Periodyki i serie

"BAROK. HISTORIA - LITERATURA - SZTUKA"

Interdyscyplinarny półrocznik "Barok. Historia - Literatura - Sztuka" jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym. Istnieje od 1994 roku. "Barok" to jedno z najważniejszych, współczesnych, interdyscyplinarnych pism specjalistycznych: poświęcone jest szczegółowym zagadnieniom, szeroko pojętej, historii kultury (m.in. historii literatury, sztuki, muzyki, filozofii) i skupia swój badawczy ogląd na obszarze polskiego, a także europejskiego baroku.

Redakcję pisma współtworzą specjaliści, związani ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Literatury Polskiej UW, Instytut Historyczny UW, Instytut Historii Sztuki UW, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Instytut Muzykologii UW). W skład obecnej Redakcji wchodzą: prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki - Redaktor Naczelny, prof. dr hab. Urszula Augustyniak, prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa, prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki, prof. dr hab. Irena Poniatowska, prof. dr hab. Marek Prejs, prof. dr hab. Adam Karpiński, dr Tadeusz Bernatowicz, dr Jacek Głażewski - Sekretarz. W Komitecie Redakcyjnym pisma znaleźli się: prof. dr hab. Urszula Augustyniak (Warszawa), prof. dr hab. Andrzej Borowski (Kraków), prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa (Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (Warszawa) - Wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Lech Kalinowski (Kraków), prof. dr hab. Mariusz Karpowicz (Warszawa), prof. dr hab. Edmund Kotarski (Gdańsk), prof. dr hab. Irena Poniatowska (Warszawa), prof. dr hab. Marek Prejs (Warszawa), prof. dr hab. Andrzej Rottermund (Warszawa), prof. dr hab. Jan Seredyka (Opole), prof. dr hab. Jacek Staszewski (Toruń), prof. dr hab. Zygmunt M. Szweykowski (Kraków), prof. dr hab. Janusz Tazbir (Warszawa), prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski (Warszawa).

Na łamach "Baroku" wyniki swoich badań publikowali i publikują najwięksi specjaliści w dziedzinie historii, historii literatury, historii sztuki, filozofii, muzykologii, bibliologii - badacze, związani ze środowiskami naukowymi z Polski oraz z większości krajów Europy (m.in. z Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec, Rosji, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Białorusi). Co niezwykle istotne, "Barok" jest także pismem wielopokoleniowym, które umożliwiło naukowy debiut wielu młodym, początkującym badaczom.

Redakcja periodyku stara się, aby w każdym numerze - zbudowanym ze stałych działów ("Rozprawy i eseje", "Inedita i problemy ineditów", "Problemy i dyskusje wokół wystaw", "Omówienia i przeglądy", "Recenzje i noty", "Kronika naukowa", "Kronika Uniwersytetu Warszawskiego") - omawiano najistotniejsze problemy badawcze, związane z konkretną tematyką. W ostatnich latach szerokiej dyskusji naukowej na łamach pisma poddawane były szczególnie interesujące zagadnienia, np. "Dzieje humanizmu w baroku", "Problemy kultury dworskiej", "Świat emblematów i alegorii", "Barok w epoce Sasów", "Barokowy świat wojen i niepokojów". Najbliższe numery zostaną poświęcone m.in. kwestiom barokowej religijności, czy choćby sarmatyzmu.

Warto dodać, iż "Barok" podejmuje również nieco szersze zamierzenia, do których zaliczyć można, choćby promowanie młodych talentów naukowych - w 1999 roku Redakcja "Baroku" wraz z Wydawnictwem NERITON (wydawcą pisma) ogłosiła Konkurs na najlepszy doktorat, dotyczący epoki baroku. Inicjatywa będzie z całą pewnością kontynuowana w przyszłości.

Adres redakcji:
Instytut Literatury Polskiej UW, p.22
Uniwersytet Warszawski
00-927 Warszawa
tel. 55-20-014, mail: barok@uw.edu.pl
Zamówienia na pojedyncze numery lub stałą dostawę za zaliczeniem pocztowym przyjmuje
Wydawnictwo Neriton, Rynek Starego Miasta 29/31, 00 - 271 Warszawa (adres e-mail: neriton@ihpan.edu.pl).