Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych ośrodków filologicznych w Polsce, od lat utrzymującym się w ścisłej czołówce krajowych rankingów.

Aby odpowiadać na zapotrzebowania rynku pracy, Wydział stale wzbogaca ofertę kierunków i specjalizacji. Nasi absolwenci podejmują pracę nie tylko w szkołach i na uczelniach wyższych, lecz także w mediach, wydawnictwach, placówkach kultury, w branży public relations i reklamy. Więcej na ten temat usłyszysz w filmach z cyklu Zawód: polonista.

 

Na Wydziale prężnie działa ruch studencki, m. in. koła naukowe i Rada Samorządu Studentów. Wybitni specjaliści prowadzący zajęcia na studiach I i II stopnia wspierają naszym studentów w dążeniach do brania czynnego udziału w ogólnopolskim i międzynarodowym życiu naukowym, a także w zdobywaniu nowych doświadczeń na innych uniwersytetach europejskich i światowych w ramach programów mobilności studenckiej.

Odwiedź nas

na Facebooku!

Zajrzyj na nasz kanał

na Youtube!

Śledź nas

na Instagramie

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty dydaktycznej Wydziału Polonistyki!

I. Filologia polska

Specjalności (na studiach I stopnia):

 • literaturoznawczo-językoznawcza;
 • literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej;

Specjalizacje zawodowe:

 • nauczycielska;
 • edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów;
 • filologia dla mediów;
 • glottodydaktyczna;
 • translatorska.

II. Logopedia ogólna i kliniczna

III. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

IV. Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
specjalizacja: kultura wizualna

V. Filologia bałtycka

VI. Filologia polskiego języka migowego

VII. Sztuki społeczne

VIII. Slawistyka

specjalności:

 • bohemistyka;
 • bułgarystyka;
 • kroatystyka;
 • serbistyka;
 • słowacystyka;
 • słowenistyka.

IX. Sztuka pisania