KwalifikacjA studentów i doktorantów na zagraniczne studia częściowe Erasmus+

2016/2017 - kwalifikacja dodatkowa (tzw. II tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze zimowym 2017/2018. Szczegóły w załącznikach.
Zaopiniowane przez właściwego koordynatora zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do dnia 6 lipca 2017 roku.
Uwaga! Minimalna średnia uzyskana w poprzednim roku akademickim uprawniająca do kwalifikacji to 3,51.
 

Pobierz:

 

2016/2017

2015/2016