab.  Bogdan Trocha, profesor uczelni
Uniwersytet Zielonogórski

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. BOGUSŁAWA ZAGÓRSKIEGO

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 37  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  BOGUSŁAWA ZAGÓRSKIEGO

tytuł rozprawy :

Spory wokół toponomastyki arabskiej i ich wpływ na polskie nazewnictwo geograficzne.

Promotorzy:

Prof. dr hab. Janusz Danecki
 Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej Markowski
 Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

Prof. dr hab. Elżbieta Górska
 Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
 profesor emerytowany, Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Jana Baudouina de Courtenay, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ dr. JACKA PAJĄKA

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 29 października 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

dr.  JACKA PAJĄKA

tytuł rozprawy :

Ewolucja roli dźwięku w polskim filmie fabularnym

Promotor: Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
 Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Dr hab. Małgorzata Przedpełska-Bieniek
profesor uczelni, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Prof. dr hab. Tadeusz Szczepański
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna
im. Leona Schillera w Łodzi

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, Gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY PERZYŃSKIEJ

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 29 października 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 8  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  ANNY PERZYŃSKIEJ

tytuł rozprawy :

Literacka i paraliteracka twórczość w internecie
(na polskich i obcojęzycznych przykładach z lat 2001-2017).

Promotor: Prof. dr hab.  Jakub Z. Lichański
 Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Dr hab.  Konrad Dominas
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab.  Adam Mazurkiewicz
 Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, Gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. MACIEJA SKOWERY

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 29 października 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 4  w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  MACIEJA SKOWERY

tytuł rozprawy :

Klasyka literacka dla młodych odbiorców w kulturowym imaginarium. Mitobiografie Lewisa Carrolla, L. Franka Bauma i J. M. Barriego oraz mikrohistorie ich dzieł.

Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Dr hab. Dorota Michułka
profesor uczelni, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Violetta Wróblewska
profesor uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, Gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW.