AKTY PRAWNE

 

Zarządzenie nr 23 Dziekana dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu uwzględnianych w pensum obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi
 

Dziennik aktów prawnych Wydziału Polonistyki

Uchwały Rady Dydaktycznej

Sprostowania błędów w programie studiów.

  • OBWIESZCZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędów w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim. [PDF]
  • OBWIESZCZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędów w uchwale nr 482 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim. [PDF]
  • OBWIESZCZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędów w uchwale nr 505 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim. [PDF]